Kamu nedir "Kamu" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Hukuki terim anlamı: âmme. ~ düzeni: âmme intizâmı. ~ töresi: âmme...

 
 
 

Kamu bankası nedir ne demek

Kamu bankası nedir Kamu bankası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sermayesinin en az yüzde elli biri devlete ait olan b...

Kamu borçları nedir ne demek

Kamu borçları nedir Kamu borçları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kamu kesiminin iç ve dış borçlarının toplamı. Borç : ...

Kamu davası nedir ne demek

Kamu davası nedir Kamu davası; bir hukuk terimidir. "Kamu davası" ile ilgili cümle Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu h...

Kamu denetçisi nedir ne demek

Kamu denetçisi nedir Kamu denetçisi; bir hukuk terimidir. Kamu : Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarını...

Kamu düzeni nedir ne demek

Kamu düzeni nedir "Kamu düzeni" ile ilgili cümleler Kamu : Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Hep, bütün. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, a...

Kamu eczacısı nedir ne demek

Kamu eczacısı nedir Kamu : Hep, bütün. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Eczacı : Eczacılık fakültesin...

Kamu giderleri nedir ne demek

Kamu giderleri nedir Kamu giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: kamu harcamaları]. Teknik terim anl...

Kamu görevlisi nedir ne demek

Kamu görevlisi nedir Kamu : Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Görevli : Resmî görevi olan k...

Kamu güvenceli özel kesim borçları nedir ne demek

Kamu güvenceli özel kesim borçları nedir Kamu güvenceli özel kesim borçları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hazine güvencesiyle alınan özel...

Kamu harcamaları nedir ne demek

Kamu harcamaları nedir Kamu harcamaları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kamu kesimini oluşturan kuruluşlar tarafından yapı...

Kamu hizmeti nedir ne demek

Kamu hizmeti nedir Kamu : Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Hep, bütün. Hizmet : Görev, iş. Bakım, öz...

Kamu idaresi nedir ne demek

Kamu idaresi nedir Kamu : Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. İdare : Bir kurum veya kurulu...

Kamu iktisadi kuruluşları nedir ne demek

Kamu iktisadi kuruluşları nedir Kamu iktisadi kuruluşları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal...

Kamu iktisadi teşebbüsü nedir ne demek

Kamu iktisadi teşebbüsü nedir Kamu iktisadi teşebbüsü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisad...

Kamu kesimi nedir ne demek

Kamu kesimi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Genel devlet ve kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan kesim. İngilizce'de Kamu kesimi ne demek? Kam...

Kamu kesimi borçlanma gereği oranı nedir ne demek

Kamu kesimi borçlanma gereği oranı nedir Kamu kesimi borçlanma gereği oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kamu kesimi borçlanma gereğinin...

Kamu kuruluşları nedir ne demek

Kamu kuruluşları nedir Kamu kuruluşları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kamu kesimi kapsamındaki tüm kuruluşlar. Kamu : H...

Kamu kurumlarının yapıt hakkı nedir ne demek

Kamu kurumlarının yapıt hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda, resmi kurumların yazıları ya da bastırdıkları yapıtlar bakımından tanınan haklar. Hakk : Hak. Hak, hi...

Kamu malı durumuna gelme nedir ne demek

Kamu malı durumuna gelme nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belirtilen koruma hakkının sona ermesi ile yapıtın üzerinde yasalarca tanınan hakkın kalkmış olması. D...

Kamu alacağı nedir ne demek

Kamu alacağı nedir Kamu alacağı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devletin yasaları sözleşmeleri, anlaşmaları gereğince y...

Kamu altyapı yatırımları nedir ne demek

Kamu altyapı yatırımları nedir Kamu altyapı yatırımları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kamu kesimi tarafından gerçekleştirilen a...

Kamu borcu nedir ne demek

Kamu borcu nedir Kamu borcu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devletin yapmış olduğu iç ve dış borç. Kamu : Halk hizmet...

Kamu çıkarı nedir ne demek

Kamu çıkarı nedir Kamu çıkarı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kamunun ilgisi, güveni ve yararına ilişkin olan ya da ...

Kamu denetçiliği nedir ne demek

Kamu denetçiliği nedir Kamu : Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Hep, bütün. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Denetçi : Görüntülerin, sesin...

Kamu diplomasisi nedir ne demek

Kamu diplomasisi nedir Kamu : Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Diploma : Bir kimseye herhang...

Kamu düzenine aykırı nedir ne demek

Kamu düzenine aykırı nedir Teknik terim anlamı: Kamunun dirlik ve düzenini bozacak nitelik. Düzeni : İki tepe arasındaki düz yerler, vadi Aykırı : Alışılmışa, d...

Kamu gelirleri nedir ne demek

Kamu gelirleri nedir Kamu gelirleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: devlet gelirleri]. Teknik terim anl...

Kamu görevi nedir ne demek

Kamu görevi nedir Kamu görevi; Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: Kamusal kent işgörüleri]. Halkın yararla...

Kamu güvenceli borçlar nedir ne demek

Kamu güvenceli borçlar nedir Kamu güvenceli borçlar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hazine güvencesiyle alınan kamu kuruluşları...

Kamu güvenliği nedir ne demek

Kamu güvenliği nedir Kamu : Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Hep, bütün. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Güvenli : Güven verici, emniy...

Kamu harcamalarının işlevsel dağılımı nedir ne demek

Kamu harcamalarının işlevsel dağılımı nedir Kamu harcamalarının işlevsel dağılımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kamu harcamalarının karşılad...

Kamu hukuku nedir ne demek

Kamu hukuku nedir Kamu hukuku; bir hukuk terimidir. Hukuk : Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Toplumu ...

Kamu iktisadı nedir ne demek

Kamu iktisadı nedir Kamu iktisadı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kamu kesimini ve bu kesimin etkinliklerinin ekonomi v...

Kamu iktisadi müessesesi nedir ne demek

Kamu iktisadi müessesesi nedir Kamu iktisadi müessesesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ayrı bir tüzel kişiliği sahip ve sermayes...

Kamu işletmeleri nedir ne demek

Kamu işletmeleri nedir Kamu işletmeleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: Kamu İktisadi Teşebbüsü]. Teknik...

Kamu kesimi borçlanma gereği nedir ne demek

Kamu kesimi borçlanma gereği nedir Kamu kesimi borçlanma gereği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kamu kesimini oluşturan kuruluşların ...

Kamu konut kurumu nedir ne demek

Kamu konut kurumu nedir Kamu konut kurumu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ülkede, konut siyasasının saptanmasından, kamu ...

Kamu kurumlarınca işletilme nedir ne demek

Kamu kurumlarınca işletilme nedir Teknik terim anlamı: Zorunlu durumlarda, karşılığı ödenerek ya da ödenmeyerek bulgunun kamu kurumlarınca işletilmesi. İşle : Nakış: İ...

Kamu kurumu nedir ne demek

Kamu kurumu nedir Kamu : Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Hep, bütün. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Kurum : Evlilik, aile, ortakl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim