World outlook türkçesi World outlook nedir

  • Dünya görüşü.
  • İnsanın çevresindeki dünyaya karşı oluşturduğu görüşlerin, anlayışların ve kavramların tümü.
  • Sosyoloji alanında kullanılır.

World outlook ingilizcede ne demek, World outlook nerede nasıl kullanılır?

World : Hayat. Evren. Ömür. Yeryüzü. Dünya. Cihan. Sömürgeci devletlere, genel olarak günümüz dünyasındaki büyük güçlere karşı uluslararası düzeyde aralarında bir ölçüde dayanışma gerçekleştirmiş bulunan asya, afrika, güney amerika'nın geri kalmış devletlerinin tümü. Toplum. Yer.

Outlook : Manzara. Görüş. Görüntü. Görünüş. Olasılık. Gelecek. Görünüm. Görüş açısı. Hedefleme. Tahmin.

World bank : Uluslararası imar ve kalkınma bankası. Dünya bankası. İkinci dünya savaşı sonrasında tahrip olmuş ülkelerin yeniden imarı için uluslararası sermaye piyasasından borçlanıp, üyelerine ticari bankalardan daha düşük faizli kredi sağlamak amacıyla 1944 yılında bretton woods anlaşması ile kurulmuş ve 1946 yılında çalışmaya başlamış finans kurumu. Devlet garantisi ile açılışlar ve yatırımlar için kredi sağlayan para kurumu.

World beater : Dünyanın en iyisi olmaya çalışan kimse. Dünya rekoru sahibi. Alanında en iyisi olan şey. Dünya rekortmeni.

World body : Dünya çapında teşkilat. Dünya organizasyonu. Uluslararası çapta organizasyon.

 

World center : Sınırlı evren için kabul edilen merkez. Evren merkezi. Dünya merkezi. Dünya çapında işlerin gerçekleştirildiği aktif şehir.

İngilizce World outlook Türkçe anlamı, World outlook eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak World outlook ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acculturation : Bir kültürün ya da bir kültür öğesinin başka bir kültüre girmesi sonucu her ikisinin de değişmeye uğraması süreci. Kültürel etkileşim. Kültürlenme. Kültürel uyum. Çevresindeki kültürü kabullenme. Bir toplumun ekinine, başka (özellikle daha gelişkin) toplum ya da toplumların ekininden kimi özdeksel ve tinsel öğelerin geçmesi ve o ekinin göreli bütünlüğünün bozularak tutarsızlaşması olayı ya da süreci. Bir kültürün başka bir kültürden aldığı tesir. Kültür etkileşimleri. Kültürlenme ya da kültürel etkileşim.

Philosophy of life : Yaşama felsefesi. Hayat felsefesi.

Philosophy : Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği. bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi. bir kimsenin kişisel davranış ve düşüncelerine kılavuzluk yapmaya yarayan toplu ve tutarlı görüş. genel olarak mantık, ahlak, estetik, fizikötesi ve bilgi kuramı gibi dallardan oluşan geniş bilim alanı. 5- liselerimizde okutulan ve felsefe düşünüşünün niteliği, felsefe sorunları, bilginin gelişmesi, ahlak sorunları, sanat ile felsefe arasındaki ilişkiler gibi konuları kapsayan ders. Düşünbilim. Yaşam felsefesi. Doğanın ve toplumun varoluşunun, insanın düşünme ve bilme sürecinin yasalarını, başta aktöre, sanat, siyasa olmak üzere kılgılı etkinliklerin oluşumlarını araştıran bilim. Kalenderlik. İlm-i hikmet. Kendi halindelik. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Evrenin oluşumu, ilk ve son nedenleri, aşkın düzenlilikleri araştıran bilgi dalı.

 

Adaptive behavior : Bireyin çevreyle uyum ilişkileri geliştirmesine yarayan ya da toplumsal düzgülere uygun düşen davranış. Bireyin doğal ve toplumsal çevresinin gereklerine uyacak biçimde davranması. Uyumlayıcı davranış. Uyarlamacı davranış. Adaptif davranış. Uyumcu davranış.

Achievement motive : Başarma güdüsü. Başarı güdüsü. Herhangi bir amacı gerçekleştirme güdüsü. Amaç doğrultusunda engelleri ve güçlükleri aşma azim ve kararlılığı.

Acclimatation : Toplumsal kümelerin, dirimbilimsel bakımdan yeni bir ortamın iklim koşullarına uyum sağlaması süreci. İklimuyum.

Adjustment in marriage : Eşlerden her birinin öbürü ile birlikte uyumlu bir aile yaşamı oluşturup sürdürme yeterliği. Evlilikte uyum.

Aesthetic : Bedii. Estetik. Güzelduyu. Nesnel toplumsal ilişkilerin bireyin uyumlu gelişimine, soyluyu ve alpı özgürce geliştirmesine, çirkin ve aşağılıkla savaşmasına... yardımcı olan ya da olmayan yanlarının duyusal belirişi.

Age distribution : Bir popülasyondaki her bir yaş grubu içerisindeki bireylerin sayısı veya oranı. Yaş dağılımı. Bir toplum ya da toplumsal küme nüfusunun yaş kesimlerine göre dağılma oranları.

World outlook synonyms : conception of the world, alienation, age grade, aesthetical ideal, all round development of individual, weltanschauung, abilities, world view, affection, philosophies, agnation, agression, age group, ethos.