Eczacılık nedir, Eczacılık ne demek

  • Eczacının yaptığı iş
  • İlaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten, bu ürünlerin kullanıcılara iletilmesini sağlayan, ilaç ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti veren sağlık mesleği.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

İlacların hazırlanması, dozajları ve biçimleri gibi konularla ilgilenen bilim dalı, farmasötik.

İngilizce'de Eczacılık ne demek? Eczacılık ingilizcesi nedir?:

pharmaceutics

Eczacılık anlamı, tanımı:

Adli eczacılık : Eczacılık mesleği ve ilaçla tedavide karşılaşılan adli sorunlarla ilgili bilim dalı.

Başeczacılık : Başeczacının yaptığı iş. Başeczacı olma durumu.

Eczacı : Eczacılık fakültesinden mezun olarak eczacılık mesleğini yapmaya hak kazanmış kimse.

Ecza : Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde. Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde.

İlaç : Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem.

Kozmetik : Cildi ve saçları güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan her türlü madde.

Ürün : Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Eser. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.

 

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Çözüm : Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi. Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar. Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal.

Etkinlik : Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu. İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. Etkin olma durumu, müessiriyet. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.

Güvenilir : Güven duygusu veren, güvenilen, itimatlı.

İş : Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

Eczacılık bilimi : (Yun. pharmakon: ilâç; logos: bilim) Tıbbî ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji. İlaç bilimi.

Diğer dillerde Eczacılık anlamı nedir?

İngilizce'de Eczacılık ne demek? : n. pharmacy, pharmaceutics

Fransızca'da Eczacılık : pharmacie [la]

Almanca'da Eczacılık : n. Pharmazie

adj. pharmazeutisch

Rusça'da Eczacılık : n. фармацевтика (F)

adj. фармацевтический