Circuit nedir English: Photolithography is used to make integrated circuits. Turkish: Fotolitografi entegre devreler yapmak için kullanılır. E...

 
 
 

Circuit board nedir ne demek

Circuit board nedir : Döngü. Çevre. Halka. Daire çevresi. Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Dolaşıp aynı noktaya gelen y...

Circuit capacity nedir ne demek

Circuit capacity nedir : Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ya da süreç.. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluştu...

Circuit cheater nedir ne demek

Circuit cheater nedir : Tur. Dolaşıp aynı noktaya gelen yol. Gezi. Turneye çıkmak. Daire çevresi. Devre (elektronik terimi). Halka. Çember. Çevrim. Çevril ...

Circuit court of appeal nedir ne demek

Circuit court of appeal nedir : Elektriğin bir yöne akışı. Daire çevresi. Etrafında dönmek. Gezi. Dolambaçlı yol. Tur. Dolaşıp aynı noktaya gelen yol. Halka. Ziyar...

Circuit efficiency nedir ne demek

Circuit efficiency nedir : Ring seferi. Dolaşmak. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Devre (elektronik terimi). Elektriksel erke üretecinin uc...

Circuit fault nedir ne demek

Circuit fault nedir : Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ya da süreç.. Gezi. Lig. Çevrim. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Daire. Tur...

Circuit noise nedir ne demek

Circuit noise nedir : Turne. Daire. Ring seferi. Halka. Çıngı devresi. Devre (elektronik terimi). Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir el...

Circuit parameter nedir ne demek

Circuit parameter nedir : Dolaşıp aynı noktaya gelen yol. Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Etrafında dönmek. Gezici hakim. ...

Circuit race nedir ne demek

Circuit race nedir : Bir yönetim altındaki işletme sayısı. Ring seferi. Gezici hakim. Daire. Döngü. Halka. Akım. Devir. Etrafında dönmek. Elektriksel er...

Circuit switching nedir ne demek

Circuit switching nedir : Lig. Turneye çıkmak. Dolaşmak. Gezici hakim. Tur atmak. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu o...

Circuit synthesis nedir ne demek

Circuit synthesis nedir : Gezici hakim. Dolaşma. Turne. Etrafında dönmek. Çevre. Devre. Elektriğin bir yöne akışı. Lig. Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ...

Circuit vent nedir ne demek

Circuit vent nedir : Devir. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluşturan iletken aygıtlar ya da gereçler dizisi. ...

Automatic circuit breaker nedir ne demek

Automatic circuit breaker nedir : Özdevimsel. Özdevimli. Otomatik vitesli araba. Otomatik. Özişler. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında...

Closed circuit contact nedir ne demek

Closed circuit contact nedir : Kapatılmış. Kapanmış. Basına kapalı. Kapalı. Bloke edilmiş. Yumuk. Kapanık. Örtük. Donmuş. Circuit : Turneye çıkmak. Tur. Dolaşıp a...

Closed circuit television nedir ne demek

Closed circuit television nedir : Örtük. Bloke edilmiş. Kapanık. Donmuş. Yumuk. Kapalı. Kapanmış. Basına kapalı. Kapatılmış. Circuit : Gezi. Dolaşma. Ring seferi. Tu...

Closed circuit working nedir ne demek

Closed circuit working nedir : Kapalı. Örtük. Donmuş. Kapatılmış. Kapanmış. Basına kapalı. Yumuk. Kapanık. Bloke edilmiş. Circuit : Çıngı devresi. Elektriksel erk...

Data circuit terminating equipment nedir ne demek

Data circuit terminating equipment nedir : Bilgiler. Veriler. Bir sanat eserine veya edebi bir esere temel olan ana ilke. Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve iş...

Double circuit brake nedir ne demek

Double circuit brake nedir : Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İkişerli. Çift. İki misli. İki kat. Çifte. İki kişilik. Dublör. Bir filmin ç...

Gas blast circuit breaker nedir ne demek

Gas blast circuit breaker nedir : Boş laf. Benzin almak. Gaz. Gaz vermek. Saçmalamak. Hava civa. Grizu. Uçun. Eğlenceli şey. Gazlamak. Blast : Havaya uçurmak. Kavurm...

Circuit analyser nedir ne demek

Circuit analyser nedir : Etrafında dönmek. Tur. Devretmek. Döngü. Devre (elektronik terimi). Dolaşmak. Gezici dava vekili. Gezici hakim. Çember. Devre. Anal...

Circuit analysis nedir ne demek

Circuit analysis nedir : Akım. Döngü. Dolaşmak. Daire. Elektriğin bir yöne akışı. Çember. Devre (elektronik terimi). Lig. Tur atmak. Bir yönetim altındaki i...

Circuit breaker nedir ne demek

Circuit breaker nedir : Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Dolaşmak. Devre (elektronik terimi). Çıngı devresi. Devir. Elekt...

Circuit changer nedir ne demek

Circuit changer nedir : Döngü. Gezici dava vekili. Lig. Tur atmak. Çıngı devresi. Devre. Devir. Turneye çıkmak. Dolaşmak. Dolaşma. Changer : Değiştirici. T...

Circuit court nedir ne demek

Circuit court nedir : Tur. Devre. Döngü. Ziyaret. Gezi. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluşturan iletken aygıt...

Circuit diagram nedir ne demek

Circuit diagram nedir : Turne. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu...

Circuit element nedir ne demek

Circuit element nedir : Çevrim. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ya da süreç.. Devir. Döngü. Halka. ...

Circuit matrix nedir ne demek

Circuit matrix nedir : Bir yönetim altındaki işletme sayısı. Daire. Devretmek. Ziyaret. Dolambaçlı yol. Turne. Tur atmak. Elektriğin bir yöne akışı. Çıngı...

Circuit noise level nedir ne demek

Circuit noise level nedir : Daire çevresi. Turne. Gezici hakim. Tur atmak. Gezi. Çember. Bir yönetim altındaki işletme sayısı. Tur. Devre. Devre (elektronik te...

Circuit protection nedir ne demek

Circuit protection nedir : Akım. Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ya da süreç.. Gezi. Çember. Daire. Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir ...

Circuit reliability nedir ne demek

Circuit reliability nedir : Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Çember. Devre. Turneye çıkmak. Dolaşma. Daire. Tur atmak. Çevril...

Circuit switching network nedir ne demek

Circuit switching network nedir : Lig. Devre. Çember. Dolaşmak. Elektriğin bir yöne akışı. Gezici dava vekili. Tur atmak. Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ya da ...

Circuit tester nedir ne demek

Circuit tester nedir : Gezici hakim. Daire. Döngü. Ziyaret. Etrafında dönmek. Dolaşmak. Dolaşıp aynı noktaya gelen yol. Devretmek. Daire çevresi. Turne. T...

Air circuit breaker nedir ne demek

Air circuit breaker nedir : Teneklendirerek kurutmak. Caka satmak. Gösteriş yapmak. Gökyüzü. Yayın. Oylumca % 78 azot, % 21 oksijen, % 0.94 soy gazlarla karbon...

Closed circuit battery nedir ne demek

Closed circuit battery nedir : Kapanmış. Yumuk. Kapalı. Basına kapalı. Kapatılmış. Bloke edilmiş. Örtük. Kapanık. Donmuş. Circuit : Gezi. Devre (elektronik terimi...

Closed circuit recording nedir ne demek

Closed circuit recording nedir : Kapanık. Yumuk. Kapanmış. Örtük. Donmuş. Kapatılmış. Bloke edilmiş. Basına kapalı. Kapalı. Circuit : Elektriksel erke üretecinin uc...

Closed circuit tv nedir ne demek

Closed circuit tv nedir : Donmuş. Örtük. Yumuk. Kapanmış. Kapanık. Kapatılmış. Bloke edilmiş. Kapalı. Basına kapalı. Circuit : Gezi. Dolaşıp aynı noktaya gel...

Control circuit voltage nedir ne demek

Control circuit voltage nedir : Hakim olmak. İşletmek. Denet. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması...

Data circuit transparency nedir ne demek

Data circuit transparency nedir : Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı. Girdi. Olaylar. Veri. Malumat. Esaslar. Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekl...

Double circuit brake valve nedir ne demek

Double circuit brake valve nedir : Çift. İki kişilik. İkişerli. İki kat. Dublör. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çifte. İkiye katlamak. Yedekle...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim