Öğreti nedir Öğreti; bir felsefe terimidir. "Öğreti" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bilimde bir düzenli görüşü oluştu...

 
 
 

Biçimsel öğreti nedir ne demek

Biçimsel öğreti nedir Biçimsel öğreti; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlığın gözleme, bellek ve istenç gibi birbirind...

Öğretici nedir ne demek

Öğretici nedir Öğretici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Öğretici" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğr...

Öğretici film nedir ne demek

Öğretici film nedir Öğretici film; Eğitim, Sinema alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretim etkinliklerinde kullanılmak iç...

Öğretici öykünce nedir ne demek

Öğretici öykünce nedir Öğretici öykünce; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Hayvanları konuşturarak onların ağzında...

Öğretici tür nedir ne demek

Öğretici tür nedir Öğretici tür; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Öğretmek, öğütlemek gibi amaçlarla yazılmış koşuk vb. Öğ...

Öğretilme nedir ne demek

Öğretilme nedir Öğreti : Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek. Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü. Bilimd...

Öğretim nedir ne demek

Öğretim nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, ...

Öğretim elemanı nedir ne demek

Öğretim elemanı nedir Akademisyen : Öğretim elemanı. Öğretim : Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. ...

Öğretim görevlisi nedir ne demek

Öğretim görevlisi nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici olarak görevlendirilen kimse. İngilizce...

Öğretim kurulu nedir ne demek

Öğretim kurulu nedir Öğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerin...

Öğretim merkezi nedir ne demek

Öğretim merkezi nedir Öğretim merkezi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Birbirine çok yakın yerleşme yerleri ile ulaşım...

Öğretim özgürlüğü nedir ne demek

Öğretim özgürlüğü nedir Öğretim özgürlüğü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Gerek öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin, ge...

Öğretim tekniği nedir ne demek

Öğretim tekniği nedir Öğretim tekniği; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmenin, ders verirken benimsediği ve izledi...

Öğretim üyesi nedir ne demek

Öğretim üyesi nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir üniversite ya da bir yüksek okulun öğretim kadrosunda görevli olan kimse. İngilizce'de Öğretim ü...

Öğretim yardımcısı nedir ne demek

Öğretim yardımcısı nedir Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme...

Öğretim yöntemi nedir ne demek

Öğretim yöntemi nedir Öğretim yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin özellikleri, ders araç ve gereçler...

Öğretimde toplulaştırma nedir ne demek

Öğretimde toplulaştırma nedir Öğretimde toplulaştırma; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Çocuğun kavrayış gücünü göz önünde tuta...

Öğretimin bireyselleştirilmesi nedir ne demek

Öğretimin bireyselleştirilmesi nedir Öğretimin bireyselleştirilmesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretim yöntem ve tekniklerinin ...

Öğretiş nedir ne demek

Öğretiş nedir Öğreti : Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek. Toplum...

Öğreti danışması nedir ne demek

Öğreti danışması nedir Öğreti danışması; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: İş ve öğretim seçimi, hazırlanma ve yetişme, i...

Öğreti oyunu nedir ne demek

Öğreti oyunu nedir Öğreti oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir sorunu, konuyu, durumu, ya da doğruyu öğretme...

İktisadi öğreti nedir ne demek

İktisadi öğreti nedir İktisadi öğreti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ekonominin işleyişi ve bu işleyişle ilgili politik...

Öğretici dram nedir ne demek

Öğretici dram nedir Öğretici dram; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Ortaçağda, öğrencilere Latinceyi öğretmek ve bellek te...

Öğretici oyun nedir ne demek

Öğretici oyun nedir Öğretici oyun; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ortaçağ'da öğrencilere Latince öğretmek ve bellek alı...

Öğretici roman nedir ne demek

Öğretici roman nedir Öğretici roman; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Okuyuculara herhangi bir bilgi vermek amacı güden roma...

Öğreticilik nedir ne demek

Öğreticilik nedir Öğretici : Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik. Öğreti : Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce a...

Öğretilmek nedir ne demek

Öğretilmek nedir "Öğretilmek" ile ilgili cümle örnekleri Öğreti : Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı...

Öğretim bilgisi nedir ne demek

Öğretim bilgisi nedir Öğretim bilgisi; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunl...

Öğretim gereci nedir ne demek

Öğretim gereci nedir Öğretim gereci; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Ders kitabı, sözlük, film ve benzerleri gibi öğr...

Öğretim ilkeleri nedir ne demek

Öğretim ilkeleri nedir Öğretim ilkeleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri öğretim yoluyla belli eğitim amaçla...

Öğretim makinesi nedir ne demek

Öğretim makinesi nedir Öğretim makinesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenciye, bir öğretmenin yardımı olmaksızın, s...

Öğretim oyunu nedir ne demek

Öğretim oyunu nedir Öğretim oyunu; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Belli bir konuyu, bir durumu öğretmek, seyirciyi bu g...

Öğretim programı nedir ne demek

Öğretim programı nedir Öğretim programı; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğretilmesi istenilen ders ya da konuların amaçlar, y...

Öğretim ünitesi nedir ne demek

Öğretim ünitesi nedir Öğretim ünitesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Belli bir sınıfın ya da bir küme öğrencinin yap...

Öğretim yardımcılığı nedir ne demek

Öğretim yardımcılığı nedir Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme...

Öğretim yılı nedir ne demek

Öğretim yılı nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: İlk, orta ve yüksek okullar ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçe...

Öğretim yükü nedir ne demek

Öğretim yükü nedir Öğretim yükü; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretmenin ders vermek, ders hazırlığı yapmak, ...

Öğretime başlama izni nedir ne demek

Öğretime başlama izni nedir Öğretime başlama izni; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yönetmelik ve öğretim programına ilişkin ...

Öğretimli roman nedir ne demek

Öğretimli roman nedir Öğretimli roman; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Okuyuculara her hangi bir bilgi vermek üzere yazılmış rom...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim