Belit nedir Belit; bir mantık terimidir. "Belit" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Meşe ağacı meyvesi, palamut. Ağaç yaprağı. Felsefi anlamı: Başka bir önermeye geri götürülemeyen ve tanıtlanamayan, böyle bir geri götürm...

 
 
 

Belitken nedir Belitken; bir mantık terimidir. Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom. Sistem : Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Yol, yöntem. Bi...

Belitlemek nedir ne demek

Belitlemek nedir Belitleme : Tümden gelişimci bir bilime esas olacak belit sistemi. Belitlemek işi. Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom. Belge : Bir gerçeğe t...

Belitsel kümeler kuramı nedir ne demek

Belitsel kümeler kuramı nedir Belitsel kümeler kuramı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Kümeler kuramını belitsel yolla araştıran usbilim kuramı. Küme kavramının belitsel yöntem kullanılarak incelenmesi, aksiyoma...

Belittle nedir English: He belittles others to make himself feel important. Turkish: Başkalarının önemli olarak hissettiklerini küçümser. English: Do not belittle his suggestions. Turkish: Onun önerilerini küçümseme. : Hor görü...

Belittlement nedir ne demek

Belittlement nedir : Küçültmek. Aşağılamak. Küçümsemek. Kötümsemek. Beğenmemek. Küçük görmek. Alçaltmak. Belittled : Küçümsenmiş. Küçülmüş. Azalmış. Küçültülmüş. Küçültülen. Hor görülmüş. Aşağılanmış. [#Belittler : Küçük düşüren. Kötüleyen k...

Belittlers nedir ne demek

Belittlers nedir : Eleştiren. Kötüleyen kimse. Yeren. Aleyhte konuşan. Aşağılayan. Küçük düşüren. Belittle : Küçük görmek. Küçümsemek. Alçaltmak. Beğenmemek. Kötümsemek. Aşağılamak. Küçültmek. [#Belittled : Hor görülmüş. Küçülmüş. Küçümsen...

Belittling nedir ne demek

Belittling nedir : Küçük görmek. Kötümsemek. Alçaltmak. Küçümsemek. Küçültmek. Beğenmemek. Aşağılamak. Belittled : Hor görülmüş. Azalmış. Küçülmüş. Aşağılanmış. Küçültülmüş. Küçültülen. Küçümsenmiş. [#Belittlement : Eleştiri. Alçaltma işi....

Belit ağacı nedir ne demek

Belit ağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Meşe ağacı. Pınar ağacı. Ağacı : Ağabey, büyük erkek kardeş. Zakkum Beli : Evet. Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyo...

Belitke nedir Belitke; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir bilimde ya da bilimler derleminde belirtileri araştıran vebunları bir dizge içinde toplayan dal. Uzbilime usbilimsel birtemel koyma denem...

Belitleme nedir ne demek

Belitleme nedir Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom. Belitlemek : Belgeye dayanarak ortaya koymak. Belitleme kuramını ortaya koymak. Gelişimci : İlerleyen ki...

Belitlenebilirlik nedir ne demek

Belitlenebilirlik nedir Belitlenebilirlik; bir mantık terimidir. Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom. Kuram : Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi. ...

Belitsel yöntem nedir ne demek

Belitsel yöntem nedir Belitsel yöntem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Belit (aksiyom) olarak bilinen, ispatsız olarak kabul edilen bazı temel kavramlar ve önermeler üzerinde kurulan, kuramın bütün öteki...

Belittled nedir ne demek

Belittled nedir : [#Küçümsemek. Alçaltmak. Beğenmemek. Aşağılamak. Küçük görmek. Kötümsemek. Belittlement : Alçaltma işi. Hor görme. Küçük görme. Aleyhte konuşma. Eleştiri. Aşağılama. Küçük düşürme. Küçültme işi. Kötüleme. Aleyhinde konuş...

Belittler nedir ne demek

Belittler nedir : Kötüleyen kimse. Aşağılayan. Aleyhte konuşan. Yeren. Eleştiren. Küçük düşüren. Belittle : Beğenmemek. Küçümsemek. Küçük görmek. Aşağılamak. Küçültmek. Alçaltmak. Kötümsemek. [#Belittled : Aşağılanmış. Küçümsenmiş. Küçült...

Belittles nedir ne demek

Belittles nedir English: He belittles others to make himself feel important. Turkish: Başkalarının önemli olarak hissettiklerini küçümser. : Küçük görmek. Küçültmek. Alçaltmak. Kötümsemek. Küçümsemek. Beğenmemek. Aşağılamak. Belittle...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim