Töre nedir "Töre" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Eğitim, görgü. Şaşma bildirir ünlem. Mahkeme. Geline verilen armağan. Âdet, gelenek Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir toplumda yürürlükte olan ve insanların tutumlarına yön v...

 
 
 

Töre çıkarmak nedir ne demek

Töre çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Huy değiştirmek : Çocuk her hastalıkta ayrı bir töre çıkarmış. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar. Çıkarma : Çıkarmak işi, emisyon. Düş...

Töre dışıcı nedir ne demek

Töre dışıcı nedir Töre dışıcı; felsefe alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve gelenekle...

Töre komedisi nedir ne demek

Töre komedisi nedir Töre komedisi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir devrim veya bir sınıf halkın töresini gösteren komedi. Kome : Büyük, iri fare Komedi : Güldürü. Gülmeye neden olan olay veya olaylar. Yalan ve y...

Töre romanı nedir ne demek

Töre romanı nedir Töre romanı; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Olguları geleneklere, göreneklere, alışkılara dayanan roman. Teknik terim anlamı: Gelenekleri, görenekleri, alışkıları yansıtan roman. Roman...

Töreci nedir Töre : Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap. Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet. T...

Törecilik nedir ne demek

Törecilik nedir Töreci : Töreyi ilke edinen, töreyi amaç olarak alan kimse. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların büt...

Töredi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Asalak. Piç; başıboş çocuk, kimse. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bü...

Törehan nedir Törehan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Törehan isminin anlamı, Törehan ne demek: Eksiksiz, kusursuz hükümdar. Törehan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davra...

Töre bilimi nedir ne demek

Töre bilimi nedir Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzen...

Töre cinayeti nedir ne demek

Töre cinayeti nedir Namus : Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet. Dürüstlük, doğruluk. Cinayet : Adam öldürme derecesinde ağır suç. Adam öldürme. Töre : Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap. Bir...

Töre dışı nedir ne demek

Töre dışı nedir Töre dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolla...

Töre dışıcılık nedir ne demek

Töre dışıcılık nedir Töre dışıcılık; bir felsefe terimidir. Töre : Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap. Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlık...

Töre komedyası nedir ne demek

Töre komedyası nedir Töre komedyası; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Günlük olaylardan, özellikle belirli bir dönemin ve sınıfın belirli törelerinden hareket ederek, ahlakçı bir açıdan bunların zayı...

Törebilim nedir ne demek

Törebilim nedir Törebilim; Eğitim, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ahlak ilke ve sorunlarını inceleyen, insan davranışlarını "doğruluk-yanlışlık" ve "iyilik-kötülük" gibi değer yargıları bakımında...

Töreci oyun nedir ne demek

Töreci oyun nedir Töreci oyun; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ortaçağda, Hıristiyan öğretisinin ahlak anlayışını aşılamakta kullanılan bir oyun biçimi. Sonradan burjuva ahlak değerlerinin temeli üzerine kuru...

Töredışı imler nedir ne demek

Töredışı imler nedir Teknik terim anlamı: Kamunun töre anlayışına ve geleneğine aykırı olan imler. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tu...

Töregün nedir ne demek

Töregün nedir Töregün; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Töregün isminin anlamı, Töregün ne demek: Eksiksiz, kusursuz kimse. Töregün ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış...

Törel nedir Törel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Törel" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: hukuki. ~ ilişki: hukuki münâsebet. ~ işlem: hukuki muamele. ~ verim: hukuki (medeni) semere. Törel isminin an...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim