Başeczacı nedir, Başeczacı ne demek

  • Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi

Başeczacı kısaca anlamı, tanımı:

Başeczacılık : Başeczacının yaptığı iş. Başeczacı olma durumu.

Sağlık : Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet. Sağ, canlı, diri olma durumu.

Kuruluş : Yapı, yapılış, bünye. Kurulma işi. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Eczacılık : Eczacının yaptığı iş. İlaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten, bu ürünlerin kullanıcılara iletilmesini sağlayan, ilaç ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti veren sağlık mesleği.

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş.

Yürütülme : Yürütülmek işi.

Sorumlu : Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.