Outlooks türkçesi Outlooks nedir

Outlooks ingilizcede ne demek, Outlooks nerede nasıl kullanılır?

Economic outlooks : Ekonomik görünüm.

General outlook : Genel beklenti veya olasılık. Genel bakış. Belirsiz bakış açısı.

Weather outlook : Hava durumu öngörüsü. Hava görünümü. Hava tahmini. Meteorolojik tahmin.

World outlook : İnsanın çevresindeki dünyaya karşı oluşturduğu görüşlerin, anlayışların ve kavramların tümü. Dünya görüşü.

Outlook : Görüş. Tahmin. Bakış açısı. Seyredilen yer. Görüntü. Gelecek. İleriki olasılıklar. Hedefleme. Görünüm.

Outland : Yabancı ülke. Vilayetler. Memleket dışı. Kenar bölgeler. Yurt dışı. Taşralar.

Outlandish : Egzotik. Garip. Uzak. Acayip. Yabancı. Tuhaf. Saçma.

Outlander : Ecnebi. Başka ülkeden olan kimse. Yabancı.

Outlasted : Daha çok dayanmak. Daha fazla yaşamak. Daha fazla sürmek. -den çok daha kalıcı olmak. Daha uzun süre dayanmak. -den çok dayanmak. Daha uzun yaşamak.

Outlasting : Ömrü daha uzun olan. Daha uzun yaşamak. Daha çok dayanmak. Daha uzun süren.

İngilizce Outlooks Türkçe anlamı, Outlooks eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Outlooks ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Appraisement : Değerleme. Ekspertiz. Değer biçme. Değerlendirme. Kıymet takdiri.

Facets : Yön. Elmasın yontulmuş yüzü. Taraf. Faseta.

Calculation : Hesap sonucu. Düşünüp taşınma. Hesaplama. Öngörü. İşletmede üretim öğelerinin kullanılması sonucu üretim giderlerini ayrı ayrı sayışımlamak ve bu giderleri üretim birimi sayısına bölerek işletmeye maloluş değerlerini saptamak için yapılan sayışmaların tümü. Çıkar hesabı. Hesap. Maloluş sayışımları.

Epiphany : 6 ocak´ta kutlanan bir yortu. Üç kralın günü. (hristiyanlık) isa mesih'in doğumunu kutlamak için bir yıldızı takip ederek beytüllahim'e giden bilgelerin (üç kral) ziyaretini hatırlamak için 6 ocak'ta kutlanılan dini bayram. Tezahür. Epifani. Tezahür anı.

Appearances : Görünme. Ortaya çıkma. Zevahir. Kılık. Kılık kıyafet. Dış görünüş. Belirme.

Imageries : İmgeler. Hayaller. Benzetmeler. Tasvirler. İmgeleme. Betim. İmgelem. Tasvir. Görüntüler. Tanımlamalar.

Faceting : Özellik. Kesim. Tıraş edilmiş elmas yüzü. Faseta. Bölüm. Elmas yontmak. Tıraş edilmiş değerli taşların yüzü. Taraf.

Display : Göstermek. Sergileme. Teşhir. Teşhir etmek. Görüntü birimi. Sergi. Gösterme. Ekran.

Approximation : Benzerlik. Gözlem araçlarıyla elde edilen bilgilerin belli bir kesinlik ölçüsüne yaklaşma düzeyi ya da gözlem değerlerinin kalıplı tanım ya da simgelere uygun düşme durumu. Yakınlaştırma. Kararlama. Yaklaşıklık. Denklem ya da kuramlarda, kesin çözüm bulunamayan yerde yaklaşık çözüm bulma. Uyumlulaştırma. -e yakın olma. Yakınlık.

Approximations : Yaklaşma. Tahminler. Yakınlık.

 

Outlooks synonyms : mind set, glance, conjectures, miens, anticipations, aspect, eidolon, stances, eye, foretaste, arriving, images, epiphanies, aspects, phantom, landscape, apercu, eidola, cases, displaying, common ground, imagery, eyebeams, standpoints, feeling, point of view, eyeshots, gaze, apprehension, misgiving, colourings, gandering, glanced.

Outlooks zıt anlamlı kelimeler, Outlooks kelime anlamı

Unbelief : İnançsızlık. İmansızlık.

Inside : İç (taraf). İçerde. İçerisi. İçerisinde. İçerisine. İç taraftaki. İçine. İçte. İçeri.

Indoors : Ev içine. Evde. İç mekanlar. İçeride. Eve. İçeriye. İçeri. Ev içinde.