Lisans nedir, Lisans ne demek

Lisans; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi.
 • Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece.
 • Bir malı yabancı firma adına üretme izni.
 • Yurda mal sokma veya yurttan mal çıkarma izni
 • Bir sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı.

"Lisans" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Doktora veya lisanslarını hazırladıkları sırada maişet parasını büro ve otel garsonluğu yapmakla çıkarıyorlardı." - Y. K. Karaosmanoğlu
 • "İthal lisansı. İhraç lisansı."

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Genellikle dört yıl süren üniversite ya da yüksek okul öğrenimi.

Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir firmanın geliştirdiği veya üretim hakkına sahip olduğu bir mala ilişkin, diğer bir firma ya da firmalara üretme, teknolojisini kullanma ya da dağıtım kolaylıklarından yararlanma hakkı veren ve bir başkasına devredilemeyen izin.

[Bakınız: izin belgesi]

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: oynama belgesi]

İngilizce'de Lisans ne demek? Lisans ingilizcesi nedir?:

license, licence

Lisans anlamı, tanımı:

Lisans sözleşmesi : Firmanın, geliştirdiği teknolojiyi başkalarının kullanabilmesi için verdiği izin belgesi.

 

Ön lisans : Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı.

Yüksek lisans : Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.

Lisan : Dil.

Lisansiyer : Üniversitede okuyan öğrenci.

Lisanslı : Lisansı olan.

Lisansüstü eğitim : Lisans eğitimi bittikten sonra yapılmış olan yükseköğretim.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Dört : Dört sayısının adı. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Üçten bir artık.

Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun.

Yüksekokul : Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu, akademi.

Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

Diploma : Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

 

Lisans anlaşması : [Bakınız: lisans sözleşmesi]

Lisans üstü eğitim : Lisans derecesi ya da diploması almış olanlara ilgi duydukları bir bilim dalında yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ya da doktora öğrenimi yaparak uzmanlaşma olanağı sağlamak üzere düzenlenen eğitim.

Lisans ile ilgili Cümleler

 • Benim lisansım askıya alındı.
 • O matematik alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.
 • Aksi takdirde, ciddi şekilde lisansını ihlâl etmiş kabul edilerek sorumlu tutulursun.
 • Benim lisansım hâlâ askıda.
 • Tom'un balıkçılık lisansı yok.
 • Ali yüksek lisansını üç yıl önce aldı.
 • Lisansımı iptal ettirdim.
 • Matematikte yüksek lisans derecem var.

Diğer dillerde Lisans anlamı nedir?

İngilizce'de Lisans ne demek? : adj. undergraduate

n. licence [Brit.], license, degree, royalty

Fransızca'da Lisans : licence [la]

Almanca'da Lisans : n. Lizenz

Rusça'da Lisans : n. диплом (M), лицензия (F), удостоверение (N)