Tapı nedir, Tapı ne demek

"Tapı" ile ilgili cümle

 • "Karacaoğlan der ki taptığım tapı / Yıkılmaz Tanrı'nın yaptığı yapı" - Karacaoğlan

Yerel Türkçe anlamı:

Eşik

1.Darı ekmeği. 2.bk.tepit-2.

Az pişmiş, kalın yufka ekmek

Nohut ya da mısır unundan mayalanarak yapılmış olan küçük, yuvarlak, kalınca ekmek.

Tapınılan şey.

Tapı anlamı, kısaca tanımı:

Tapıklama : Tapıklamak işi.

Tapıklamak : Tıpışlamak. Birini beğenerek arkasını okşamak, tapışlamak.

Tapınak : İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh.

Tapınış : Tapınma işi.

Tapınma : Tapınmak işi.

Tapınmak : Tapma işi yapılmak.

Tapırdama : Tapırdamak işi.

Tapırdamak : "Tapırtı" sesi çıkarmak.

Tapırtı : Yürürken çıkan ayak sesini andırır sesin adı.

Tapış : Tapma işi.

Tapışlama : Tapışlamak işi.

Tapışlamak : Tapıklamak. Hamurun üzerini düzeltmek için hafif hafif vurarak elle sıvamak.

Tapışlanma : Tapışlanmak işi.

Tapışlanmak : Tapışlama işi yapılmak.

Yahudi tapınağı : Sinagog.

Şey : Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz. Nesne, madde.

Tapıhlamah : Uyuklamak.

Tapık : Ağaçtan ceviz düşürmeye yarayan uzun sırık. Bir erkek ismi olarak anlamı; Saygı, hürmet. İkram, hizmet.

 

Tapıl : Taraktan geçen yünün arta kalan çöplü bölümü. Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Az pişmiş, kalın yufka ekmek Biçilmiş ot bağlamı ve yığını. Sulandırılmış çemen unu, kırmızıbiber ve sarmısak karışımı tahta üstünde kurutularak yapılan yiyecek. Yün tarakta tarandıktan sonra geriye kalan 'çöpürlü' kısmı Yünün düzgün ve temiz kısımları alındıktan sonra geriye kalan artık yün. (Ebilhindi -Erzurum)

Tapıl etmek : Biçilen ot ya da ekini bağlam yapmak için öbek öbek yığmak.

Tapılamah : Düşmek.

Tapılamak : Çocuğu uyutmak ya da sustur mak için arkasına yavaş yavaş vurmak

Tapıldamak : Tepinmek : At gibi niye tapıldıyorsun?

Tapıldu : Tapırtı.

Tapılmağ : Bulunmak.

Tapılmak : Bulunmak.

Tapı ile ilgili Cümleler

 • Tapınak tepenin üstündedir.
 • Bu adada kaç tane tapınak var?
 • Tapınağın yanında uzun bir ağaç vardı.
 • Tapınağa daha önce geldiğim için yolu biliyorum.
 • Bu tapınağı kaç tane turist ziyaret ediyor?
 • Kyoto, türbe ve tapınaklarıyla ünlüdür.
 • İnsanın en büyük ve en güzel tapınağı, insanın kendi içindedir.
 • Onlar yüce dolara tapıyor.
 • Dinsiz adamlar tapınağı yağmaladı.
 • Budist tapınağına gidiyoruz. O güzel.

Diğer dillerde Tapı anlamı nedir?

Rusça'da Tapı : n. идол (M)