Başeczacılık nedir, Başeczacılık ne demek

  • Başeczacı olma durumu
  • Başeczacının yaptığı iş.

Başeczacılık anlamı, kısaca tanımı:

Başeczacı : Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.

İş : Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler.