Eczacı nedir, Eczacı ne demek

  • Eczacılık fakültesinden mezun olarak eczacılık mesleğini yapmaya hak kazanmış kimse

"Eczacı" ile ilgili cümle

  • "Eczacının söylediğinden anlıyorum, avuç avuç ağrı kesici alıyor." - T. Buğra

Eczacı hakkında bilgiler

Eczacılık fakültelerinde, 5 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan; ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan kişilere eczacı denir.

Eczacılık fakülteleri Farmakognozi (bitkisel-hayvansal ilaç hammaddeleriyle ilgilidir), Farmakoloji (ilaçların vücut üzerindeki etkilerini inceler), Farmasötik Toksikoloji (ilaç da dahil olmak üzere tüm ksenobiyotiklerin vücut üzerindeki etkilerini inceler), Farmasotik Teknoloji (ilaçların üretim teknikleriyle ilgilidir), Farmasötik kimya (ilaç hammadddelerinin sentezlenmesi, analizive ilacın etki mekanizmasının kimyasal düzeyde incelenmesine ek olarak ilaç hammaddesinin yapısı ile etkinliği arasındaki ilişki ile ilgilidir) gibi anabilim dallarında ve meslekle ilgili diğer bilimlerde eğitim verir. Bu mesleğe mensup kişiler serbest eczacılık (eczane eczacılığı) yapabilir; ilaç endüstrisinde AR-GE , üretim, kalite kontrol, ruhsatlandırma, pazarlama gibi birimlerinde görev alabilir, hastane eczanelerinde mesul müdürlük yapabilir ve ayrıca kamu kuruluşlarında ya da ecza depolarında mesleğini icra edebilir. Son yıllarda önem kazanan "klinik eczacılık"ın ülkemizdeki eczacılık fakültelerinde ders olarak okutulması 2000'li yıllarda başlamıştır.

 

Sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçları saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar. Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, laboratuvarda ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapar. Reçetedeki ilaçların kullanımlarıyla ilgili hastayı bilgilendirir. Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler. Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına uygun olarak dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır. Özel zehirli madde içeren reçetelerin kayıtlarını tutar, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerini kullanmaları konusunda önerilerde bulunur. Laboratuvarda araştırma çalışmaları yapar.

Akademik kariyer yapabilirler. Yüksek lisans yaptıkları takdirde uzman eczacı olurlar. Kamu ve özel sektöre ait çeşitli işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler. Kendi işletmelerini (eczane, ecza deposu, ilaç fabrikası) açabilirler.

Eczacı ile ilgili Cümleler

  • O, bir eczacı olarak ruhsatlıdır.
  • Neredeyse hepiniz çok dindarsınız ama eczacı biraz daha rahat görünmesine rağmen durmadan küfür edip beni de küfür etmeye provake etmek için çalıştı.
  • Ali bir eczacıydı.
  • Genç eczacı bir eczane açmaya karar verdi.
 

Eczacı kısaca anlamı, tanımı:

Eczacılık : İlaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten, bu ürünlerin kullanıcılara iletilmesini sağlayan, ilaç ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti veren sağlık mesleği. Eczacının yaptığı iş.

Fakülte : Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri.

Kazan : Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

Eczacı kalfası : Serbest eczane veya kurum eczanelerinde eczacının gözetiminde işlere yardımcı olan kimse, eczacı teknisyeni.

Eczacı mesul müdürü : Geçici süre için yasal olarak bir serbest eczacının sorumluluğunu üstlenen kimse.

Eczacı teknisyeni : Eczacı kalfası.

Başeczacı : Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi.

Serbest eczacı : Eczacılık mesleğini sahibi olduğu eczanede yürüten kimse.

Kamu eczacısı : Resmî bir kurum veya kuruluşta eczacılık görevini yapan kimse.

Ecza : Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde. Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde.

Adli eczacılık : Eczacılık mesleği ve ilaçla tedavide karşılaşılan adli sorunlarla ilgili bilim dalı.

Mezun : İzin almış, izinli. Bir iş için yetki verilmiş, yetkili. Bir okulu bitirerek diploma almış (kimse).

Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi. Yapay.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yıllık : Bir yıl için, senelik, senevi. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname. Yılda bir yapılan. Bir yıl içinde olan. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Bir yılda verilen ücret. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap.

Lisans : Bir malı yabancı firma adına üretme izni. Yurda mal sokma veya yurttan mal çıkarma izni. Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece. Bir sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı.

Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.

Tamam : Eksiksiz. Bütün, tüm. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Evet. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Tamamlanmış, bitmiş.

Eczacılık bilimi : (Yun. pharmakon: ilâç; logos: bilim) Tıbbî ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji. İlaç bilimi.

Diğer dillerde Eczacı anlamı nedir?

İngilizce'de Eczacı ne demek? : n. chemist, druggist, pharmacist, pharmaceutist, apothecary, dispensing chemist, dispenser

Fransızca'da Eczacı : pharmacien/ne [le][la]

Almanca'da Eczacı : n. Apotheker, Pharmazeut

Rusça'da Eczacı : n. аптекарь (M), фармацевт (M), провизор (M)

adj. аптекарский