Geçmiş nedir Geçmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Geçmiş" ile ilgili cümle örnekleri Fransızca'da Geçmiş ne demek?: antécédent Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Balıkesir şehrinde, İvrindi be...

 
 
 

Geçmiş öncesi nedir ne demek

Geçmiş öncesi nedir Geçmiş öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görmüştüm (-miş'li geçmiş öncesi, Hikâyei ma-zii nakli) ve gördü idim (-di'li geçmiş öncesi, Hikâyei mazii şuhudi) şeklindeki bileşik zaman...

Geçmiş zaman nedir ne demek

Geçmiş zaman nedir Geçmiş zaman; bir dil terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman, belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş kipleri olarak iki türlüdür...

Geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: [bkz: görülen geçmiş zaman kipi ve duyulan geçmiş zaman kipi]. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçirilen ağaç. Kayışın kaymaması için boyun...

Geçmişçilik nedir ne demek

Geçmişçilik nedir Geçmişçilik; Gösteri, Edebiyat, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Gelecekçilerin telâkkisince) Sanatta geçmişin değerlerine ve geleneğine bağlı bulunma hali, ve bu halde bulunan okulların topu. ...

Geçmişi kınalı nedir ne demek

Geçmişi kınalı nedir Geçmişi kınalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo, sıfat olarak kullanılır. "Geçmişi kınalı" ile ilgili cümleler Geçmiş : Arkada kalan hayat. Geçme işini yapmış. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Bugüne göre geride ...

Geçmişle günleme nedir ne demek

Geçmişle günleme nedir Geçmişle günleme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir belgeyi geçmiş günlemiyle gösterme. Doğrusundan öncesi ile günleme. Günlem : Bir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahsede...

Geçmişli nedir ne demek

Geçmişli nedir Geçmişli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Arkada kalan hayat. Bugüne gö...

Geçmişlik mastarı nedir ne demek

Geçmişlik mastarı nedir Geçmişlik mastarı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, geçmiş zamanı gösteren mastar şekli. Geçmişli : Bir geçmişi olan Geçmişlik : Geçmiş zaman Türkçede iki şekilde olur: Ya ...

Geçmiş göstermeliği nedir ne demek

Geçmiş göstermeliği nedir Geçmiş göstermeliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Söylem sırasında, daha önce geçen bir söze veya sözü geçen bir şeye işaret eden gösterme zamiri. Göster : Gösteriş eyleminin yapılmas...

Geçmiş olsun armağanı nedir ne demek

Geçmiş olsun armağanı nedir Geçmiş olsun armağanı; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Hastalanan padişaha sadrazam ve şeyhülislamın yolladıkları bağışlar. Arma : Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi o...

Geçmiş yapılı şimdikilik nedir ne demek

Geçmiş yapılı şimdikilik nedir Geçmiş yapılı şimdikilik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Cermen diline özgü bir zaman şekli. Şimdik : Şimdi. Şimdi, karşılığı şinci, şindi,şimdim Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye y...

Geçmiş zaman görünümü nedir ne demek

Geçmiş zaman görünümü nedir Geçmiş zaman görünümü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Belirsiz geçmiş zaman ortacıyle, yardımcı eylemin veya başka bir eylemin birlikte kullanılmasından meydana gelen ve olayın tamamlanmış olduğu kav...

Geçmiş zaman sıfat fiili nedir ne demek

Geçmiş zaman sıfat fiili nedir Geçmiş zaman sıfat fiili; bir dil bilgisi terimidir. Geçmiş : Arkada kalan hayat. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Geçme işini yapmış. Bugüne göre geride kal...

Geçmişi kandilli nedir ne demek

Geçmişi kandilli nedir Geçmişi kandilli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo, sıfat olarak kullanılır. Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Arkada kalan hayat. Zaman bakımından geride kalmış, es...

Geçmişin az öncesi nedir ne demek

Geçmişin az öncesi nedir Geçmişin az öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fransızcada J'eus lu şeklindeki kuruluşun anlattığı zaman. Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışıl...

Geçmişler nedir ne demek

Geçmişler nedir Teknik terim anlamı: Ölmüş olanlar. (birinin) geçmişlerini karıştırmak : birinin ölmüşlerini yermek veya onlara sövmek geçmişini araştırmak. Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımından geride kalmış,...

Geçmişlik nedir ne demek

Geçmişlik nedir Geçmişlik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Geçmiş zaman Türkçede iki şekilde olur: Ya Gördü, Gitti gibi -di'li geçmiş zaman veya Görmüş, Gitmiş gibi -miş'li geçmiş zaman. Birincisi yakınd...

Geçmişseverlik nedir ne demek

Geçmişseverlik nedir "Geçmişseverlik" ile ilgili cümle örnekleri Geçmiş : Arkada kalan hayat. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Birinin ölmüş ana, baba v...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim