Economic outlooks türkçesi Economic outlooks nedir

  • Ekonomik görünüm.

Economic outlooks ingilizcede ne demek, Economic outlooks nerede nasıl kullanılır?

Economic : İdareli. Hesaplı. İktisadi. Ekonomiyle ilgili. Ekonomik. Tutumlu. İktisadı.

Outlooks : Görüntü. Görünüş. Seyredilen yer. Görüş. Görüş tarzı. Tahmin. Görünüm. Bakış. Bakış açısı. Hedefleme.

Economic activities : İnsanların ekonomik mal ve görevleri yaptırma ve bu çalışmalar nedeniyle işletmeleri geliştirme işlemleri. Ekonomik faaliyetler. Ekonomik eylemler.

Economic activity : Ekonomik aktivite. Ekonomik faaliyetler. Ekonomik faaliyet. İktisadi faaliyet.

Economic agent : İktisadi etmen. İktisadi karar birimi. Ekonomik aktör. İktisadi oyuncu. İktisadi etkinlikte bulunan üretici, tüketici, devlet ve benzeri birimler.

Economic aid : Ekonomik veya mali yardım. Mali destek. Ekonomik yardım. Maddi yardım. Finansal destek. İktisadi yardım.