Explication türkçesi Explication nedir

  • Bir bilimsel sürecin, tanıtlayıcı bilgilerden yola çıkarak ve olaylar arasında kurduğu nedensellik bağlarını gözlemle sınayıp geçerleyerek genellemelere ve yasalara varıp olayları nedenlere bağlama işlevi.
  • Yorumlama.
  • Açıklama.
  • Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi.
  • İzah.
  • Eğitim alanında kullanılır.
  • Açımlama.
  • Yorum.

Explication ingilizcede ne demek, Explication nerede nasıl kullanılır?

Explications : İzah. Açıklama. Yorum. Yorumlama. Açımlama.

Explicating : Açıklamak. Yorumlama. Açıklama. İzah etme. Anlatma. Anlatmak. Tefsir etme. Yorumlamak.

Explicative : Anlatıcı. Tefsir edici. Yorumlanmasına yardımcı olan. İzah edici. Açıklayıcı. Açıklayısı. Yorumlayıcı.

Explicative paper : Bir bulgu ya da buluşun belirli bir yönüne ilişkin geniş bilgi edinmek için, bulgucu ya da bulucudan istenen belge. Açıklamalık.

Explicate : Ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak. Açıklamak. Anlatmak. Yorumlamak. İzahat vermek. Açıklamada bulunmak.

Explicates : Anlatmak. Ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak. İzahat vermek. Açıklamada bulunmak. Açıklamak. Yorumlamak.

Explicable : Anlatılabilir. İzah edilebilir. Açıklanabilir.

Explicated : Yorumlanmış. Tefsir edilmiş. Açıklanmış. Anlatılmış. Detaylı bir şekilde tanımlanan. Yorumlanan. Analiz edilen. İzah edilmiş. Açıklanan.

 

Explicatory : Yorum sağlayan. İzah edici. İzahat sağlayan. Açıklayıcı. Tahlili.

Inexplicability : Açıklanamazlık.

İngilizce Explication Türkçe anlamı, Explication eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Explication ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Estimation : Düşünce. Tahmin yapma. Tahmin. Bir örnekten, bilinmeyen ana kitle değerlerinin sayısal değeri hakkında sonuç çıkarma. Görüş. Takdir. Tahminleme. İtibar. Değerlendirme. Saygı.

Explicating : Açıklamak. İzah etme. Yorumlamak. Anlatma. Tefsir etme. Anlatmak.

Expositions : Arz ve beyan. Sergileme. Serimleme. Fuar. Sunukluk. Beyan. Anlatım.

Academic year : Akademik yıl. İlk, orta ve yüksek okullar ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süre. Öğretim yılı. Ders yılı. Eğitim öğretim yılı.

Dissection : İnceleme. Teşrih. Keserek parçalara ayırma. Parçalara ayırma. İncelenen şey. Parçalarına ayırıp inceleme. Herhangi bir canlının iç yapısını incelemek üzere kesip açma, parçalara ayırma, diseke etme. keskin ve küt biçiminde yapılır. Tasnif. Bir organizmayı incelemek için küçük parçalara ayırma, doku veya organları görülebilir duruma getirme. Teşrih edilen şey.

Commentaries : Yorumlar. Tefsir. Eleştiri.

Achievement age : Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş. Başarı yaşı.

Construction : Konstrüksiyon. Konstruksiyon. Yapı endüstrisi. Yapım. Dikinti. Çizim. Anlam. Tümce yapısı. İnşaat.

 

Elucidations : Şerh. Aydınlatma.

Explication synonyms : explications, illumination, account, decipherments, explanations, exegesis, ability group, clarifications, academic preparation, renditions, def, exposition, abulia, comments, enucleation, a priori knowledge, accounting for, annotation, expos, assertions, paraphrases, abnormal child, elucidation, paraphrase, accounts, academy, the revelation, exegeses, com, interpretation, rendition, clarification, commentation.

Explication ingilizce tanımı, definition of Explication

Explication kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of opening, unfolding, or explaining. Interpretation. Exposition. Explanation.