Tapı nedir "Tapı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Eşik 1.Darı ekmeği. 2.bk.tepit-2. Az pişmiş, kalın yufka ekmek Nohut ya da mısır unundan mayalanarak yapılmış olan küçük, yuvarlak, kalınca ekmek. Tapınılan şey. Tapıklama : Tap...

 
 
 

Tapıklama nedir ne demek

Tapıklama nedir Tapıklamak : Birini beğenerek arkasını okşamak, tapışlamak. Tıpışlamak. Tapıklamak işi...

Tapıl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırılmış çemen unu, kırmızıbiber ve sarmısak karışımı...

Tapılamah nedir ne demek

Tapılamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düşmek. Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırılmış çemen unu, kırmızıbiber ve s...

Tapıldamak nedir ne demek

Tapıldamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tepinmek : At gibi niye tapıldıyorsun?. Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırıl...

Tapılmağ nedir ne demek

Tapılmağ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bulunmak. Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırılmış çemen unu, kırmızıbiber ve...

Tapıltı nedir ne demek

Tapıltı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayak sesi, gürültü, tıkırtı. Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırılmış çemen u...

Tapına gelmek nedir ne demek

Tapına gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kolayına gelmek. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme Gelmek : Ulaşmak, varmak. Kazanılmak, sağlanılma...

Tapınabilme nedir ne demek

Tapınabilme nedir Tapınabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tapı : Tapınılan şey Tapınabilmek : Tapınma imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Tapetum lusidum ne demek ? : tapetum lucidum Tapınabilmek işi...

Tapıhlamah nedir ne demek

Tapıhlamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyuklamak. Tapı : Tapınılan şey Uyuklamak : Oturduğu yerde hafif uykuya dalmak, ımızganmak. Uyuklama : Uyuklamak işi. Uyuk : Tezgâhta dokunmuş yün çorap. Makine ile yapılan çorap. (Kartal Eskişehi...

Tapık nedir Tapık; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağaçtan ceviz düşürmeye yarayan uzun sırık. Tapık isminin anlamı, Tapık ne demek: Saygı, hürmet. İkram, hizmet. Tapık ismi; Türkçe kökenli olup bir Er...

Tapıklamak nedir ne demek

Tapıklamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Beğenme bildirmek veya sakinleştirmek için sırta hafif hafif vurmak Genellikle avutma ya da beğeni için birinin arkasını okşamak, hafifçe elle vurmak. 1.Birini beğenerek arkasını okşamak. 2.Çocuğu uyut...

Tapıl etmek nedir ne demek

Tapıl etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Biçilen ot ya da ekini bağlam yapmak için öbek öbek yığmak. Etme : Etmek işi Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçi...

Tapılamak nedir ne demek

Tapılamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuğu uyutmak ya da sustur mak için arkasına yavaş yavaş vurmak. Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağ...

Tapıldu nedir Teknik terim anlamı: Tapırtı. Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırılmış çemen unu, kırmızıbiber ve sarmı...

Tapılmak nedir ne demek

Tapılmak nedir Teknik terim anlamı: Bulunmak. Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırılmış çemen unu, kırmızıbiber ve sarm...

Tapına düşürmek nedir ne demek

Tapına düşürmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi sırasına, zamanına getirmek, punduna getirmek. Düşürme : Düşürmek işi Düşürmek : Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak. Uğratmak. Değerini, fiyatını indirmek. Değerli bir şeyi ucuz v...

Tapına getirmek nedir ne demek

Tapına getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi sırasına, zamanına getirmek, punduna getirmek. Getirme : Getirmek işi Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da eriştiğini sanmak. Bir makama atamak veya seçmek. Sebep olmak, ortaya çı...

Tapınabilmek nedir ne demek

Tapınabilmek nedir Tapınabilme : Tapınabilmek işi Tapı : Tapınılan şey. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Tapınma : Tapınmak işi. Bulunma : Bulunmak işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, iht...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim