Kötü nedir Kötü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kötü" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Zayıf, cılız. Felsefi anlamı: İyinin karşıtı olan. Ahlak değerlerine ve törel istence karşı olan her şey. Bu anl...

 
 
 

Kötü amaçla kütüğe yazım nedir ne demek

Kötü amaçla kütüğe yazım nedir Teknik terim anlamı: Başkalarını zarara sokmak amacıyla yapılmış yazım. Kütüğe yazım : Tescil, ~arancı (dilemi): tescil da'vâsı Amaç : Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Gaye. Hedef. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel ...

Kötü ben nedir ne demek

Kötü ben nedir Kötü ben; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Çocuğun kendisi üzerine olan ve çevresindeki yetişkinlerce hoş karşılanmayan yönlerini kapsayan tasarımı. Ben : Çoğu doğuştan, tende bulunan ufa...

Kötü deyi nedir ne demek

Kötü deyi nedir Kötü deyi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bölünerek başka türlü öbeklendikleri takdirde hoşa gitmez bir söz meydana çıkabilen seslerden ibaret söz. Bu hoşa gitmiyen söz ayıp bir söz ise...

Kötü film nedir ne demek

Kötü film nedir Kötü film; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Hiçbir sanat değeri taşımayan, düşük nitelikte film; başarısız film. Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resi...

Kötü göz nedir ne demek

Kötü göz nedir Yerel Türkçe anlamı: Baktığı kimseye ya da şeye zarar veren göz, kötü dilekle bakış. Kötü gözle bakmak : Bir kimse için iyi olmayan düşünceler beslemek, bunu belli edercesine bakmak. cinsel duygu ile bakmak. Kem göz : Bakt...

Kötü hayvan nedir ne demek

Kötü hayvan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domuz. Hayva : Ayva. Tenekeyi lehimlemek için kullanılan bakır ya da demir araç. [bkz: hayva demiri] Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, ka...

Kötü huylu nedir ne demek

Kötü huylu nedir Kötü huylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Veterinerlik alanındaki anlamları: Kötücül. İngilizce'de Kötü huylu ne demek? Kötü huylu ingilizcesi nedir?: malignant Huylu : Herhangi bir huyu olan. İşk...

Kötü huyluluk nedir ne demek

Kötü huyluluk nedir Kötü huyluluk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Huylu : Herhangi bir huyu olan. Ürkek, sinirli (binek hayvanı). İşkilli, kuşkulu Kötü : İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi...

Kötü adam nedir ne demek

Kötü adam nedir Kötü adam; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Özellikle melodramların kahramanı ile sürekli çekişme içinde bulunan ve oyunun sonunda alt edilen, sevimsiz bir oyun kişisi. Si...

Kötü ağrı nedir ne demek

Kötü ağrı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Firengi. Ağrı : Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri Kötü : İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena,...

Kötü annam nedir ne demek

Kötü annam nedir Teknik terim anlamı: Gıybet etmek. Anna : Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. [bkz: ana]. Hayır:-Oğlum bu gün pazara git.-Anna gitmem. Dirseğin iç kısmı: Anna*mı acıttın. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebil...

Kötü çekim nedir ne demek

Kötü çekim nedir Kötü çekim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Günlük çekimler arasından asıl filmde kullanılmaya yeterli görülmeyen başarısız çekim. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve ...

Kötü durum nedir ne demek

Kötü durum nedir Kötü durum; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sû-i hâl. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.) Durum : Bir şeyin için...

Kötü görev nedir ne demek

Kötü görev nedir Kötü görev; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olay ve ürünlerinin, yeni etkenler nedeniyle, eski dengesel işlerlikleriyle birlikte eski anlam ve güçlerini de yitirmeleri,...

Kötü haber nedir ne demek

Kötü haber nedir Kötü haber tez duyulur : Kara haber tez duyulur. Haber : Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bilgi. Yüklem. Kara haber : Ölüm veya felaket haberi, kötü haber. K...

Kötü hipertermi nedir ne demek

Kötü hipertermi nedir Kötü hipertermi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Halotan, eter ve siklopropan gibi genel anestezikler ve süksinilkolin verilmesi hâlinde canlılarda vücut sıcaklığının ileri derec...

Kötü huylu tümör nedir ne demek

Kötü huylu tümör nedir Kötü huylu tümör; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Etraflarında kapsülleri bulunmayan, bulunduğu yerden başka yerlere yayılma ve işgal etme özelliği gösteren, kontrolsüz olarak bölünen, te...

Kötü inanç nedir ne demek

Kötü inanç nedir Kötü inanç; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sû-i niyyet. İnan : İnanmak işi. Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme. Tanrı'ya d...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim