Characters nedir ne demek

Characters nedir English: How many characters are there in your story? Turkish: Hikayende kaç tane karakter var? English: All the characters in t...

 
 
 

Characters to copy nedir ne demek

Characters to copy nedir : Huy. Karakter sayısı. Kahraman. İşaret. Harf. Bonservis. Ahlak. Şan. İsim. Kişilik. To : Oranla. Kadar. Kala. İla. Göre. -e göre. -...

Symbol characters with symbols nedir ne demek

Symbol characters with symbols nedir : Simge. Kısaltma. Sembol. Bireylerin, düşün, duyu, istek, buyruk ve eylemleriyle, çevrelerinde gördüklerini anlatmak için kullandıkl...

Anchor characters nedir ne demek

Anchor characters nedir : Demirlemek. Dayanak noktası. Demir atmak. Açık oturum yöneticisi. Sağlama bağlamak. Sunuculuk yapmak. Sunucu (haber). Güven kaynağı...

Arabic characters nedir ne demek

Arabic characters nedir : Arapça. Normalrakam. Arap. Araplara özgü. Characters : Tabiat. Huy. Özellik. Karakterler. Harf. Sıfat. Karakteristik yapı. Nitelik....

Binary control characters nedir ne demek

Binary control characters nedir : 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. Çift. İki elemanlı. Biner. Bilgisayar, bil...

Breed characters nedir ne demek

Breed characters nedir : Sebep olmak. Büyütmek. Çiftleşmek. Doğurmak. Eğitmek. Tür. Cins. Nesil. Irk. Yavrulamak. Characters : Karakterler. El yazısı. Sıfat...

Extended characters nedir ne demek

Extended characters nedir : Genişletilmiş. Geniş. Büyük. Temdit edilmiş. Geniş çaplı. Süresi uzatılmış. Uzatılan. Yayılmış. Uzun. Uzatılmış. Characters : Karak...

Foreign characters nedir ne demek

Foreign characters nedir : Ecnebi. Dış. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Yurt dışı. Dıştan gelme. Ülke dışı. Yabancı madde. Harici. Yaba...

Greek characters nedir ne demek

Greek characters nedir : Rumca. Yunanca. Yunan. Grek. Yunanistanlı. Rum. Yunanistan'a ait. Yunanlı. Characters : Harf türü. Sıfat. Harf. El yazısı. Karakter...

International characters nedir ne demek

International characters nedir : Enternasyonel. Arsıulusal. Milletlerarası. Beynelmilel. Enternasyonal. İnternasyonel. Uluslararası. Devletlerarası. Characters : Bi...

Mapping characters nedir ne demek

Mapping characters nedir : Bir uzaydaki matematiksel nesnelere karşılık, başka bir uzayda kimi nesneler gösterme işlemi. Haritacılık. Fizik, kimya alanlarında...

Morphometric characters nedir ne demek

Morphometric characters nedir : Tabiat. İşaret. Oyun kişileri. Harf türü. El yazısı. Huy. Harf. Karakterler. Karakter sayısı. Ahlak. Alphanumeric characters : Alfa...

Nonprinting characters nedir ne demek

Nonprinting characters nedir : Basılmaz. Characters : Şan. Karakter. Oyun kişileri. Nitelik. Kişilik. Karakterler. Kahraman. Bir tiyatro yapıtında yer alan kişile...

Prefix characters nedir ne demek

Prefix characters nedir : Öntakı. Önek koymak. Bazı yabancı dillerde, genellikle kelime türetmede veya çekim esnasında rastlanan kök kelimenin başına ön sest...

Primary sexual characters nedir ne demek

Primary sexual characters nedir : Birinci. Ana. İlksel. Öncelikli. Temel. Primer. Birincil. Birinci. sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi....

Quantitative characters nedir ne demek

Quantitative characters nedir : Nicelik. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Niceliğe, sayısal hesaplamaya ilişkin. Miktar. Sayı bakımından. Niceliğ...

Secondary sex characters nedir ne demek

Secondary sex characters nedir : Belirli amaçlara göre yapılan düzenlemede ikinci derecede olan. İkincil. İkincil şey. İkinci derecede. Önemsiz. İkinci derecede ola...

Stable characters nedir ne demek

Stable characters nedir : Ahırda durmak. Sabit. Sağlam. Kalıcı. Ahırdaki atlar. Durağan. İstikrarlı. Ahıra koymak. Ahıra bağlanmak. Çevrenin atlar üzerindeki...

Characters per inch nedir ne demek

Characters per inch nedir : [#Kişilik. Karakteristik yapı. Karakterler. İsim. El yazısı. Bonservis. Karakter sayısı. Harf. İşaret. Ahlak. Per : Tarafından. Ara...

Characters per second nedir ne demek

Characters per second nedir : Ahlak. Harf türü. Bonservis. Karakter. Sıfat. Şan. İşaret. Tabiat. Nitelik. Oyun kişileri. Per : Hisse senedi fiyatının, hisse başı...

Bullet characters with bullets nedir ne demek

Bullet characters with bullets nedir : Fişek kredi. İm. Madde imi. Mermi imi. Madde işareti. Koyu nokta. Kurşun. 1 yıllık hapis cezası. Mermi. Characters : Özellik. İşare...

Alphanumeric characters nedir ne demek

Alphanumeric characters nedir : Alfa sayısal. Abeceli sayısal simge. Harfler ve sayılardan oluşan. Abeccsayısal. Alfanümerik. Abece sayısal. Abecesayısal. Bir alfa...

Ansi characters nedir ne demek

Ansi characters nedir : Ansı. Uluslararası standart talepleri ve gerekliliklerini koordine ederek amerikan endüstrileri için ihtiyari standartları belirlem...

Basic characters nedir ne demek

Basic characters nedir : Belli başlı. Temel. Temele dayanan. Esas. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Basıc. Bazal. Esasi. Uzakta bulunan bir bilgi...

Blending characters nedir ne demek

Blending characters nedir : Paçallama. (çizim) ıslak iken birbirleriyle yavaş yavaş karışsınlar diye bir rengi diğeriyle karıştırma yöntemi. Sıvıları birbirine...

Comedy of characters nedir ne demek

Comedy of characters nedir : Entrika komedyası. İnsanların, olayların, durumların gülünç yanlarını ele alan; bunları gülünç bir açıdan işleyen sinema ve televiz...

Field characters nedir ne demek

Field characters nedir : Cevaplandırmak. Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü'nün çevresinde uyarılan kendini kuvvet etkisi ile belli eden yö...

Garbage characters nedir ne demek

Garbage characters nedir : Süprüntü. Atılmış olan bir şey. Zırva. Çöp. Pis ve değersiz şey. Atık veri. Anlamsız veri. Döküntü. Değersiz veya standardın altınd...

Identical characters nedir ne demek

Identical characters nedir : Her türlü nitelik bakımından oluşan bir eşitlik. Aynı. Bir. Ayrımsız. Bitkisel yeniliğin varlığı için, ortaya çıkan yeni bitkinin h...

Leading characters nedir ne demek

Leading characters nedir : Öncülük eden. Satır aralığı. Kurşun kaplama. Yol gösteren. Önemli. Kılavuzluk. İleri gelen. Temel. Rehberlik. Kılavuzluk eden. Char...

Modifies the kinsoku characters nedir ne demek

Modifies the kinsoku characters nedir : Değiştirmek. Hafifletmek. Tamlamak. Nitelemek. Değişmek. Değişiklik yapmak. The : Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce...

Non printing characters nedir ne demek

Non printing characters nedir : Karşıtı. Gayri. Siz. Olmayan. Printing : Kağıt, kumaş vb. üzerine birtakım kalıplardan yararlanarak elle, özel aygıt ya da makine i...

Number of characters nedir ne demek

Number of characters nedir : Hoş şey. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Numara. Tip. Hesaplamak. Miktar. Saymak. Olmak (...

Primary sex characters nedir ne demek

Primary sex characters nedir : İlk, en yalın, en önemli olay , biçim ya da küme. örn. karmaşık tepkimeler dizgesindeki en önemli ya da en hızlı tepkime. Ana. En ö...

Qualitative characters nedir ne demek

Qualitative characters nedir : Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Nitelikli. Niteleyici. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimle...

Reserved characters nedir ne demek

Reserved characters nedir : Sessiz. Rezerve edilmiş. Saklı. Saklanılmış. İçine kapanık. Ağzı sıkı. Ayrılmış. Ağzı kapalı. Ayırtılmış. Rezerve. Characters : İsi...

Sex characters nedir ne demek

Sex characters nedir : Erkek veya dişi olma durumu, eşey. Seks. Cinsellik. Cins. Dişi ile erkeği birbirinden ayrımlı kılan fiziksel özellikler. Cinsel ili...

Unintelligible sequence of characters nedir ne demek

Unintelligible sequence of characters nedir : Muğlak. Anlaşılamayan. Anlaşılmaz. Sequence : Yinelenen melodi. Kesit. Sıralanmış bir öğeler dizisi. Oyun düzeninde tasarımın bir ö...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim