Geçici nedir Geçici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Geçici" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Seyyar satıcı. Vefasız (kimse). Hukuki terim anlamı: muvakkat. ~ yazım:muvakkat tescîl. İngilizce'de Geçici ne ...

 
 
 

Geçici akım nedir ne demek

Geçici akım nedir Geçici akım; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir gerilim atımı ile oluşan anlık akım. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işleminde, haddelenen parçaların haddel...

Geçici anlaşma nedir ne demek

Geçici anlaşma nedir Geçici anlaşma; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: Türkiye-AET Geçici Anlaşması]. Teknik terim anlamı: Tecimsel uygulamalarla gümrük işlemleri üzerinde iki ülkece geçici olar...

Geçici belge nedir ne demek

Geçici belge nedir Teknik terim anlamı: Adalet Bakanlığındaki kütüğe yazılıncaya değin ilgiliye verilmesi gereken belge. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işleminde, haddelenen parçaların haddelerden bir k...

Geçici bilanço nedir ne demek

Geçici bilanço nedir Geçici bilanço; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerçek bilânço hazırlanana kadar bir işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren bilânço. Bila : Bilye oyunu. ...bile. Bilir, bi...

Geçici bozunum nedir ne demek

Geçici bozunum nedir Geçici bozunum; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yalnız, yük uygulandığı sürece var olan ve yük kaldırılınca yok olan bozunum. Bozunum : Birleşik bir maddenin daha yalın bileşiklere...

Geçici cari varlıklar nedir ne demek

Geçici cari varlıklar nedir Geçici cari varlıklar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin etkinliklerindeki mevsimsel ya da çevrimsel değişmelerle dalgalanan cari varlıkları. Cari varlıklar : İşletmenin etkin...

Geçici dalyan nedir ne demek

Geçici dalyan nedir Teknik terim anlamı: Ağ dalyan. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işleminde, haddelenen parçaların haddelerden bir kez geçişi Dalya : Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelind...

Geçici depolama alanı nedir ne demek

Geçici depolama alanı nedir Geçici depolama alanı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Radyoaktif artıkların kesin depolama alanına taşınmasından önce, denetim altında tutulduğu alan. Alanı : Şeftali, kayısı, armut ...

Geçici ad nedir ne demek

Geçici ad nedir Geçici ad; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Henüz kesinleşmemiş, yalnızca çevrilmekte olan bir filmi belirtmek amacıyla kullanılan ad. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta k...

Geçici akarsu nedir ne demek

Geçici akarsu nedir Geçici akarsu; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Kurak bölgelerde görülen, yatağında çok kez su bulunmayan, ancak yeğin sağanaklardan sonra bol su ve çamur taşıyan yataklar. Geçi : Ke...

Geçici alındı nedir ne demek

Geçici alındı nedir Geçici alındı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pay ya da borç belgiti almaya istekli olanlara ya da bunlara ilişkin borçlanmalardan bir bölümünü ödeyenlere verilen geçici belge. Geçi : Keçi....

Geçici asalaklık nedir ne demek

Geçici asalaklık nedir Teknik terim anlamı: Hayatın bir veya birkaç döneminde konaktan geçici olarak yararlanma veya beslenme durumu, geçici parazitlik. Asalaklı : İçinde ya da üzerinde asalak bulunan canlı. bk. konakçı. İçinde veya üzerinde asa...

Geçici bırakma nedir ne demek

Geçici bırakma nedir Teknik terim anlamı: Özel koşullarla ya da istem dışında bir süre için markayı kullanmama. Bıra : Birader, kardeş. Bu yer, bk. bire, bura Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işleminde, had...

Geçici borç belgiti nedir ne demek

Geçici borç belgiti nedir Geçici borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Basımı henüz yapılmamış borç belgitlerine karşılık taşıyanlarına verilen geçici belgit. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Av...

Geçici bütçe nedir ne demek

Geçici bütçe nedir Geçici bütçe; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Zorunlu nedenlerle bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması durumunda, yenisi yürürlüğe girinceye kadar uygulanan bütçe. Geçi : Keçi. ...

Geçici çıkış nedir ne demek

Geçici çıkış nedir Geçici çıkış; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Onarım, yapım, sergileme gibi belli erekler için, malların geçici olarak yurttan çıkarılması. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Ava...

Geçici denge nedir ne demek

Geçici denge nedir Geçici denge; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ana sayışımların büyük yazılıktan alınan borç ve alacak toplamları ile bunların kalıntılarını gösteren çizelge. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem,...

Geçici dışalım nedir ne demek

Geçici dışalım nedir Geçici dışalım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dâhilde işleme rejimi kapsamında, işlenip ilerde tekrar yurtdışına çıkarılmak üzere malların gümrük vergisi ödenmeksizin dışalımı. karşılığı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim