Explicating türkçesi Explicating nedir

Explicating ingilizcede ne demek, Explicating nerede nasıl kullanılır?

Explication : Yorum. Bir bilimsel sürecin, tanıtlayıcı bilgilerden yola çıkarak ve olaylar arasında kurduğu nedensellik bağlarını gözlemle sınayıp geçerleyerek genellemelere ve yasalara varıp olayları nedenlere bağlama işlevi. Yorumlama. Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi. Açımlama. İzah. Açıklama.

Explications : Yorumlama. İzah. Yorum. Açımlama. Açıklama.

Explicative : Yorumlayıcı. Açıklayıcı. Tefsir edici. Anlatıcı. Yorumlanmasına yardımcı olan. İzah edici. Açıklayısı.

Explicative paper : Açıklamalık. Bir bulgu ya da buluşun belirli bir yönüne ilişkin geniş bilgi edinmek için, bulgucu ya da bulucudan istenen belge.

Explicate : Anlatmak. Açıklamak. Ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak. İzahat vermek. Yorumlamak. Açıklamada bulunmak.

Unexplicated : Açıklanmamış. Detaylı bir tanımlaması olmayan. Yorumlanmamış.

Explicators : Yorumlayan. Açıklayan kimse. İzah eden. Tefsir eden. Yorumcu. Açıklayan. Anlatan.

Inexplicability : Açıklanamazlık.

Explicated : Anlatılmış. Detaylı bir şekilde tanımlanan. İzah edilmiş. Yorumlanmış. Açıklanmış. Tefsir edilmiş. Yorumlanan. Analiz edilen. Açıklanan.

 

Inexplicableness : Açıklanamazlık. Nedeni anlaşılamazlık.

İngilizce Explicating Türkçe anlamı, Explicating eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Explicating ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Assertions : İddia. Dava. Öne sürme. Hakkını ispat etme. Evetleme. Öne sürme (bir iddiayı). Sav. Bildiri. Hakkını arama.

Narrations : Anlatı. Hikaye. Anlatım. Öykü. Hikayeleme. Nakil. Kaleme alma. Anlatış. Öyküleme.

Construing : Tümcenin öğelerini incelemek. Çeviri yapmak. Çözümlemek. Mana çıkarmak. Tahlil etmek (cümleyi). Anlamak. İncelemek. Tercüme etmek.

Assert : Sözlerle savunmak. Olduğunu göstermek. İleri sürmek. İleri sürmek (emin bir şekilde). Savlamak. Teyit etmek. Bildirmek. Hak iddia etmek. Söylemek.

Recounting : Sayıp dökmek. Nakletmek.

Commenting : Eleştirmek. Düşüncesini açıklamak. Değerlendirmek.

Clarifies : Açık bir şekilde anlatmak. Süzmek. Arınmak. Durulmak. Aydınlığa kavuşturmak. Berraklaştırmak. Temizlemek. Arıtmak. Durultmak.

Comment : Değerlendirmek. Bir yapıtın iyi anlaşılması için açıklanması. Yorum yapmak. Hakkında yorumda bulunmak. Söz söylemek. Tefsir etmek. Yorum.

 

Account : Hesap verme. Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge. Avantaj. Sebep. Düşünmek. Göz önünde tutma. Hesap. Yarar. Sayışım. İtibar.

Commentate : Değerlendirmek. Nakletmek. (maç vb) anlatmak. Yorum yapmak. Bir şeyi anlatmak.

Explicating synonyms : account for, explaining, construes, commentation, deciphers, glossography, expositions, elucidate, recital, lecture, explain, accounted, clarifying, recitals, deciphering, communicate, rehearsal, explained, comment on, interpretation, declarations, clear up, narration, relation, communicates, rendition, commentaries, construed, elucidates, commented, recitations, be enunciative of, clarifications.