Ayrık nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ayrık" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yol kavşağı, iki yolun ayrıl...

 
 
 

Ayrık çifyıldız nedir ne demek

Ayrık çifyıldız nedir Ayrık çifyıldız; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Birbirine değmeyen çifyıldız. Ayrı : Başka...

Ayrık etmek nedir ne demek

Ayrık etmek nedir Teknik terim anlamı: Ayırdetmek. Etme : Etmek işi Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına. Ayrık : Ayrılmış. ...

Ayrık ilişki nedir ne demek

Ayrık ilişki nedir Ayrık ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: OIasılık kuramında bileşik olayı oluşturan, "ya ...

Ayrık konoluşum nedir ne demek

Ayrık konoluşum nedir Ayrık konoluşum; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Özdecik ekseni doğrultusunda bakıldığ...

Ayrık küme nedir ne demek

Ayrık küme nedir Ayrık küme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Limit noktası olmayan küme, ayırtık küme. Örneği...

Ayrık olasılık nedir ne demek

Ayrık olasılık nedir Ayrık olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan ik...

Ayrık omurga nedir ne demek

Ayrık omurga nedir Ayrık omurga; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Spina bifida. Ayrı : Başka, başka türlü. Ay...

Ayrık öğe nedir ne demek

Ayrık öğe nedir Ayrık öğe; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bağlı olduğu halkbilim birleşkesinden ayrılara...

Ayrık pozitif nedir ne demek

Ayrık pozitif nedir Ayrık pozitif; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görüntü ile bu görüntüyle ilgili ...

Ayrık temel nedir ne demek

Ayrık temel nedir Ayrık temel; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Bir yapı sağlam arazide ayakla...

Ayrık uzay nedir ne demek

Ayrık uzay nedir Ayrık uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde ayrık topoloji tanımlanan küme. Ayrı : B...

Ayrık yapı düzeni nedir ne demek

Ayrık yapı düzeni nedir Ayrık yapı düzeni; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hiçbir yanından, komşu yerbölümlerdeki yapılara bit...

Domuz ayrık otu nedir ne demek

Domuz ayrık otu nedir Domuz ayrık otu; bir bitki bilimi terimidir. Domuz : Çift parmaklılardan, eti, yağı, derisi veya kılı için beslenen, evcil hayvan (Su...

Ayrıklama nedir ne demek

Ayrıklama nedir Ayrıklama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her zaman yanyana ve bir öbek halinde kullanılan iki k...

Ayrıklık nedir ne demek

Ayrıklık nedir "Ayrıklık" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı yakın cinsin kaplamına giren kavramlar ...

Ayrıksağa nedir ne demek

Ayrıksağa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: ayrıksı]. Hırçın, haşin, hodbin. Başka, bambaşka, ayrı, apayrı, kimseye benzemiyen, hiç bir şeye benz...

Ayrıksı ay nedir ne demek

Ayrıksı ay nedir Ayrıksı ay; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Ay'ın yörüngesindeki enberi noktasından art arda iki g...

Ayrıksı yıl nedir ne demek

Ayrıksı yıl nedir Ayrıksı yıl; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Yer'in kendi yörürgesindeki günberi noktasından art a...

Ayrıksız nedir ne demek

Ayrıksız nedir Ayrıksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Ayrıksı : Başka, bambaşka, apayrı, eksantrik. Alışılagelmiş töre ve ...

Ayrık bacaklılık nedir ne demek

Ayrık bacaklılık nedir Ayrık bacaklılık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Domuz ve tavşanlarda iskelet kaslarının ...

Ayrık çevrimler nedir ne demek

Ayrık çevrimler nedir Ayrık çevrimler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Ortak öğesi bulunmayan çevrimler. Ayrı : Baş...

Ayrık dönüşüm nedir ne demek

Ayrık dönüşüm nedir Ayrık dönüşüm; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Dönüşül soğutma hızına yakın hızlarla yapıl...

Ayrık ev nedir ne demek

Ayrık ev nedir Ayrık ev; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yalnız bir ailenin oturduğu, öteki evlerden ayrılmış ve dört...

Ayrık kategori nedir ne demek

Ayrık kategori nedir Ayrık kategori; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Tüm okları özdeşlik olan kategori. Ayrı : Baş...

Ayrık kökü nedir ne demek

Ayrık kökü nedir Ayrık kökü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ayrık otu. Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı ye...

Ayrık kümeler nedir ne demek

Ayrık kümeler nedir Ayrık kümeler; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ortak elemanı olmayan kümeler. Kesişimi boş kümeye eşi...

Ayrık olaylar nedir ne demek

Ayrık olaylar nedir Ayrık olaylar; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir raslantı deneyi sonunda birlikte ortaya çıkma...

Ayrık otu nedir ne demek

Ayrık otu nedir Ayrık otu; bir bitki bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Buğdaygiller (Poaceae) familyasından, çok yıllık, rizomlu, otsu bitki. V...

Ayrık perlit nedir ne demek

Ayrık perlit nedir Ayrık perlit; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Tavlama ile sementiti yuvarlaştırılmış perli...

Ayrık spektrum nedir ne demek

Ayrık spektrum nedir Ayrık spektrum; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Operatörün özdeğerlerinden oluşturulmuş küme...

Ayrık topoloji nedir ne demek

Ayrık topoloji nedir Ayrık topoloji; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir X kümesi üzerindeki r = P(X) topoljisi. ...

Ayrık vakıflar nedir ne demek

Ayrık vakıflar nedir Ayrık vakıflar; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Hükümet denetimi dışında ve mütevellilerce yöne...

Büyük ayrık otu nedir ne demek

Büyük ayrık otu nedir Büyük ayrık otu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: domuz ayrığı]. Veterinerlikte...

Mavi ayrık nedir ne demek

Mavi ayrık nedir Mavi ayrık; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Meralar için elverişli, çok yıllık, otlak ayr...

Ayrıklı nedir ne demek

Ayrıklı nedir Ayrıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ayrık : Ayrılmış. Ayrık otu. Kural dışı. Ayrı tutulan, başkalarına b...

Ayrıksa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başka, bambaşka, ayrı, apayrı, kimseye benzemiyen, hiç bir şeye benzemiyen, acayip. Ayrı : Başka, başka tür...

Ayrıksı nedir ne demek

Ayrıksı nedir Ayrıksı; bir toplum bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ayrıksı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe...

Ayrıksı oyuncu üretimliği nedir ne demek

Ayrıksı oyuncu üretimliği nedir Ayrıksı oyuncu üretimliği; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: SSCB'de 1921 sularınd...

Ayrıksılık nedir ne demek

Ayrıksılık nedir "Ayrıksılık" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Sık görülen ya da olağan sayılan oluşum, süreç ye davranışlardan sapma durumu, b...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim