Giderler nedir Giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mal ya da hizmetler ve borçlar karşılığı yapılan ödemeler. ...

 
 
 

Dağıtılmayan giderler nedir ne demek

Dağıtılmayan giderler nedir Dağıtılmayan giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Üretimde katkısı olmayan yarı yapılmışların de...

Denetlenemeyen giderler nedir ne demek

Denetlenemeyen giderler nedir Denetlenemeyen giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı yönetim düzeylerinde dolayısız olarak i...

Durağan giderler nedir ne demek

Durağan giderler nedir Durağan giderler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üretim niceliğine göre artıp eksilmeyen maloluş. Dur...

Düşünülemiyen giderler nedir ne demek

Düşünülemiyen giderler nedir Düşünülemiyen giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belireceği, ortaya çıkacağı önceden düşünülem...

Geçerli giderler nedir ne demek

Geçerli giderler nedir Geçerli giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli bir süre içinde gerçekleşen giderler. Geçe ...

İkincil giderler nedir ne demek

İkincil giderler nedir İkincil giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İkinci kertedeki çeşitli, küçük giderler. Gide : Ko...

Kişiye ilişkin giderler nedir ne demek

Kişiye ilişkin giderler nedir Kişiye ilişkin giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genel yönetimin değişen nicelik değerleriyle...

Sürekli giderler nedir ne demek

Sürekli giderler nedir Sürekli giderler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kira, vergi, borç belgiti üremi, elektrik, su parala...

Alış giderleri sayışımı nedir ne demek

Alış giderleri sayışımı nedir Alış giderleri sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alınan mal satılabilir duruma gelinceye dek y...

Banka giderleri nedir ne demek

Banka giderleri nedir Banka giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yaptıkları işler karşılığı bankalarca alınan ürem ve...

Devlet giderleri nedir ne demek

Devlet giderleri nedir Devlet giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin iktisadi ve işlevsel harcamal...

Duyuru ve tanıtma giderleri nedir ne demek

Duyuru ve tanıtma giderleri nedir Duyuru ve tanıtma giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mal ya da hizmet satışının arttırılması,...

Faiz dışı bütçe giderleri nedir ne demek

Faiz dışı bütçe giderleri nedir Faiz dışı bütçe giderleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bütçe giderlerinden faiz ödemelerinin çı...

Genel yapım giderleri nedir ne demek

Genel yapım giderleri nedir Genel yapım giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin temel üretimi ve onunla ilgili işle...

Genel yönetim giderleri nedir ne demek

Genel yönetim giderleri nedir Genel yönetim giderleri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletmenin yönetimi için zorunlu olan, ancak ...

İlk kuruluş giderleri nedir ne demek

İlk kuruluş giderleri nedir İlk kuruluş giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin çalışmaya geçirilebilmesi için dura...

İşletme giderleri yazılığı nedir ne demek

İşletme giderleri yazılığı nedir İşletme giderleri yazılığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletmede işletme giderlerinin yazıld...

Kuruluş giderleri nedir ne demek

Kuruluş giderleri nedir Kuruluş giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kuruluş için yapılan ödemelerin tümünü kapsayan gi...

Para alımı giderleri nedir ne demek

Para alımı giderleri nedir Para alımı giderleri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir paranın alınabilmesi amacıyla yapılan giderl...

Genel giderler karşılığı nedir ne demek

Genel giderler karşılığı nedir Genel giderler karşılığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genel giderleri karşılamak amacıyla ayrılan...

Bağlantılı giderler nedir ne demek

Bağlantılı giderler nedir Bağlantılı giderler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işlem, ya da bir işlemin bir parçası, bir tü...

Değişen giderler nedir ne demek

Değişen giderler nedir Değişen giderler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretim oylumunun alçalış ve yükselişiyle beraber iş...

Dönemsel giderler nedir ne demek

Dönemsel giderler nedir Dönemsel giderler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Önceden kesinlikle yeterince bilinen ve tutarı sap...

Durağan mallar tümdeğerine giren giderler nedir ne demek

Durağan mallar tümdeğerine giren giderler nedir Durağan mallar tümdeğerine giren giderler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Durağan mallar için ödenen...

Faaliyet dışı giderler nedir ne demek

Faaliyet dışı giderler nedir Faaliyet dışı giderler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşletmenin ana çalışma alanı ile doğrudan il...

Genel giderler nedir ne demek

Genel giderler nedir Genel giderler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşletmeye ilişkin giderler dışında kalan ve malın tüm...

Kaçınımlı giderler nedir ne demek

Kaçınımlı giderler nedir Kaçınımlı giderler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yönetim amacının gerçekleşmesi bakımından temel ol...

Ortak giderler nedir ne demek

Ortak giderler nedir Ortak giderler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: bir kaç özdegin birleşik olarak belirtilen tümdegerler...

Zorunlu giderler nedir ne demek

Zorunlu giderler nedir Zorunlu giderler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaçınılmayan, yapılması zorunlu giderler. Gide : Koy...

Bakım giderleri nedir ne demek

Bakım giderleri nedir Bakım giderleri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Durağan değerlerin bakımı için işletmece yapılan gide...

Deniz giderleri nedir ne demek

Deniz giderleri nedir Deniz giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Barınakta yükün gemiden boşaltılması ve karaya getir...

Dönem giderleri nedir ne demek

Dönem giderleri nedir Dönem giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: faaliyet giderleri]. Teknik terim...

Faaliyet giderleri nedir ne demek

Faaliyet giderleri nedir Faaliyet giderleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşletmenin ana çalışma alanına ilişkin pazarlama...

Gelecek giderleri nedir ne demek

Gelecek giderleri nedir Gelecek giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgili sayışım dönemine ve aynı sayışım döneminde ...

Genel yapım giderleri ortalama oranı nedir ne demek

Genel yapım giderleri ortalama oranı nedir Genel yapım giderleri ortalama oranı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gelecek bir yıllık dönemde kull...

Hazırlama ve geliştirme giderleri nedir ne demek

Hazırlama ve geliştirme giderleri nedir Hazırlama ve geliştirme giderleri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Maden üretim ve işletimini en iyi b...

İşletme genel giderleri nedir ne demek

İşletme genel giderleri nedir İşletme genel giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: faaliyet giderleri]. Tekn...

Kamu giderleri nedir ne demek

Kamu giderleri nedir Kamu giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: kamu harcamaları]. Teknik terim anl...

Lağım giderleri nedir ne demek

Lağım giderleri nedir Lağım giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Lağımların yapımı için harcanan paraların karşılıkla...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim