Görünüm nedir, Görünüm ne demek

"Görünüm" ile ilgili cümleler

 • "O geniş caddeler bugünkü hazin görünümleriyle nihayet bulurlar. Edebiyatın özlemleri acı bir batkıya uğrar." - S. İleri

Bilişim alanındaki terim anlamı:

[Bakınız: dizge görünümü]

Coğrafya'daki terim anlamı:

Herhangi bir yörede, fiziksel, dirimsel ve özellikle insana değgin öğelerin ortaklaşa oluşturdukları ve göz önüne serdikleri doğal çevre.

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme.. görünüş, karmaşık fiil) Eylem kavramlarında, meydana geliş tarzı: Atıldı atılacak, düştü düşecek, oldu olacak, gelmez olmak, gidecek olmak, gelmiş olmak, vermiş bulunmak ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

Dolaylı ya da uzancalı yordamlarda kullanılan görünülü sınarlarda tutumsal bir içeriği olan görsel anlatım.

İngilizce'de Görünüm ne demek? Görünüm ingilizcesi nedir?:

configuration, outlook, view, landscape, aspect, intensive aspect, scene

Görünüm anlamı, tanımı:

Genel görünüm : Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü, panorama.

Sorulu görünüm : Soru biçimindeki bir fiilin bir başka fiilden önce gelerek zaman zarfı görevinde kullanılması.

Geçmiş zaman görünümü : Belirsiz geçmiş zaman eki almış fiille yardımcı fiilin veya başka bir fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm: Gelmiş olmak, gitmiş olmak, vermiş bulunmak gibi.

 

Gelecek zaman görünümü : Gelecek zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve niyet kavramı veren görünüm.

Geniş zaman görünümü : Geniş zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından doğan görünüm: Gelmez olmak. Görünmez olmak gibi.

Sürerlik görünümü : Türkçede bir zarf-fiille yardımcı fiilin veya herhangi bir fiille durmak fiilinin birlikte kullanılmasından oluşan ve sürerlik kavramı veren görünüm.

Yapmacık görünümü : Gerçekte yapıldığı hâlde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm.

Görünümlü : Görünümü olan.

Genel görünümlü : Dıştan görünüşlü, panoramik.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz.

Görünme : Görünmek işi.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Görünüş : Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi. Görünme işi. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey.

 

Manzara : Görünüş. Bakışı, dikkati çeken her şey. Durum. Konusu bir doğa veya şehir parçası olan resim, gravür veya desen, tablo.

Zevahir : Görünüm.

Vizyon : İleri görüş. Sağgörü. Ülkü. Görünüm. Gösterim.

Görünüm açısı : (astronomi)

Görünüm kartı : Saptanan bilgiye görünüm yönteminde ulaşmak için kullanılan kart. bk. görünüm yöntemi.

Görünüm yöntemi : Bir konuyu ayrı ayrı açılardan saptayan fişlerdeki bilgileri bir bütün olarak göstermeyi sağlayan yöntem.

Görünümdeki yatım : Bir kesitte, doğrultuya dik yatımdan ayrı olarak gözlenen eğim.

Görünüm ile ilgili Cümleler

 • O, gotik görünümüyle iyi tanındı.
 • Milattan önce 508 yılında , Atina hükümdarı Kleistenes bir tiran görünümünü önlemek için sürgün kurdu.
 • Görünümler yanıltıcı olabilir.
 • Lezzetli görünümlü yiyecek zorunlu olarak iyi tat vermez.
 • Onlar mutlu görünümlü bir çift.
 • Sen harika görünümlü bir adamsın.
 • Ali Mary'ye soğuk bir görünüm verdi.
 • Görünüm olumsuzdu.
 • Bu komik görünümlü arabaya ne deniliyor?
 • Görünüm korkunçtur.

Diğer dillerde Görünüm anlamı nedir?

İngilizce'de Görünüm ne demek? : n. appearance, view, complexion, outlook, aspect, perspective, prospect, sight, vista

Fransızca'da Görünüm : perspective [la], spectacle [le], tête [la]

Almanca'da Görünüm : n. Aussehen, Eindruck, Erscheinung, Image, Panorama

Rusça'da Görünüm : n. экстерьер (M), пейзаж (M)