Kipi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçirilen ağaç. Kayı...

 
 
 

Dilek şart kipi nedir ne demek

Dilek şart kipi nedir Dilek şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Gelişimli kipler]. Birleşik cümlelerde, te...

Emir kipi nedir ne demek

Emir kipi nedir Emir kipi; bir dil bilgisi terimidir. "Emir kipi" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: K.Ç. gelin (gel-in) , geliniz...

Gelecek zaman kipi nedir ne demek

Gelecek zaman kipi nedir Gelecek zaman kipi; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: K.T. geleceğim (gel-eceğ-im) K.T. gelecek (gel-ecek) K.Ç. g...

Gereklik kipi nedir ne demek

Gereklik kipi nedir Gereklik kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Gelişimli kipler]. Gere : Meyve dallarını eğ...

Görülen geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Tür...

Hikaye birleşik kipi nedir ne demek

Hikaye birleşik kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin...

Kesim kipi nedir ne demek

Kesim kipi nedir Teknik terim anlamı: Makineyle oluşturulmuş ağdan kullanılacak av aletine uygun ağ parçalarının çıkartılması için enine veya yüksekli...

Olanaklı şart kipi nedir ne demek

Olanaklı şart kipi nedir Olanaklı şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartk...

Öneli buyurum kipi nedir ne demek

Öneli buyurum kipi nedir Öneli buyurum kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, ileride yapılacak bir iş için ...

Şart kipi nedir ne demek

Şart kipi nedir Şart kipi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dolayısıyla, hiç bir y...

Yandaşlık kipi nedir ne demek

Yandaşlık kipi nedir Yandaşlık kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Almancada BAĞIMLI (subjonctif) kipe verilen ad. Hi...

Kipinci nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki, üç yaş arasındaki erkek ya da dişi deve. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ...

Kipirdemek nedir ne demek

Kipirdemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göz seyirmek. Kımıldamak. Göz, sık sık açılıp kapanmak. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. B...

Kipis nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kardeş. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçir...

Kipişik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hastalık nedeniyle gözlerini kırparak bakan. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk o...

Duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zaman eki -mIş/-mUş ile, rivayet eki i-miş>-miş’in arka arkaya getirilmesiyle oluşturulan birleşi...

Gelecek zaman kipinin rivayeti nedir ne demek

Gelecek zaman kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Gelecek zamanda gerçekleşecek bir oluş ve kılışı duyuma dayanarak anlatan birleşik kip türü. -(y)-AcAk gelecek z...

Geniş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Geniş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Geçmişten geleceğe uzanan geniş bir zaman kesitini içine alan, fiilin sürekli olarak yapıldığını bildiren oluş v...

Geniş zaman kipinin şartı nedir ne demek

Geniş zaman kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Geniş bir zaman kesiminde gerçekleşen oluş ve kılışları şarta bağlı olarak anlatan birleşik kip türü. -r, -Ar, -...

Bildirme kipi nedir ne demek

Bildirme kipi nedir Bildirme kipi; bir dil bilgisi terimidir. kipi] Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ. Zaman : Çağ, mevsim. Bu sürenin belirli bir ...

Dilek kipi nedir ne demek

Dilek kipi nedir Dilek kipi; bir dil bilgisi terimidir. "Dilek kipi" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: K.T.gelsem(gel-se-m) (Derleme.. dilek...

Duyulan geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında olmadan işled...

Geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: [bkz: görülen geçmiş zaman kipi ve duyulan geçmiş zaman kipi]. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli....

Geniş zaman kipi nedir ne demek

Geniş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin sürekli olarak yapıldığını, hâlen yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman ve kip. Türkçede b...

Gereklilik kipi nedir ne demek

Gereklilik kipi nedir Gereklilik kipi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması g...

Haber kipi nedir ne demek

Haber kipi nedir Haber kipi; bir dil bilgisi terimidir. Haber kipi veya bildirme kipi, Türkçede fiillerin zaman eklerinden birini taşıyan, yani zaman ...

İstek kipi nedir ne demek

İstek kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiile istek, niyet kavramları veren tasarlama kipi; yapılan işin istendiğini veya o işe niyet edildiğini göstere...

Olağan titreşim kipi nedir ne demek

Olağan titreşim kipi nedir Olağan titreşim kipi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Titreşim genliklerinin bir dizgenin türlü kesimleri ...

Olanaksız şart kipi nedir ne demek

Olanaksız şart kipi nedir Olanaksız şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hikâye dilek-şart kipi, dilek anlatmadığı va...

Önelsiz buyurum kipi nedir ne demek

Önelsiz buyurum kipi nedir Önelsiz buyurum kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Önelli buyurum kipi kullanan dillerde söyle...

Şimdiki zaman kipi nedir ne demek

Şimdiki zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Şimdiki zaman kipinin hikâye, rivayet ve şart birleşik türleri için bunlara bk.. || Fiilin gösterdiği oluş ve kı...

Kipidetmek nedir ne demek

Kipidetmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gözünü kırpmak. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak iç...

Kipir kipir nedir ne demek

Kipir kipir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıpır kıpır, sürekli kıpırdamayı anlatır. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk orta...

Kipirdetmek nedir ne demek

Kipirdetmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gözünü kırpmak. Gözü açıp kapamak, kırpıştırmak. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyundur...

Kipiş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız çocuğunun dişilik organı. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı ...

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zamana ilişkin bir oluş ve kılışı yine geçmiş zamana aktararak anlatan kip. Esas fiile -mIş/-mUş ...

Gelecek zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Gelecek zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: İleride gerçekleşecek bir oluş ve kılışı geçmişe aktararak bildiren bileşik kip türü. -AcAk gelecek zaman kipi ü...

Gelecek zaman kipinin şartı nedir ne demek

Gelecek zaman kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Bir oluş ve kılışın gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şarta bağlı olarak bildiren bileşik kip türü. -AcA...

Geniş zaman kipinin rivayeti nedir ne demek

Geniş zaman kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Geniş bir zaman kesiminde gerçekleşen oluş ve kılışları dyuma (rivayete) dayanarak anlatan birleşik kip türü: -r...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim