Explicators türkçesi Explicators nedir

Explicators ingilizcede ne demek, Explicators nerede nasıl kullanılır?

Explicator : Yorumcu. Anlatan. Yorumlayan. Açıklayan kimse. Tefsir eden. Açıklayan. İzah eden.

Explicatory : İzahat sağlayan. İzah edici. Tahlili. Yorum sağlayan. Açıklayıcı.

Explicate : Anlatmak. Yorumlamak. Açıklamak. İzahat vermek. Açıklamada bulunmak. Ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak.

Explicated : Açıklanan. Yorumlanmış. Anlatılmış. İzah edilmiş. Açıklanmış. Analiz edilen. Yorumlanan. Tefsir edilmiş. Detaylı bir şekilde tanımlanan.

Explicates : Anlatmak. Açıklamada bulunmak. Yorumlamak. İzahat vermek. Ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak. Açıklamak.

Explicative : İzah edici. Anlatıcı. Yorumlayıcı. Tefsir edici. Yorumlanmasına yardımcı olan. Açıklayıcı. Açıklayısı.

Explicating : Tefsir etme. Yorumlama. Açıklama. Yorumlamak. Açıklamak. İzah etme. Anlatma. Anlatmak.

Unexplicated : Açıklanmamış. Yorumlanmamış. Detaylı bir tanımlaması olmayan.

Inexplicableness : Açıklanamazlık. Nedeni anlaşılamazlık.

Explicable : Anlatılabilir. İzah edilebilir. Açıklanabilir.

İngilizce Explicators Türkçe anlamı, Explicators eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Explicators ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Declaratory : Beyan edici. İfade eden. Beyan eden. Tespit edici. İzah edici. İzhari. Açıklayıcı.

Hierophants : Dini ayinleri yorumlayan papaz (antik yunan). Tefsirci rahip. Yorumcu rahip. Açıklama sunan kimse.

Constructionist : Yorumlayıcı. Oluşturmacı. Çevirmen.

Defining : Tanımlama. Tanımlayan. Tanımlamak. Belirlemek. Tarif etmek. Tamlayan. Belirtmek.

Narrators : İletişim. Sunan. Ekran okuyucusu hakkında. Aktarımcı. Anlatımcı. Anlatıcı. Ekran okuyucu. Ekran okuyucusu. Hikayeci.

Expositive : Sergileyici. Betimsel. Serimleyici. Yorumlayıcı. Açıklayıcı. İzah edici. Tanımlayıcı.

Divulger : Ortaya döken. Açığa vuran. Yayan. İfşa eden kişi. İfşa eden.

Teller : Banka gişesindeki memur. Banka memuru. Veznedar (bankada). Oy sayıcı. Banka veznedarı. Anlatan kimse. Anlatıcı. Veznedar. Gişe elemanı.

Explainer : Açıklayan kimse veya şey. Tenvir eden. Beyan eden. Aydınlatan. Açıklamada bulunan. Tarif eden. Tasrih eden.

Exegetist : İncil'i yorumlayan kimse. İncil yorumu yazan kimse.

Explicators synonyms : annotators, elucidator, annotator, declarator, elucidators, indicatory, expositor, exegete, commentator, exponent, enunciators, narraters, expository, describers, commenter, expressive, constructionists, enunciator, explicator, discloser, commentators, exponents, hierophant, expositors, divulgers, describer, exegetes, explainers, narrator, narrater, expounders, expounder.