Hikaye nedir Hikaye; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimedat olarak kullanılır. Edebi anlamı: Hayalde t...

 
 
 

Hikaye mastarı nedir ne demek

Hikaye mastarı nedir Hikaye mastarı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde bir şey hikâye edilirken geçmiş zam...

Hikaye şimdikiliği nedir ne demek

Hikaye şimdikiliği nedir Hikaye şimdikiliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Geçmiş bir şey anlatılırken bazen kullanılan ş...

Uzun hikaye nedir ne demek

Uzun hikaye nedir Uzun hikaye; bir edebiyat terimidir. Ayrıntılı : Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun. Ayrıntılara ...

Hikayeci aşık nedir ne demek

Hikayeci aşık nedir Hikayeci aşık; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Halk öyküleri de anlatan saz ozanlarına verilen ad. Aşı...

Hikayecilik nedir ne demek

Hikayecilik nedir Hikayecilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı ol...

Hikayelemek nedir ne demek

Hikayelemek nedir Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olmayan söz, olay. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı t...

Hikayeleştirmek nedir ne demek

Hikayeleştirmek nedir Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olmayan söz, olay. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı t...

Hikayemsi nedir ne demek

Hikayemsi nedir Hikayemsi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olm...

Hikayetlemek nedir ne demek

Hikayetlemek nedir Teknik terim anlamı: Hikâye etmek, hikâye halinde anlatmak. Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olmayan sö...

Gelecek zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Gelecek zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: İleride gerçekleşecek bir oluş ve kılışı geçmişe aktararak bildiren bileşik kip türü. -AcAk gelecek zaman kipi ü...

Gereklilik kipinin hikayesi nedir ne demek

Gereklilik kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: di...

Hayat hikayesi nedir ne demek

Hayat hikayesi nedir "Hayat hikayesi" ile ilgili cümle örnekleri Hayat : Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Canlı, sağ olma ...

Şimdiki zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Şimdiki zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: -Iyor ve -mAktA ekleri ile karşılanan ve içinde bulunulan zamanda sürmekte olan bir oluş ve kılışı geçmişe aktar...

Hikaye birleşik kipi nedir ne demek

Hikaye birleşik kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin...

Hikaye birleşik zamanı nedir ne demek

Hikaye birleşik zamanı nedir Hikaye birleşik zamanı; bir dil bilgisi terimidir. "Hikaye birleşik zamanı" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. hi...

Hikaye sorusu nedir ne demek

Hikaye sorusu nedir Hikaye sorusu; Dil Bilimi, Edebiyat alanlarında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Bir şey anlatılırken sır...

Koşuklu hikaye nedir ne demek

Koşuklu hikaye nedir Koşuklu hikaye; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: İçinde ezgi ile söylenmek üzere nazımlı parçalar bulunan hi...

Hikayeci nedir Hikayeci; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Edebi anlamı: Dinlemece ...

Hikayecik nedir ne demek

Hikayecik nedir Hikayecik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olma...

Hikayeleme nedir ne demek

Hikayeleme nedir Hikayeleme; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimedat olarak kullanılır. Edebi anlamı: Edebi...

Hikayeleştirme nedir ne demek

Hikayeleştirme nedir Hikayeleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı...

Hikayeli nedir Hikayeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olma...

Hikayesiz nedir ne demek

Hikayesiz nedir Hikayesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olm...

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zamana ilişkin bir oluş ve kılışı yine geçmiş zamana aktararak anlatan kip. Esas fiile -mIş/-mUş ...

Geniş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Geniş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Geçmişten geleceğe uzanan geniş bir zaman kesitini içine alan, fiilin sürekli olarak yapıldığını bildiren oluş v...

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bulunan ve tarz bildiren bir oluş ve kılışın yine geçmiş zamana aktarılarak anlatılm...

İstek kipinin hikayesi nedir ne demek

İstek kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: -A ve -SA ekleriyle karşılanan ve gerçekleşmesi "istek" biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın geçmiş zamana a...

Yılan hikayesi nedir ne demek

Yılan hikayesi nedir Yılan hikayesi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Yılan hikayesi" ile ilgili cümle örnekleri Yılan : Sürüngenl...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim