Yorumlama nedir, Yorumlama ne demek

  • Yorumlamak işi, tefsir

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Sayılamada bölümlenen ve çözümlenen ham bilgileri değerlendirme ve anlamlı kılma işi.

Öğretim sırasında açıkça anlaşılmayan söz, düşünce ve görüşlere açıklık kazandırmak için kimi durumlarda kişisel kanılara da yer verilerek yapılmış olan açıklama.

Bilimsel terim anlamı:

Yasa, tüzük ve her tür işlemlerdeki yazılımların anlamlarını açıklama, çeviri yapma, birtakım eklemelerle gerçekten anlaşılır bir duruma sokma.

[Bakınız: yorum]

Anlaşılması özel bir dikkat isteyen ya da herkese özdeş anlamda anlaşılması gereken bir yapıtın, uzmanınca notlar eklenerek anlaşılır duruma getirilmesi.

İngilizce'de Yorumlama ne demek? Yorumlama ingilizcesi nedir?:

interpretation, commentation, commentary

Yorumlama tanımı, anlamı:

Yorum : Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.

 

Yorumlamak : Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek. Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek. Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek.

Tefsir : Yorumlama. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama. Kur'an'ın surelerini açıklayan eser. Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi. Yorum.

Yorumlama örnekçesi : İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntı üçüncü bir etken karşısında sınanıp aldatıcı çıktığında, bu etkenin araya giren bir değişken olması durumunda, söz konusu bağıntının hangi etken aracılığıyla kurulduğunu söyleyerek yorumda bulunmaya elveren ve yeni bir bilgi kazandıran çözümleme işlemi, bk. geliştirme, geliştirme örnekçeleri.

Yorumlama ile ilgili Cümleler

  • Senin yetersiz IQ'un ve olayları sığ yorumlaman bize çok şey kaybettirdi.
  • Son kitabı abuk sabuk yorumlamayı kesin.
  • Ali kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı.
  • Bir kitabı kapağına göre yorumlama.
  • O bir yorumlama.
  • Onların sessizliğini itaat olarak yorumlama.

Diğer dillerde Yorumlama anlamı nedir?

İngilizce'de Yorumlama ne demek? : n. explication, exposition, hermeneutics, interpretation

Fransızca'da Yorumlama : interprétation [la]

Almanca'da Yorumlama : n. Deutung

Rusça'da Yorumlama : n. комментирование (N), обозрение (N), толкование (N), истолкование (N), трактовка (F), интерпретация (F)