Hal nedir Hal; bir tarih terimidir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. Yerel Türkçe anlamı: Folluk yumurta. Dövülmüş harmanı toplayıp 'tığ' hâline getirmek, ve ve 'tığ' savrulduktan sonra yayılan samanı toplamakta kullanıla...

 
 
 

Hal budur ki nedir ne demek

Hal budur ki nedir Teknik terim anlamı: Halbuki. Hal : Çözme, çözülme. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma. Çözüm. Eritme. Tahttan indirme Ki : Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cü...

Hal değişimi nedir ne demek

Hal değişimi nedir Hal değişimi; bir gök bilimi terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Katı, sıvı, uçun gibi doğabilimsel bir haldeki bir özdeğin başka bir hale dönüşmesi. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Bir yıldızın sıcaklığına...

Hal denklemi nedir ne demek

Hal denklemi nedir Hal denklemi; Fizik, Astronomi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin basıncını, oylumunu, ve sıcaklığını birbirine bağlayan bağıntı. Astronomi'deki terim anlamı: Bir gaz küresinin (yıldızın) s...

Hal eki nedir Hal eki; bir dil bilgisi terimidir. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, ...

Hal fonksiyonu nedir ne demek

Hal fonksiyonu nedir Hal fonksiyonu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir sistemin mevcut durumunun ara haller ne olursa olsun yalnız ilk (X1) ve son (X2) hallere bağlı olması özelliği, ΔX = X2-X1. Basınç, ...

Hal kef elemek nedir ne demek

Hal kef elemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğlenmek. Kef : Kaynayan pekmezin, pişen etin üstünde oluşan köpük. Orakçıların kullandığı parmak uçları tahta meşin eldiven. Tereyağı. Keyif (Kuşu). Keyif. Köpük. Yükselti, sırt 16/19. Pekmez ve ...

Hal ulacı nedir ne demek

Hal ulacı nedir Hal ulacı; dil bilgisi alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hal : Çözme, çözülme. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca ...

Hala nedir Hala; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Teyze. Hele, şimdilik Hala, babanın kız kardeşlerine verilen addır. birçok yerinde 'bibi' olarak da [#isimlendirilir. Baba : Çok kaliteli, üstün nitelikli. Gem...

Hal aykırılığı nedir ne demek

Hal aykırılığı nedir Hal aykırılığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mantığın gerektirdiği halden başka bir isim halinin kullanılır olması: bıkmak, usanmak, gına gelmek fiillerinin -den halinde nesne almalar...

Hal bu hal ki nedir ne demek

Hal bu hal ki nedir Teknik terim anlamı: Halbuki. Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz Hal : ...

Hal çaresi nedir ne demek

Hal çaresi nedir Çare : Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu. Tedavi yolu, deva. Çözüm : Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya say...

Hal değişkeni nedir ne demek

Hal değişkeni nedir Hal değişkeni; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Basınç, oylum, sıcaklık ya da dağıntı gibi, bir özdeğin doğabilimsel halini ve ısıldirik dönüşümlerini belirleyen değişkenlerden her biri. Değiş : D...

Hal dili nedir Düşüncel : Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan. Yalnız düşünce ile kavranabilen. Duruş : Durma işi. Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepk...

Hal ekleri nedir ne demek

Hal ekleri nedir Teknik terim anlamı: [bkz: durum gösterme ekleri]. Türkçede ismin hâlleri; kelimeleri belirtme (yükleme), yönelme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, sözcüğün yalın hâl ile hâl eki almış durumlarından her biridir. Tü...

Hal ismi nedir Hal ismi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eylemlik isimlere karşı olarak herhangi bir halde bulunma fikrini veren isimlere denir: Çalışkanlık, okumuşluk gibi. Hal : Çözme, çözülme. Sebze,...

Hal tercümesi nedir ne demek

Hal tercümesi nedir Hal tercümesi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hal : Çözme, çözülme. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma. Çözüm. Eritme. Tahttan indirme Tercü...

Hal yatlığı nedir ne demek

Hal yatlığı nedir Teknik terim anlamı: Sefalet, kılık kıyafet perişanlığı. Yatlı : Yaramaz, kötü, aşağılık (kişi). [bkz: yatlu] Hal : Çözme, çözülme. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca var...

Hala hala nedir ne demek

Hala hala nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köpek kışkırtma ünlemi: Fino hala hala. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Kışkırtma : Kışkırtmak işi, tahrik. Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim