Hal dili nedir, Hal dili ne demek

  • Düşüncelerini duruşuyla, davranışlarıyla anlatma

Hal dili kısaca anlamı, tanımı:

Düşüncel : Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan. Yalnız düşünce ile kavranabilen.

Duruş : Durma işi.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Anlatma : Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.