Birey nedir "Birey" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bire hey. Epeyce, iyice, usule uygun şekilde: Yağmur birey yağdı. Biyoloji'deki anlamı:...

 
 
 

Soy oluş ve birey oluş nedir ne demek

Soy oluş ve birey oluş nedir Soy oluş ve birey oluş; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Örgenliklerin tarih içinde birbirl...

Olanaklı birey nedir ne demek

Olanaklı birey nedir Olanaklı birey; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçek ya da gerçek olmayan bir tamdurumda varolan bi...

Bireycem nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. P...

Bireycil oyun nedir ne demek

Bireycil oyun nedir Bireycil oyun; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bireysel olay ya da sorunları gerçek bağlamında...

Bireycilleşme nedir ne demek

Bireycilleşme nedir Bireycilleşme; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireyleri belli toplumsal kümelere bağlayan ...

Bireye tapınma nedir ne demek

Bireye tapınma nedir Bireye tapınma; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir yönetici ya da önderin yetkesine sorgu...

Bireyi tanıma bölümü nedir ne demek

Bireyi tanıma bölümü nedir Bireyi tanıma bölümü; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Her bir öğrenciyi birey olarak başkalarında...

Bireyiçinci çevre etiği nedir ne demek

Bireyiçinci çevre etiği nedir Bireyiçinci çevre etiği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temel olarak bireyi merkeze alan...

Bireyleşebilme nedir ne demek

Bireyleşebilme nedir Bireyleşebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan...

Bireyleşme nedir ne demek

Bireyleşme nedir Bireyleşme; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Bağımsız kişiliğe varan gelişme süreci. Bireyleşme ilkesi: Bir bireyi aynı türün b...

Bireyleştirmek nedir ne demek

Bireyleştirmek nedir Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. D...

Bireyoluş nedir ne demek

Bireyoluş nedir Bireyoluş; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Örgenliklerin tarih içinde birer birey olarak b...

Bireysel alan kotalaması nedir ne demek

Bireysel alan kotalaması nedir Bireysel alan kotalaması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Her bir çiftçinin belirli bir ürün için iş...

Bireysel danışma nedir ne demek

Bireysel danışma nedir Bireysel danışma; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencinin karşılaştığı bir güçlü...

Bireysel değişken çeşidi nedir ne demek

Bireysel değişken çeşidi nedir Bireysel değişken çeşidi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değer alanları aynı olan bireysel değişkenl...

Bireysel doz nedir ne demek

Bireysel doz nedir Bireysel doz; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İnsan ya da hayvan vücudunun belirli bir yerinde...

Bireysel emeklilik nedir ne demek

Bireysel emeklilik nedir Bireysel : Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî. Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikl...

Bireysel görüşme nedir ne demek

Bireysel görüşme nedir Bireysel görüşme; Eğitim, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Danışman ile yalnız bir kişi ...

Bireysel istem çizelgesi nedir ne demek

Bireysel istem çizelgesi nedir Bireysel istem çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı d...

Birey ekolojisi nedir ne demek

Birey ekolojisi nedir Teknik terim anlamı: Bir türe ait birey veya bireylerin yaşama ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen ekolojinin bir dalı. Bire : E...

Birey oluş nedir ne demek

Birey oluş nedir Birey oluş; bir biyoloji terimidir. Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde bel...

Gerçek birey nedir ne demek

Gerçek birey nedir Gerçek birey; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gerçek tamdurumda varolan, başka bir deyişle gerçek tamd...

Bireyce nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. P...

Bireyci nedir Bireyci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Bireycilik'ten yana olan. bk. bireycilik Bireyin hak...

Bireycilik nedir ne demek

Bireycilik nedir Bireycilik; bir toplum bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Toplum yaşayışında temel amacın, bireylerin başarı ve mutlu...

Bireydi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bu ne sabırsızlık: Aman bireydi. Beş dakika daha bekleyemediniz ha!. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şeki...

Bireyi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. P...

Bireyice nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. P...

Bireyiz nedir Teknik terim anlamı: Marangoz makkabı. (Yalvaç Isparta). Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. Pire. ...

Bireyleşebilmek nedir ne demek

Bireyleşebilmek nedir Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. Pire. Bire!, Bireh!. Takke. (Cihangazi Bozüyük Bilecik). Hey! e...

Bireyleştirme nedir ne demek

Bireyleştirme nedir Bireyleştirme; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hukuk terimi olarak sö...

Bireylik nedir Bireylik; bir toplum bilimi terimidir. "Bireylik" ile ilgili cümle Sosyoloji'deki anlamı: Bir kişiyi dış gözlemciler gözünde benzersi...

Bireysel nedir Bireysel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Bireye ilişkin, bireye bağlı olan. Hukuki terim anl...

Bireysel ayrılıklar nedir ne demek

Bireysel ayrılıklar nedir Bireysel ayrılıklar; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bireyler arasında yetenek, il...

Bireysel değişken nedir ne demek

Bireysel değişken nedir Bireysel değişken; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değer alanı evrenden ya da evrenlerin birinden oluş...

Bireysel din nedir ne demek

Bireysel din nedir Bireysel din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Uygulama ve törenleri, din adamları dışında...

Bireysel emek sunum fonksiyonu nedir ne demek

Bireysel emek sunum fonksiyonu nedir Bireysel emek sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işçinin belirli bir dönemde sun...

Bireysel gelişme planı nedir ne demek

Bireysel gelişme planı nedir Bireysel gelişme planı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Her öğrenciye kendine özgü bir hızla iler...

Bireysel istem nedir ne demek

Bireysel istem nedir Bireysel istem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin bir mala yönelik satın alma gücüyle ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim