Seçme nedir "Seçme" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kötü yolda kadın. Tarım alanında kullanılan kelime anlamı: Seçme isminin anlamı, Seçme ne demek: Erkek ismi olarak; Seçilmiş, üstün. Bilimsel terim anlamı: radyoculuk: Radyo...

 
 
 

Seçme düzyazı nedir ne demek

Seçme düzyazı nedir Seçme düzyazı; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Divan çağında, türlü düzyazıların dergisi. Düzyazı : Şiir olmayan söz ve yazı, nesir, mensur, inşa Seçme : Seçmek işi, intihap, seleksiyon. Seçk...

Seçme gücü nedir ne demek

Seçme gücü nedir Seçme gücü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir optik dizgenin, birbirine yakın iki noktayı seçiklikle aktarabildiği en küçük uzaklık. Gözün aynı özelliği gösteren nitel...

Seçme ilksavı nedir ne demek

Seçme ilksavı nedir Seçme ilksavı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Herhangi bir kümeler kümesine karşılık, bu kümelerden birer öğe seçmekle oluşturulan kümenin varolduğunu dile getiren ilksav. İlksav : [bkz: be...

Seçme yanlılığı nedir ne demek

Seçme yanlılığı nedir Seçme yanlılığı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Örnek alırken belli sınırlar içinde seçiciyi özgür bırakan yargılı örnekleme tasarımlarının yol açabileceği yanlılık ya da olanaklı sa...

Seçme yetkisi nedir ne demek

Seçme yetkisi nedir Seçme yetkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Taşınır veya taşınmaz herhangi bir malı, belirli bir süre içinde belli bir fiyattan satma veya alma hakkı veren sözleşme. Seçme : Seçmek işi,...

Seçmece nedir Seçmece; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Seçmece" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Seçmek koşuluyla : Karpuzu seçmece veriyorum. Bilimsel terim anlamı: Üstün görme, beğenme, yeğleme, seçme ...

Seçmeci usavurma nedir ne demek

Seçmeci usavurma nedir Seçmeci usavurma; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Birbirlerine karşıt iki ya da daha çok yöntem, öğreti ya da kuram ile ilgili düşünce ya da görüşlerden seçilen öğelere dayanan usavurma....

Seçmeci yöntem nedir ne demek

Seçmeci yöntem nedir Seçmeci yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: 1.-Türlü yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayışı yansıtan yöntem. Gerekseme ve zorunluklar karşısında ço...

Seçme aksiyomu nedir ne demek

Seçme aksiyomu nedir Seçme aksiyomu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: "A boş olmayan kümelerin bir sınıfı olduğunda, A için bir seçme fonksiyonu vardır," aksiyomu. Bu aksiyom boş olmayan kümelerin çarpımı...

Seçme beliti nedir ne demek

Seçme beliti nedir Seçme beliti; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Boş olmayan kümelerden oluşan bir boş olmayan kümeler takımının Dekart çarpımının da boş olmayacağını varlayan belit. Beli : Evet Belit ...

Seçme elemeyarışları nedir ne demek

Seçme elemeyarışları nedir Seçme elemeyarışları; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tek bir yarışla sonuçlanamayacak denli çok atletin katıldığı yarışlarda, bir sonraki elemeye ya da sonlamaya girecekleri saptamak amac...

Seçme hakkı nedir ne demek

Seçme hakkı nedir Seçme hakkı; bir hukuk terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Borsaya ilişkin süreli işlemlerde özen payı ödeyerek işlemden cayma ya da işleme bağlanma biçimlerinden birisini yeğleme. İngilizce...

Seçme kuralları nedir ne demek

Seçme kuralları nedir Seçme kuralları; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Nicemsel bir dizgenin, ışık etkisiyle hangi erke düzeylerinden hangilerine geçebileceğini saptayan kurallar. Kura : İki veya d...

Seçme yapıtlar nedir ne demek

Seçme yapıtlar nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli yapıtlardan bir amaca uygun olarak seçilen parçalardan ortaya çıkan yapıt, antoloji. Seçme : Seçmek işi, intihap, seleksiyon. Seçkin, seçilmiş Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak i...

Seçme yetkisi piyasası nedir ne demek

Seçme yetkisi piyasası nedir Seçme yetkisi piyasası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Seçme yetkisi sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasa. Seçme yetkisi : Taşınır veya taşınmaz herhangi bir malı, belirli bir süre içi...

Seçmeci nedir Seçmeci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Bir öğreti ya da dizge kurmak istemeyip, ortalıkta olan düşünceler dağarcığından kendilerine uygun gelen bir bu, bir şu düşünceyi alarak beni...

Seçmeci uslamlama nedir ne demek

Seçmeci uslamlama nedir Seçmeci uslamlama; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Çelişik iki ya da daha çok görüş, kuram ya da dizgeden gerekli öğeleri seçerek yapılan uslamlama. Seçme : Seçmek işi, intihap, seleksi...

Seçmecilik nedir ne demek

Seçmecilik nedir Seçmecilik; bir felsefe terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Birbirlerine karşıt olan türlü öğretilerden seçilen düşüncelerden yararlanarak tek ve uyumlu bir inanç ya da düşünme dizgesi oluşturmaya çalışan felsefe g...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim