Geleneksel nedir ne demek

Geleneksel nedir Geleneksel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Geleneksel" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: an’anevî. İngilizce'de Geleneksel ne demek? Geleneksel ingilizcesi nedir?: conventional Gelen...

 
 
 

Geleneksel gerileme nedir ne demek

Geleneksel gerileme nedir Geleneksel gerileme; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan kimi geleneklerin öz biçimleriyle olgularını y...

Geleneksel kalkınma iktisadı nedir ne demek

Geleneksel kalkınma iktisadı nedir Geleneksel kalkınma iktisadı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ülkeleri az gelişmiş ve gelişmiş (sanayileşmiş) diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğ...

Geleneksel kesim nedir ne demek

Geleneksel kesim nedir Geleneksel kesim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sonsuz işgücü sunumuyla çalışan ve gizli işsizliğin yaygın olduğu emek yoğun üretim tekniklerinin kullanıldığı iktisadi kesim. Kesi : Kesi...

Geleneksel mantık nedir ne demek

Geleneksel mantık nedir Geleneksel mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aristoteles ile gelişmeye başlayıp ortaçağda doruğuna erişen, ağırlığı tasımlar kuramında olan mantık çalışmalarına günümüzde verilen ad. ç...

Geleneksel öğretim programı nedir ne demek

Geleneksel öğretim programı nedir Geleneksel öğretim programı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Genellikle akademik ve daha çok kültürel dersler ile konuları kapsayan ve kuramsal çalışmalara olanak sağlayan öğretim progra...

Geleneksel sanayi nedir ne demek

Geleneksel sanayi nedir Geleneksel sanayi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretimin, küçük imalathanelerde ve tarım işletmelerinde, emek yoğun teknikle, basit makine ve aletler kullanılarak gerçekleştirildiği sana...

Geleneksel sinema nedir ne demek

Geleneksel sinema nedir Geleneksel sinema; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Belirli kurallara, kalıplara bağlı, bunların dışına çıkamayan, genellikle yeniliklere kapalı, kurumlaşmış bir anlayışı...

Geleneksel tiimge nedir ne demek

Geleneksel tiimge nedir Geleneksel tiimge; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Birçok geleneksel öğenin belirli bir amaç için bir araya gelmesinden oluşan ve olgu yönünden bütünlük gösteren halkbilim ürünü...

Geleneksel çevre nedir ne demek

Geleneksel çevre nedir Geleneksel çevre; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Benzer gelenek ürünlerini taşıyan kişilerden oluşan çevre. bk. gelenek, karşılığı göreneksel çevre, boşinançsal çevre. Çevre : ...

Geleneksel ekonomi nedir ne demek

Geleneksel ekonomi nedir Geleneksel ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ne, ne kadar, nasıl ve kimin için üretilecek yönündeki kararların, inanç, gelenek, alışkanlık, din ve benzerleri temelinde verildiği ikt...

Geleneksel gösteri nedir ne demek

Geleneksel gösteri nedir Geleneksel gösteri; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çağdaş tiyatro kavramına karşıt kavramı getiren tiyatro; bir toplumun kendine özgü yapısının oluşturduğu ve o toplumun yapısında değişikl...

Geleneksel katman nedir ne demek

Geleneksel katman nedir Geleneksel katman; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Geleneklerin bağlı olduğu tarihsel katman, bk. gelenek, karşılığı göreneksel katman, boşinançsal katman. Gele : Tavla oyununda...

Geleneksel kukla nedir ne demek

Geleneksel kukla nedir Geleneksel kukla; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin geleneği içinde eski yöntemle oynatılan kukla oyunu. Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olm...

Geleneksel öğeler nedir ne demek

Geleneksel öğeler nedir Geleneksel öğeler; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yaşlı kuşaklardan genç kuşaklara aktarılan halkbilim öğeleri, bk. öğe. Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncun...

Geleneksel portföy kuramı nedir ne demek

Geleneksel portföy kuramı nedir Geleneksel portföy kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yatırım araçlarının beklenen getirileri aynı yönde hareket etmeyeceğinden, tek bir yatırım aracının riskinin toplam riskten daha ...

Geleneksel satıcı ülke nedir ne demek

Geleneksel satıcı ülke nedir Geleneksel satıcı ülke; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir malı, dış ülkelere öteden beri satan ve o malın dünya teciminde başsatıcısı olan ülke. (Türkiye geleneksel tütün, kuru üzüm ...

Geleneksel süreklilik nedir ne demek

Geleneksel süreklilik nedir Geleneksel süreklilik; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tarihsel, çağdaş gelenek ya da gelenek öğeleri arasındaki bağ. bk. gelenek, öğe. karşılığı göreneksel süreklilik, boşinançs...

Geleneksel tiyatro nedir ne demek

Geleneksel tiyatro nedir Geleneksel tiyatro; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Aristoteles'in tanımlamasına uyan, başı, ortası, sonu (serimi, düğümü, çözümü) bulunan, tek olayı dağılmadan anlatan, gerekçe-sonuç ilkesi...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim