Kamu eczacısı nedir, Kamu eczacısı ne demek

  • Resmî bir kurum veya kuruluşta eczacılık görevini yapan kimse

Kamu eczacısı tanımı, anlamı:

Kamu : Hep, bütün. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.

Eczacı : Eczacılık fakültesinden mezun olarak eczacılık mesleğini yapmaya hak kazanmış kimse.

Ecza : Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde. Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde.

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Kuruluş : Kurulma işi. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kasılma. Yapı, yapılış, bünye. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Eczacılık : İlaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten, bu ürünlerin kullanıcılara iletilmesini sağlayan, ilaç ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti veren sağlık mesleği. Eczacının yaptığı iş.

 

Görev : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Resmî iş, vazife. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. İşlev. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.