Dış nedir "Dış" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kağnıda mazının iki yanında olup mazının bunların arasında dövdüğü kazıklar Diş; kağnıda ...

 
 
 

Dış ağ nedir ne demek

Dış ağ nedir Dış ağ; bir bilişim terimidir. Yerel : Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan. Yöresel. Sınırlı bir yerle ilgi...

Dış alım nedir ne demek

Dış alım nedir Dış alım; bir ticaret terimidir. İthalat ya da dışalım, yurtdışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar satın [#alınmasıdır. Dışalı...

Dış alımcılık nedir ne demek

Dış alımcılık nedir Alımcı : Tahsildar. İthalatçılık : İthalatçının yaptığı iş, dış alımcılık. İthalatçılık...

Dış asalak nedir ne demek

Dış asalak nedir Dış asalak; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Konağın üzerinde yaşayan ve çoğu...

Dış ayrıklık nedir ne demek

Dış ayrıklık nedir Dış ayrıklık; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Eliptik devimlerde, elips üzerinde bulunan c...

Dış başkalaşım nedir ne demek

Dış başkalaşım nedir Dış başkalaşım; bir jeoloji terimidir. Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı: Magmanın sokulmasıyle, komşu kayaçların uğramış ol...

Dış beslenme nedir ne demek

Dış beslenme nedir Dış beslenme; bir biyoloji terimidir. Fransızca'da Dış beslenme ne demek?: hétérotrophie Beslenme : Vücut için gerekli besin maddeler...

Dış borç kütüğü nedir ne demek

Dış borç kütüğü nedir Dış borç kütüğü; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede dış borç veri tabanını oluşturmak amacıy...

Dış borçlanma nedir ne demek

Dış borçlanma nedir Dış borçlanma; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Borçlanma : Borçlanmak işi, istikraz. Borç : Geri verilmek üz...

Dış çember eğrisi nedir ne demek

Dış çember eğrisi nedir Dış çember eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzlemde verilen bir durgan çember dışınd...

Dış çizgi nedir ne demek

Dış çizgi nedir Teknik terim anlamı: Yarışlıklarda, ölçü çizgisinin 70 cm. dışına pist dolanımınca çizilen ve bu çizginin içinde koşmakta olan yarışç...

Dış çokgen nedir ne demek

Dış çokgen nedir Dış çokgen; bir matematik terimidir. Çokgen : Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon. Kenar : ...

Dış denetim nedir ne demek

Dış denetim nedir Dış denetim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Denetimin kurum dışındaki bağımsız kamu veya özel dene...

Dış dengelem nedir ne demek

Dış dengelem nedir Dış dengelem; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ödemenin dengede olması. Deng : Denk, eşit, uygun. Serse...

Dış dış nedir ne demek

Dış dış nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığır, davar kovalama ünlemi. Dış : Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, ...

Dış donu nedir ne demek

Dış donu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pantalon. Donu : Doğru Dış : Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karş...

Dış dünya nedir ne demek

Dış dünya nedir Dünya : Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler...

Dış evlilik nedir ne demek

Dış evlilik nedir Dış evlilik; bir toplum bilimi terimidir. Evlilik : Evli olma durumu. Evli : Evlenmiş olan (kadın veya erkek). Evi olan. Herhangi bir...

Dış fazla nedir ne demek

Dış fazla nedir Dış fazla; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Genellikle bir yıl olmak üzere, belli bir dönemde, ülkeni...

Dış açı nedir ne demek

Dış açı nedir Dış açı; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: İki doğru ve bunları kesen bir çapraz için, çapraz açılardan...

Dış açık nedir ne demek

Dış açık nedir Dış açık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: dış ödemeler dengesi açığı]. [bkz: cari işlemler açı...

Dış alem nedir ne demek

Dış alem nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Alem : Bayrak. Simge. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden ...

Dış alımcı nedir ne demek

Dış alımcı nedir Alımcı : Tahsildar. Dış alımcılık : İthalatçılık. İthalat : Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alım. Bir ülke için ba...

Dış arpacık nedir ne demek

Dış arpacık nedir Dış arpacık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Göz kapağındaki Zeis veya Moll ek yapı bezler...

Dış asalaklık nedir ne demek

Dış asalaklık nedir Dış asalaklık; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: dış parazitlik]. Teknik terim anlamı: Konağın ...

Dış badası nedir ne demek

Dış badası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güreşte bir çeşit çelme. Bada : Beceriksiz, iş bilmez, tertipsiz, şaşkın. Savrulmak üzere yığılmış ekin, tı...

Dış bellek nedir ne demek

Dış bellek nedir Dış bellek; bir bilişim terimidir. Bilişim alanındaki terim anlamı: Ana belleğin oylumunu daha ucuza artırabilmek amacıyla, bilgisaya...

Dış borç nedir ne demek

Dış borç nedir Dış borç; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: İç tasarrufların yetersizliği, döviz darboğazı veya borç ödemeleri...

Dış borç yükü nedir ne demek

Dış borç yükü nedir Dış borç yükü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dış borçların ülkenin dışsatım gelirleri, toplam döv...

Dış çember nedir ne demek

Dış çember nedir Dış çember; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir üçgenin köşelerinden geçen çember. Özeği bir...

Dış çevre nedir ne demek

Dış çevre nedir Dış çevre; bir ruh bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli ya da bilinçsiz olarak te...

Dış çizgiler durumu nedir ne demek

Dış çizgiler durumu nedir Dış çizgiler durumu; bir askerlik terimidir. Çizgi : Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır. Yüz ve vücut hatların...

Dış dekoru nedir ne demek

Dış dekoru nedir Dış dekoru; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ev dışındaki, açık havayı, açıklığı ya da doğayı göstere...

Dış denge nedir ne demek

Dış denge nedir Dış denge; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Genellikle bir yıl olmak üzere, belli bir dönemde, ülken...

Dış deri nedir ne demek

Dış deri nedir Dış deri; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Üst deri (epidermis), sinir sistemi ve duygu organlarını meydana getiren embr...

Dış dizin nedir ne demek

Dış dizin nedir Dış dizin; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anahtar sözcükleri metin dışından seçilen dizin. Dış : H...

Dış döllenme nedir ne demek

Dış döllenme nedir Dış döllenme; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı balıklarda olduğu gibi organizmanın dışında yap...

Dış eleştiri nedir ne demek

Dış eleştiri nedir Dış eleştiri; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Tarihsel kaynakların eleştirilmesinde belgeyi dış...

Dış evre nedir ne demek

Dış evre nedir Dış evre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sübyelerin sıvı kısmına verilen ad, dağıtıcı kı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim