İktisad nedir İktisad; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tutum. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun em...

 
 
 

İktisadi adalet nedir ne demek

İktisadi adalet nedir İktisadi adalet; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yasaların, hükümetlerin ve kurumların iktisadi etk...

İktisadi baskı nedir ne demek

İktisadi baskı nedir İktisadi baskı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Baskı gruplarının, kendi istek ve niyetleri doğrult...

İktisadi birlik nedir ne demek

İktisadi birlik nedir İktisadi birlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin kaldırı...

İktisadi bütünleşme kuramları nedir ne demek

İktisadi bütünleşme kuramları nedir İktisadi bütünleşme kuramları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi bütünleşmelerin oluşumunu ve...

İktisadi çelişki nedir ne demek

İktisadi çelişki nedir İktisadi çelişki; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Birey için akılcı olan iktisadi kararların toplum...

İktisadi demokrasi nedir ne demek

İktisadi demokrasi nedir İktisadi demokrasi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar sürecine tüm bireylerin katılabil...

İktisadi eşitlik nedir ne demek

İktisadi eşitlik nedir İktisadi eşitlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi gönenç ve gelirin bireyler arasında eşit...

İktisadi etkinlik nedir ne demek

İktisadi etkinlik nedir İktisadi etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ekonominin kaynak kullanımı ve dağılımında etkinl...

İktisadi göstergeler nedir ne demek

İktisadi göstergeler nedir İktisadi göstergeler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Milli gelir, istihdam, fıyatlar genel düzeyi,...

İktisadi hesap nedir ne demek

İktisadi hesap nedir İktisadi hesap; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kıt sermaye kaynaklarının alternatif kullanımlar ara...

İktisadi istikrar önlemleri nedir ne demek

İktisadi istikrar önlemleri nedir İktisadi istikrar önlemleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla ...

İktisadi kamu kurumları nedir ne demek

İktisadi kamu kurumları nedir İktisadi kamu kurumları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi alanda etkinlikte bulunmak için o...

İktisadi karar birimi nedir ne demek

İktisadi karar birimi nedir İktisadi karar birimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinlikte bulunan üretici, tüketici...

İktisadi kaynak nedir ne demek

İktisadi kaynak nedir İktisadi kaynak; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fiyatı sıfırdan büyük, miktarı belirli bir dönemde...

İktisadi kuram nedir ne demek

İktisadi kuram nedir İktisadi kuram; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Karmaşık iktisadi olaylardan birbirleriyle ilişkili...

İktisadi mal nedir ne demek

İktisadi mal nedir İktisadi mal; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gereksinmeleri karşılama özelliğine sahip ve kıt olan,...

İktisadi öğreti nedir ne demek

İktisadi öğreti nedir İktisadi öğreti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ekonominin işleyişi ve bu işleyişle ilgili politik...

İktisadi öngörü nedir ne demek

İktisadi öngörü nedir İktisadi öngörü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ekonominin gelecekteki olası gelişme eğilimini tah...

İktisadi rant nedir ne demek

İktisadi rant nedir İktisadi rant; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir üretim faktörünün mevcut geliriyle fırsat maliyet...

İktisaden nedir ne demek

İktisaden nedir İktisaden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Ekonomik : Az masraflı, hesaplı...

İktisadi nedir ne demek

İktisadi nedir İktisadi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İktisadi" ile ilgili cümleler ...

İktisadi bakış nedir ne demek

İktisadi bakış nedir İktisadi bakış; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin iktisadi olay ve olgular...

İktisadi belirlenimcilik nedir ne demek

İktisadi belirlenimcilik nedir İktisadi belirlenimcilik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda, sosyal, siyasi, etik...

İktisadi bütünleşme nedir ne demek

İktisadi bütünleşme nedir İktisadi bütünleşme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ya da daha fazla ülkenin iktisadi, mali ve ...

İktisadi coğrafya nedir ne demek

İktisadi coğrafya nedir İktisadi coğrafya; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yeryüzünde iktisadi etkinliklerin yerleşim, dağı...

İktisadi çözümleme nedir ne demek

İktisadi çözümleme nedir İktisadi çözümleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Karmaşık iktisadi olayların, basitleştirici vars...

İktisadi devlet teşekkülleri nedir ne demek

İktisadi devlet teşekkülleri nedir İktisadi devlet teşekkülleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi alanda kârlılık ve verimlili...

İktisadi eşitsizlik nedir ne demek

İktisadi eşitsizlik nedir İktisadi eşitsizlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi varlıklar ve milli gelirin bireyler, ...

İktisadi gönenç nedir ne demek

İktisadi gönenç nedir İktisadi gönenç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sahip oldukları kaynakların iktisadi karar birimle...

İktisadi güç nedir ne demek

İktisadi güç nedir İktisadi güç; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kaynakların dağılımını ve kullanımını etkileyebilme v...

İktisadi insan nedir ne demek

İktisadi insan nedir İktisadi insan; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kendisine sunulan fırsatlara ilişkin mevcut bilgi v...

İktisadi kalkınma vakfı nedir ne demek

İktisadi kalkınma vakfı nedir İktisadi kalkınma vakfı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Avrupa Birliği ve Türkiye ile Avrupa Birli...

İktisadi kar nedir ne demek

İktisadi kar nedir İktisadi kar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmanın toplam geliri ile gizli maliyetlerini de içe...

İktisadi kararlar nedir ne demek

İktisadi kararlar nedir İktisadi kararlar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kaynakların kıt olması nedeniyle, iktisadi karar...

İktisadi kestirim nedir ne demek

İktisadi kestirim nedir İktisadi kestirim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Makro ve mikro iktisadi büyüklüklerin gelecekte h...

İktisadi liberalizm nedir ne demek

İktisadi liberalizm nedir İktisadi liberalizm; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilk...

İktisadi model nedir ne demek

İktisadi model nedir İktisadi model; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Karmaşık iktisadi olay ve olguların, algılanabilir ...

İktisadi ömür nedir ne demek

İktisadi ömür nedir İktisadi ömür; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sabit varlığın ekonomik olmaktan çıktığı, diğer bir ...

İktisadi planlama nedir ne demek

İktisadi planlama nedir İktisadi planlama; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede belli bir dönemde belirli sosyo-iktis...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim