Gide nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyunları kovalama ünlemi. ava giden avlanır : “çıkarını başkalarına zarar vermekte arayan kimse, o zarara ...

 
 
 

Gide gide nedir ne demek

Gide gide nedir Gide gide; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Gide gide" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yavaş yavaş, a...

Gidebilmek nedir ne demek

Gidebilmek nedir Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gidebilme : Gidebilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda...

Gidegen nedir Teknik terim anlamı: Durmadan giden, çabuk yürüyen. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Durmadan : Ara vermeden, kesintisiz, sürekli. Gi...

Gideğen nedir Gideğen; bir coğrafya terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: (göllerde ) bk. ayak (göllerde). Göl ayağı : Bir gölün artarak akan ...

Gidekoymak nedir ne demek

Gidekoymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gidivermek. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gidek : Keçi yavrusu, oğlak. Damların çevresinde olan duvar çı...

Gidemeç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eşik. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Eşik : Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak. Kapı ağzın...

Gidenek nedir Gidenek; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir süreç ya da gidişi yöneten işlem ya da kurallar bü...

Gideon nedir hausner : İsrail parlamentosunun eski üyesi. Adolph eichmann duruşmasında başsavcı. Gide : 1947 nobel edebiyat ödülü sahibi. Andre gi...

Gider nedir "Gider" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: masraf. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir iktisadi karar biriminin mal ve hizmet ür...

Gider ayrımı nedir ne demek

Gider ayrımı nedir Gider ayrımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üst basamaktaki yöneticilerin alt bölümler için uygun gö...

Gider dağıtım temeli nedir ne demek

Gider dağıtım temeli nedir Gider dağıtım temeli; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretimde ortak ve genel giderlerin dağıtımı kon...

Gider gelir nedir ne demek

Gider gelir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bostanları sulamaya yarayan dolap. Orta derecede, oldukça iyi: Senin yazın gider gelir ama Ali'ninki hiç ok...

Gider ödenekliği nedir ne demek

Gider ödenekliği nedir Gider ödenekliği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devlete ilişkin gelirle bunlara karşılık yapılacak ...

Gider sayışımı nedir ne demek

Gider sayışımı nedir Gider sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapılan giderler tümünün yazılımına dayanak olan sayı...

Gider vergisi nedir ne demek

Gider vergisi nedir Gider vergisi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir mal ya da hizmetin üretimi, satışı ve...

Giderebilme nedir ne demek

Giderebilme nedir Giderebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan par...

Giderek nedir Giderek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Giderek" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Gittikçe, gitgide,...

Gidergelmez nedir ne demek

Gidergelmez nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Duman. Ölüm (mecazi anlamda). Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü,...

Gidergenlikölçer nedir ne demek

Gidergenlikölçer nedir Gidergenlikölçer; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye y...

Gide gele nedir ne demek

Gide gele nedir Gide gele; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Be...

Gide geli nedir ne demek

Gide geli nedir Teknik terim anlamı: Gele gide. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gide : Koyunları kovalama ünlemi. Gele : Tavla o...

Gidebilme nedir ne demek

Gidebilme nedir Gidebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gidebilmek : Gitme imkânı veya ola...

Gidecek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saban okunun ucundaki çivi. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Saban : Çift süren hayvanların koşulduğu demir...

Gidegit nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gitgide, böylelikle. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Böylelikle : Böylece. Gitgide : Zaman ilerledikçe, gi...

Gidek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keçi yavrusu, oğlak. Damların çevresinde olan duvar çıkıntısı (korkuluk). Saçak: Bu damın gideği iyidir. Ba...

Gidelik nedir Teknik terim anlamı: Gidelim. Gide : Koyunları kovalama ünlemi İngilizce'de Gibrat dağılımı ne demek ? : gibrat distribution ...

Giden nedir Giden; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Çevre, etraf, taraf: Şu gidenlere kurt inmiş. Geç...

Gidennerde nedir ne demek

Gidennerde nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geçmiş günlerde anlamında kullanılır. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Giden : Çevre, etraf, taraf: Şu gide...

Gideon hausner nedir ne demek

Gideon hausner nedir [#Gideon] : Erkek ismi. Missouri eyaletinde şehir. Adolph eichmann duruşmasında başsavcı. İsrail parlamentosunun eski üyesi....

Gider akışı nedir ne demek

Gider akışı nedir Gider akışı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üretim aşamalarından geçtikçe maloluşun yükselmesi. Gide ...

Gider bölünmesi nedir ne demek

Gider bölünmesi nedir Gider bölünmesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir mal ya da hizmete ilişkin ödemelerin çeşitli iki...

Gider dönemi nedir ne demek

Gider dönemi nedir Gider dönemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ayrılmış ödeneği harcamak için öngörülen süre. Döne : K...

Gider olmak nedir ne demek

Gider olmak nedir Teknik terim anlamı: Gidici olmak, gitmek üzere bulunmak, gitmeğe hazırlanmak. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için h...

Gider pusulası nedir ne demek

Gider pusulası nedir Gider pusulası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Vergi Usul Kanununa göre götürü usûlde vergilendiri...

Gider vakıt nedir ne demek

Gider vakıt nedir Teknik terim anlamı: Gidecek zaman, mufarakat zamanı. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Vakıt : Güç: Hiç vakti yok ayağa bile gahamıyo...

Giderayak nedir ne demek

Giderayak nedir Giderayak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "Giderayak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Gitmek ...

Giderebilmek nedir ne demek

Giderebilmek nedir Gide : Koyunları kovalama ünlemi Giderebilme : Giderebilmek işi. Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak...

Gideren alan nedir ne demek

Gideren alan nedir Gideren alan; bir fizik terimidir. Fransızca'da Gideren alan ne demek?: champ coercitif Demir : Güçlü, kuvvetli, sert. Atom numarası ...

Gidergenlik nedir ne demek

Gidergenlik nedir Gidergenlik; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Doygunluğa dek mıknatıslanmış bir özdeğin mıknatıssal üretimi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim