Chemists türkçesi Chemists nedir

Chemists ingilizcede ne demek, Chemists nerede nasıl kullanılır?

Alchemists : Simyacı. Alşimist. Simyager.

Biochemists : Biyokimyacı. Biokimyacı. Biyokimyager.

Geochemists : Jeokimya uzmanı. Yerkabuğunun kimyasal bileşimini inceleyen kimse. Coğrafya kimyacısı.

Analytical chemist : Analitik kimyager. Kimyager.

Consulting chemist : Danışman kimyacı.

Chemistry teacher : Kimya (maddelerin özellikleri kompozisyonları ve geçirdikleri dönüşümlerle ilgilenen bilim) öğreten kimse. Kimya öğretmeni.

Chemistry : Kimya. Kimya bilimi. Kimyası. Doğal etkileme. Kemistri. Özdeklerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalı. Simi. Eğitim, kimya alanlarında kullanılır. Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimden ortaya çıkan bileşimleri inceleyen bilim. öğrencilere doğayı oluşturan özdeklerin yapısını, bu özdeklerin hangi koşullar altında ve hangi ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini anlatmak; kimyanın bugünkü uygarlığa ve teknik gelişmelere olan katkısını açıklamak; kimya olayları ile canlıların yaşayışı arasındaki sıkı bağları göstermek amacıyla orta dereceli okullarda okutulan ders. Yapı.

 

Dispensing chemist : Eczacı. İlaç hazırlayan kimyager.

Chemistry major : Asıl branşı kimya olan öğrenci.

Chemistries : Madde yapısı. Yapı. Kimya. Doğal etkileme. Simi. Kimya bilimi. Kimyası. Kemistri.

İngilizce Chemists Türkçe anlamı, Chemists eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chemists ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dispensing chemist : İlaç hazırlayan kimyager.

Thermochemistry : Kimyasal tepkimelerin ısılarını araştıran bilim dalı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Isılkimya. Termokimya. Isıl. Isı kimyası. Termodinamiğin, kimyasal tepkimelerde açığa çıkan ya da soğurulan ısılerke ile başka koşullar, özellikler arasındaki ilişkiyi inceleyen dalı. Isıl kimya. Termokemistri.

Chemical science : Kimya bilimi.

Chemist : Kimyacı. Farmasyen. Kemist.

Pharmacists : Eczacılar.

Corpsmen : Tıp asistanı (abd ordusu). Sıhhiye.

Geochemistry : Yer kimyası. Yerdeki kimyasal öğeleri ve dağılışlarını inceleyen yerbilim dalı. Yerkimyası. Jeokimya.

Analytical chemist : Analitik kimyager.

Chemists synonyms : nuclear chemist, radiochemist, phytochemist, chemoimmunology, femtochemistry, surface chemistry, pharmacist, apothecary, corpsman, dispenser, radiochemistry, organic chemistry, druggists, nuclear chemistry, physical chemistry, immunochemistry, biochemist, natural science, apothecaries, druggist, photochemistry, dispensers, pharmaceutist, drugmaker, inorganic chemistry, scientist, electrochemistry.

Chemists zıt anlamlı kelimeler, Chemists kelime anlamı

Overgarment : Üst giyim. Giyimin üst katı. Üst giysi.