Vizyon nedir, Vizyon ne demek

Vizyon; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Görünüm.
  • Gösterim
  • İleri görüş.
  • Ülkü.
  • Sağgörü.

Vizyon hakkında bilgiler

Vizyon, birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine ve bu fenomendeki imajlar bütününe verilen addır.

Vizyon tarzındaki algılamalara daha çok medyumlarda, mistiklerde, peygamberlerde ve psişik bakımdan “hassas” kabul edilen kişilerde rastlanmıştır. Psikiyatristlerin bu tür fenomenleri ayrım yapmaksızın “halüsinasyon” adı altında değerlendirmelerine karşın Parapsikologlar, halüsinasyonların varlığını yadsımamakla birlikte, bu tür fenomenlerin tümünün halüsinasyonlardan ibaret olmadıklarını, deney ve araştırmalarının gerçek vizyonların değerli bilgiler içerebilen paranormal fenomenler olduğunu ortaya koymuş bulunduğunu ileri sürer ve gerçek vizyonların halüsinasyonlardan ayırt edilmesi gerektiğini düşünürler. Parapsikolojide vizyon ile aparisyon arasındaki fark şöyle açıklanır: Aparisyonların görme organının yardımıyla görülebilen nesnel oluşumlar olmalarına karşın, vizyonlar iç alemden gelen tesirlerin kişinin şuurundaki imajlara bürünerek algı alanında görüntü oluşturmasının söz konusu olduğu sübjektif (öznel) olgulardır. Metapsişikçilere göre, semavi addedilen ruhsal irtibatlarla alınan, içeriğinde bir mesaj, bir bilgi taşıyan vizyonlar genellikle sembollere bürünmüş bir halde olurlar.

 

Vizyon ile ilgili Cümleler

  • Bir vizyonum vardı.
  • Disney filmleri toplumun bir Amerikan vizyonudur.
  • Avrupa için uzun dönemli bir vizyon eksikliği var.

Vizyon anlamı, tanımı:

Vizyon sahibi : Geniş görüşlü, ileri görüşlü, ufku geniş (kimse).

Görünüm : Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon.

Ülkü : Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon.

Sağgörü : Basiret.

Gösterim : Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans. Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon. Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması, vizyon.

Görüş : Gözle bir şeyi algılama yetisi. Görme işi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Görme : Görmek işi, rüyet.

İleri görüş : Daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

 

İleri : "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Öne doğru, ileri doğru. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı. Benzerlerini geride bırakmış. Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra. Doğrusundan daha çok gösteren (saat). Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön. Bir şeyin ulaşılacak yönü. Önde bulunan.

Diğer dillerde Vizyon anlamı nedir?

İngilizce'de Vizyon ne demek? : n. vision