Tahmin nedir, Tahmin ne demek

Tahmin; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Tahmin" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Tahminlerinde yanılmaz."
 • "Bu hususlardaki vesikaların azlığı maalesef ancak küçük bir ipucu üzerinde yapılmış olan tahminlerden ibaret kalıyor." - A. H. Çelebi

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Gelecek bir zamanın herhangi bir noktasındaki istatistiksel tesadüfi değişkenlerin büyüklüğünü tahmin etme işlemi.

İngilizce'de Tahmin ne demek? Tahmin ingilizcesi nedir?:

estimate, prediction

Tahmin hakkında bilgiler

Tahmin, gündelik dilde, bilinmeyen bir şey hakkında hakkında rastgele veya belirsiz bilgi kullanarak bir sonuca varmaktır. Elde var olan bilgiye dayanarak bir çıkarım yapılır, bu çıkarıma dayanarak geleceğe dönük bir öndeyi yapılabilir. Hem çıkarım (eğer eksik bilgiye dayalıysa), hem de öndeyi için gündelik dilde tahmin sözcüğü kullanılır.

Eksik bilgi ile çıkarım yapma kavramının spesifik anlamlarına karşılık gelen daha özelleşmiş kavramlar vardır. Tahmin edilen şey bir nicelik ise kestirim, bir anlam ise yorum, bir bilimsel olgu ise hipotez, bir matematiksel teorem ise konjektür, bir hastalığın seyri ise prognoz denir. Geleceğe ait tahmin için öngörü, öndeyi veya yordama denir ama bu tahmin, doğaüstü bilgilere veya duyumlara dayalıysa buna kehanet, falcılık, durugörü veya içe doğma denir.

 

Çıkarım için kullanılan bilgiler, duyular yoluyla da elde edilmesi durumunda net algılanamayan bir duyum da tahmin konusu olabilir, bu durumda tahminin içine algılama ve tanıma kavramları da girer. Tahmin yapılırken elde olmayan bazı bilgilerin doğru olduğu, veya bunların olasılığı varsayılabilir. Kehanet veya falcılıkta ise elde bilgi olup olmadığı tartışmalıdır. Olasılığı en yüksek tahmin edilen şeye (ve bunun yarattığı duyguya) beklenti denir.

Felsefedeki anlamıyla ise spekülasyon (fikir yürütmek), olasılıklara dayalı çıkarımlarla tahminî bir sonuca varmaktır. Anlamlar hakkında tahminlere ise yorum denir, örnek olarak rüya yorumları.

Tahmin ile ilgili Cümleler

 • Kaç yaşında olduğumu tahmin edebilir misin?
 • Tahmin edilenden daha fazla para harcadık.
 • Bunu kim tahmin edebilirdi ki?
 • Yağmurlu sezonun ne zaman biteceğini tahmin etmek mümkün değil.
 • Tahmin doğru çıktı.
 • Tahmin çok zordur, özellikle gelecek hakkında.
 • Dün gece nerede olduğumu tahmin edemeyeceğine bahse girerim.
 • Tahmin edildiği gibi hava güneşliydi.
 • Ali takımımızın kazanacağını tahmin etti.
 • Tahmin edebileceğimden eminim.
 • Tahmin edilebilirlik kötü bir şey değildir.
 • Ne hakkında konuşmak istediğimi tahmin et.
 • Tahmin edebiliyor musun?
 • Ben iyi bir tahminciyim.
 

Tahmin anlamı, tanımı:

Tahmin etmek : Kestirmek. yaklaşık olarak değerlendirmek, oranlamak.

Hava tahmini : Çeşitli araç ve aygıtlardan yararlanılarak yapılmış olan incelemeler sonunda bulunulan yerde veya geniş bir bölgede gelecek gün veya günlerdeki havanın nasıl olacağını belirleme.

Tahminci : Tahmin eden kimse.

Tahmincilik : Tahminci olma durumu.

Tahminen : Yaklaşık olarak, aşağı yukarı.

Hava tahminciliği : Hava tahmincisinin yaptığı iş.

Hava tahmincisi : Havanın gelecek gün veya hafta içindeki durumunu birtakım verilere dayanıp yaklaşık olarak ortaya koyan ve bunu haber kanallarına ileten kimse, meteorolog.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Değerlendirme : İletişim organlarında izlenme oranı. Değerlendirmek işi, kıymetlendirme.

Oranlama : Oranlamak işi, tahmin, kıyas.

Sezgi : Sezme yeteneği, feraset. Gerçeğin deneye veya akla vurmadan doğrudan doğruya kavranması.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Kestirim : Kestirme işi, tahmin.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Gündelik : Günlük iş. Her günkü, yevmi. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. Her gün yayımlanan, her gün çıkan.

Önceden : Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce.

Şey : Nesne, madde. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz.

Tahmin edici : Bir ana kitle sabitini tahmin etmedeki yöntem ve kural.

Tahmin edilmiş genelleştirilmiş en küçük kareler :

Tahmin edilmiş kısmi kendiyle ilgileşim fonksiyonu :

Tahmin etme : Bir örnekten, bilinmeyen ana kitle değerlerinin sayısal değeri hakkında sonuç çıkarma.

Tahmini : Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı.

Tahmini yetiştiricilik değeri : İstatistiksel performans kayıtları ve genetik yapı uygulanarak hesaplanan genetik yapının tahminî.

Tahmini sermaye-hasıla oranı : İşgücü ve diğer kaynaklarda gelecekte meydana gelmesi beklenen değişikliklere göre tahmin edilen sermaye-hasıla oranı.

Diğer dillerde Tahmin anlamı nedir?

İngilizce'de Tahmin ne demek? : n. estimate, conjecture, guess, estimation, approximation, calculation, divination, forecast, judgement [Brit.], judgment, outlook, prediction, presumption, presupposition, prognostication, prophecy, shot, speculation, supposition, surmise

Fransızca'da Tahmin : supposition [la], approximation [la], conjecture [la], estimation [la], présomption [la], evaluation [la]

Almanca'da Tahmin : n. Anschlag, Berechnung, Konjektur, Präsumption, Prognose, Schätzung, Taxation, Taxe, Veranschlagung, Vermutung, Voraussage, Vorhersage

Rusça'da Tahmin : n. предположение (N), догадка (F), гипотеза (F), гадание (N), прогноз (M), домысел (M), допущение (N)