Görünme nedir, Görünme ne demek

 • Görünmek işi

"Görünme" ile ilgili cümleler

 • "Sabaha karşı Sevgi odaya girdiğinde gelişini duydu ama uyur gibi görünmeyi doğru buldu." - N. Cumalı

Görünme tanımı, anlamı:

Görünmek : Azarlamak. Benzemek, görünüşünde olmak. İzlenim uyandırmak. Gözdağı vermek. Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek.

Görünmez : Görünmeyen, beklenmeyen.

Görünmez kaza : Umulmadık zamanda, umulmadık biçimde olan kaza.

Görünmez olmak : Gözden kaybolmak.

Görünmezlik : Görünmez olma durumu.

Alıp satmaz görünmek : İlgisiz görünmek veya davranmak.

Çağrılan yere erinme çağrılmayan yere görünme : "kişi, çağrıldığı yere gitmeli, çağrılmadığı yere gitmemelidir" anlamında kullanılan bir söz.

Dibi görünmek : İçindeki şey bitmiş olmak.

Dibi görünmeyen sudan geçme : "bir işe girişirken her yönünü iyice araştır" anlamında kullanılan bir söz.

Doktora görünmek : Muayene olmak.

Göze görünmek : Belli, açık olmak.

Göze görünmemek : Ortaya çıkmamak, ortalıkta dolaşmamak, saklanmak. değersiz olmak. kendisi var olduğu hâlde göz onu görememek.

Gözüne hiçbir şey görünmemek : Kendi derdi dolayısıyla hiçbir şeye değer vermemek.

Günlük güneşlik görünmek : Sıkıntısız, sorunsuz, huzur ortamında bulunmak.

 

Keli görünmek : Kusuru ortaya çıkmak.

Kesenin dibi görünmek : Para tükenmek.

Mümkün görünmek : Olabilmek.

Sureti haktan görünmek : Birinin iyiliği için çalışıyor görünmek. kendisini iyi niyetli imiş gibi göstermek.

Tünelin sonunda ışık görünmek : Sıkıntılı durumdan kurtulmak için çare belirmek.

Yol görünmek : Gitmek gerekmek.

Yolunda görünmek : Sorunsuz olduğu anlaşılmak.

Görünmez dışalım : Bir ülkenin cari işlemler bilançosunda yer alan diğer ülkelerden gerçekleştirdiği uluslararası hizmetler dışalımı.

Görünmez dışsatım : Bir ülkenin cari işlemler bilançosunda yer alan diğer ülkelere yaptığı uluslararası hizmetler dışsatımı.

Görünmez ek : Ek yerlerinin basım sırasında görünmemesi durumu.

Görünmez el : İktisadi karar birimlerinin fiyat mekanizması aracılığıyla, rekabetçi piyasalarda kendi çıkarları peşinde koşarken aynı zamanda toplumun çıkarlarını da daha yüksek düzeyde gerçekleştireceğini ileri süren ve Adam Smith tarafından ortaya atılan ilke. krş. fiyat düzeneği

Görünmez engeller : Yiyeceklere ilişkin sağlık kuralları, ambalajlamaya ilişkin ölçünler, ambargolar, dışalım mallarında köken belgesi aranması, dışalım güvenceleri ve yoğun gümrük işlemlerinden oluşan her türlü bürokratik ve teknik düzenlemeler, diğer bir deyişle dışalımı dolaylı olarak kısıtlayan tarife dışı engeller.

Görünmez işlemler : Turizm, uluslararası taşımacılık, bankacılık, sigortacılık, yabancı sermaye yatırım kazançları, yurtdışı işçi gelirleri, lisans bedelleri, kiralar, komisyonlar ve yurtdışı resmi hizmet bedellerinden oluşan cari işlemler bilânçosunun uluslararası hizmet dışalım ve dışsatımını gösteren işlemler.

 

Görünmez özne : Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde açıkça söylenmediği için örtülü kalan, ancak, mantık yoluyla bilinen ve işi yapan gerçek özne. Karşıtı gramerce özne durumundaki görünür öznedir: Ağaçtaki kaysılar (yabancılar tarafından) toplanmış; Kitabın kapağı (senin tarafından) yırtılmış; Gelecek yıl (yetkililerce) başka bir yere gönderileceksin vb. Bu cümlelerdeki yabancılar, sen, yetkililer kelimeleri mantıkça bilinen görünmez öznelerdir. Karşıtı gramerce özne durumundaki görünür özne’dir. Buna ve gramerce özne’ye bk.

Görünmezkale : Sivas ilinde, İmranlı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Görünme ile ilgili Cümleler

 • Ali umutsuz görünmek istemiyordu.
 • Ali mutlu görünmeyen tek kişi.
 • Bu ciddi görünmeyebilir.
 • Görünmez olsam, giyinmek zorunda olmam.
 • Görünme şeklini beğeniyor musun?
 • Çok geçmeden, ay görünmeye başladı.
 • Görünmez adamı görebilir misin?
 • Daha yaşlı görünmek için Mustafa saçını griye boyadı.
 • Ali bizimle görünmek istemiyor gibi davranıyor.
 • Görünmek için tamam ama bakmak için kaba.
 • O, partide görünmedi fakat sebebini kimse bilmiyor.

Diğer dillerde Görünme anlamı nedir?

İngilizce'de Görünme ne demek? : n. apparition, manifestation, appearance, peep

Fransızca'da Görünme : apparition [la], aspect [le], émersion [la]

Almanca'da Görünme : n. Aufgang, Inkarnation

Rusça'da Görünme : n. явление (N)