Geçici nedir Geçici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Geçici" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Seyyar satıcı. Vefasız...

 
 
 

Geçici akım nedir ne demek

Geçici akım nedir Geçici akım; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir gerilim atımı ile oluşan anlık akım. Geçi : Keçi. Makas. ...

Geçici anlaşma nedir ne demek

Geçici anlaşma nedir Geçici anlaşma; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: Türkiye-AET Geçici Anlaşması]. Tek...

Geçici belge nedir ne demek

Geçici belge nedir Teknik terim anlamı: Adalet Bakanlığındaki kütüğe yazılıncaya değin ilgiliye verilmesi gereken belge. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan o...

Geçici bilanço nedir ne demek

Geçici bilanço nedir Geçici bilanço; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerçek bilânço hazırlanana kadar bir işletmenin bel...

Geçici bozunum nedir ne demek

Geçici bozunum nedir Geçici bozunum; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yalnız, yük uygulandığı sürece var olan ve ...

Geçici cari varlıklar nedir ne demek

Geçici cari varlıklar nedir Geçici cari varlıklar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin etkinliklerindeki mevsimsel y...

Geçici dalyan nedir ne demek

Geçici dalyan nedir Teknik terim anlamı: Ağ dalyan. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işleminde, haddelenen parçaları...

Geçici depolama alanı nedir ne demek

Geçici depolama alanı nedir Geçici depolama alanı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Radyoaktif artıkların kesin depolama al...

Geçici dışalım eşyası nedir ne demek

Geçici dışalım eşyası nedir Geçici dışalım eşyası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dâhilde işleme rejimi kapsamında geçici dışa...

Geçici dışsatım eşyası nedir ne demek

Geçici dışsatım eşyası nedir Geçici dışsatım eşyası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici dış...

Geçici gelir nedir ne demek

Geçici gelir nedir Geçici gelir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Cari dönem gerçek geliri ile sürekli gelir arasındaki ...

Geçici göç nedir ne demek

Geçici göç nedir Geçici göç; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Günlük, mevsimlik ya da birkaç yıllık geçici bir...

Geçici görev yolluğu nedir ne demek

Geçici görev yolluğu nedir Geçici görev yolluğu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bağlı bulundukları kurumlara ilişkin bir görevi...

Geçici güvence nedir ne demek

Geçici güvence nedir Geçici güvence; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Artırma ve eksiltme ihalelerine katılmak isteyenler...

Geçici haktan yoksunluk nedir ne demek

Geçici haktan yoksunluk nedir Geçici haktan yoksunluk; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Güreşçi ya da yöneticinin suçun...

Geçici hesaplar nedir ne demek

Geçici hesaplar nedir Geçici hesaplar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Başka bir hesapta izlenmesi gerektiği hâlde kayıt s...

Geçici inanca nedir ne demek

Geçici inanca nedir Geçici inanca; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: geçici güvence]. Teknik terim anlam...

Geçici iş göremezlik ödencesi nedir ne demek

Geçici iş göremezlik ödencesi nedir Geçici iş göremezlik ödencesi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Geçici iş göremezlik durum...

Geçici işçilik nedir ne demek

Geçici işçilik nedir Geçici : Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu. Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı....

Geçici ad nedir ne demek

Geçici ad nedir Geçici ad; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Henüz kesinleşmemiş, yalnızca çevrilme...

Geçici akarsu nedir ne demek

Geçici akarsu nedir Geçici akarsu; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Kurak bölgelerde görülen, yatağında çok kez s...

Geçici alındı nedir ne demek

Geçici alındı nedir Geçici alındı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pay ya da borç belgiti almaya istekli olanlara ya da b...

Geçici asalaklık nedir ne demek

Geçici asalaklık nedir Teknik terim anlamı: Hayatın bir veya birkaç döneminde konaktan geçici olarak yararlanma veya beslenme durumu, geçici parazitlik. Asa...

Geçici bırakma nedir ne demek

Geçici bırakma nedir Teknik terim anlamı: Özel koşullarla ya da istem dışında bir süre için markayı kullanmama. Bıra : Birader, kardeş. Bu yer, bk. bire, ...

Geçici borç belgiti nedir ne demek

Geçici borç belgiti nedir Geçici borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Basımı henüz yapılmamış borç belgitlerine karşılı...

Geçici bütçe nedir ne demek

Geçici bütçe nedir Geçici bütçe; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Zorunlu nedenlerle bütçe kanununun süresinde yürürlüğ...

Geçici çıkış nedir ne demek

Geçici çıkış nedir Geçici çıkış; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Onarım, yapım, sergileme gibi belli erekler için, mallar...

Geçici denge nedir ne demek

Geçici denge nedir Geçici denge; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ana sayışımların büyük yazılıktan alınan borç ve alacak ...

Geçici dışalım nedir ne demek

Geçici dışalım nedir Geçici dışalım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dâhilde işleme rejimi kapsamında, işlenip ilerde te...

Geçici dışsatım nedir ne demek

Geçici dışsatım nedir Geçici dışsatım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hariçte işleme rejimi kapsamında bir malın işlenmek...

Geçici etkenler nedir ne demek

Geçici etkenler nedir Geçici etkenler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ölçme sürecinde, durumdan duruma ve kişid...

Geçici giriş nedir ne demek

Geçici giriş nedir Geçici giriş; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Malların, geçici kabul düzeninden yararlanılarak yurda ...

Geçici görev nedir ne demek

Geçici görev nedir Geçici görev; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Görevliye kendi görevinden başka yerde ya da görevli ol...

Geçici gümrük tarife yükü nedir ne demek

Geçici gümrük tarife yükü nedir Geçici gümrük tarife yükü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin geçici dış ödemeler dengesiz...

Geçici güvence belgesi nedir ne demek

Geçici güvence belgesi nedir Geçici güvence belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Asıl güvence belgesi düzenleninceye kadar geç...

Geçici hareket adı nedir ne demek

Geçici hareket adı nedir Teknik terim anlamı: Sıfat-fiil ekleriyle kurulan ad: duyulmadık (söz), görülmedik (insan); akacak (kan), kör olası (şeytan); görünme...

Geçici hipogammaglobulinemi nedir ne demek

Geçici hipogammaglobulinemi nedir Geçici hipogammaglobulinemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üç-dört aylık genç taylarda,...

Geçici iş göremezlik nedir ne demek

Geçici iş göremezlik nedir Geçici iş göremezlik; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çalışanların hastalık, doğum ve ge...

Geçici işçi nedir ne demek

Geçici işçi nedir Geçici işçi; Türkiye Cumhuriyeti 657 nolu [#Memurları [#tanımlı hukuki bir statüdür. Kanun uyarınca geçici işçi; 04/04/2007-5620 S.K....

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim