Estimation türkçesi Estimation nedir

 • Yargı.
 • Tahminleme.
 • Saygı.
 • Tahmin.
 • Oranlama.
 • Paha biçme.
 • Görüş.
 • Kararlama.
 • Bir örnekten, bilinmeyen ana kitle değerlerinin sayısal değeri hakkında sonuç çıkarma.
 • Takdir.
 • Fikir.
 • Tahmin yapma.
 • Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Kanı.
 • İtibar.
 • Düşünce.
 • Yorum.
 • Değerlendirme.
 • Keşif.
 • Tahmin etme.
 • Malın ya da özdeklerin değerleri oranlanmak üzere düzenlenen yazılım. değer biçme.
 • Fikir (birisi hakkındaki).

Estimation ile ilgili cümleler

English: In my estimation, he is an honest man.
Turkish: Bana göre o dürüst bir adam.

Estimation ingilizcede ne demek, Estimation nerede nasıl kullanılır?

Estimation bias : Tahmin yanlılığı.

Estimation bias reduction : Tahmin yanlılığı eksiltmesi.

Estimation by reduced rank : Eksik kerteli tahmin.

Estimation criterion : Tahmin ölçütü.

Estimation error : Kestirim hatası.

Estimation of evidence : Delillerin takdiri. Kanıtların takdiri. Kanıtların değerlemesi.

Estimation of single structural equation : Tekil yapısal denklem tahmini.

Bayes estimation : Bayes kestirimi.

Estimation procedures : Tahmin yordamları.

Adaptive kernel estimation : Uyarlamalı çekirdek tahmini. Uyarlayıcı çekirdek tahmini.

İngilizce Estimation Türkçe anlamı, Estimation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Estimation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Considerations : Düşünme. Mülahazat. Sebep. Göz önünde tutma. Dikkate alınacak hususlar. Mülahazalar. Önem. Bedel.

Decree : Buyurmak. Karar. Hüküm. Bakanlar kurulunca alınan yetkileme belgesi. Yargılamak. Emir. Kararname. Karar name. Karar vermek. Hükme bağlamak.

Divinations : Sezme. Kehanet. Geleceği görme veya tahmin etme.

Impressure : Belirti. Baskı. İz. Tesir. Etki. Damga. İzlenim. İntiba.

Contention : Sav. Tartışma konusu. Rekabet. Tartışma. Bakış açısı. İddia. Mücadele. Kavga. Yarışma.

Exploration : Dolaşma (keşifte bulunmak amacıyla). Coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Açınlayım. Sondaj. Açınsama. Laparotomi ve operasyonlarda iç organların elle muayenesi. Eksplorasyon. Araştırma. Araştırma (bir konuyu).

Explications : İzah. Açıklama. Açımlama. Yorumlama.

Forecasting : Zaman serilerinde gelecek yıllara ait tahmin. Önceden görme. Önceden tahmin etme. Öntahmin yapma. Kestirmek. Kestirim. Öngörü.

Comment : Açımlamak. Tefsir etmek. Eleştirmek. Değerlendirmek. Hakkında yorumda bulunmak. Düşüncesini açıklamak. Bir yapıtın iyi anlaşılması için açıklanması. Yorumlamak. Söz söylemek.

Courteousness : İncelik. Kibarlık. Naziklik. Nezaket.

 

Estimation synonyms : underreckoning, guestimate, overreckoning, credit, bodement, exegesis, administration of justice, guesstimate, anticipation, extolment, homages, concepts, benchmarking, appraisal, conjectures, cases, concept, dignities, conclusion, effectiveness, figuring, judgement, divination, approbation, apocalypse, exploring, dead reckoning, judicial, obeisance, detection, interpretation, judgments, authority.

Estimation zıt anlamlı kelimeler, Estimation kelime anlamı

Disrespect : Kabalık. Nezaketsizlik. Saymamak. Saygısızlık. Saygısızlık etmek. Hürmetsizlik. Saygısızlık yapmak. Kabalık etmek. Saymazlık. Hürmet etmemek.

Estimation ingilizce tanımı, definition of Estimation

Estimation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of estimating.