Explicator türkçesi Explicator nedir

Explicator ingilizcede ne demek, Explicator nerede nasıl kullanılır?

Explicators : Yorumcu. Açıklayan kimse. Yorumlayan. İzah eden. Tefsir eden. Açıklayan. Anlatan.

Explicatory : Açıklayıcı. İzah edici. Tahlili. Yorum sağlayan. İzahat sağlayan.

Explicate : Açıklamak. Yorumlamak. Açıklamada bulunmak. Ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak. Anlatmak. İzahat vermek.

Explicated : Detaylı bir şekilde tanımlanan. Tefsir edilmiş. İzah edilmiş. Yorumlanmış. Anlatılmış. Analiz edilen. Açıklanan. Yorumlanan. Açıklanmış.

Explicates : Yorumlamak. Açıklamak. Ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunmak. Anlatmak. Açıklamada bulunmak. İzahat vermek.

Explicative : Açıklayısı. Anlatıcı. Yorumlanmasına yardımcı olan. Yorumlayıcı. İzah edici. Açıklayıcı. Tefsir edici.

Explications : Yorumlama. İzah. Açımlama. Açıklama. Yorum.

Inexplicability : Açıklanamazlık.

Inexplicable : Muammalı. Açıklanamaz. Anlaşılır değil. Anlatılması ve anlaşılması güç. Anlaşılır gibi değil. Nedeni anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Anlaşılamayan. Bir yere oturtulmaz. Anlaşılması güç.

Inexplicableness : Nedeni anlaşılamazlık. Açıklanamazlık.

İngilizce Explicator Türkçe anlamı, Explicator eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Explicator ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hierophants : Yorumcu rahip. Tefsirci rahip. Açıklama sunan kimse. Dini ayinleri yorumlayan papaz (antik yunan).

Indicatory : Belirtici. İfade eden. Gösteren. Gösterici. İşaret eden. Gösterge. İşaret edici. Belirteni.

Explainer : Açıklamada bulunan. Tenvir eden. Açıklayan kimse veya şey. Tasrih eden. Tarif eden. Beyan eden. İzahat veren.

Narrators : Anlatıcı. Hikayeci. Sunan. Aktarımcı. Ekran okuyucusu hakkında. Ekran okuyucu. Ekran okuyucusu. İletişim. Anlatımcı.

Hierophant : Dini ayinleri yorumlayan papaz (antik yunan). Açıklama sunan kimse. Tefsirci rahip. Yorumcu rahip.

Exegetist : İncil'i yorumlayan kimse. İncil yorumu yazan kimse.

Enunciator : İlan eden. Açık seçik veya anlaşılır tarzda konuşan kimse. İlan eden kimse. Deklare eden kimse. Anons yapan kimse. Sunucu. İfade eden. Beyan eden. Bildiren.

Expressive : Dokunaklı. Anlamlı. İfadeli. Etkileyici. Anlatımcı. Dışavurumcu. İfade eden. Gösteren. Manalı.

Constructionists : Çevirmen. Oluşturmacı. Yorumlayıcı.

Explicator synonyms : flux applicator, commenter, expounders, divulger, device, divulgers, exegete, paintbrush, narrator, enunciators, annotator, explainers, explicators, commentators, exponent, discloser, account, commentator, expositors, expounder, exponents, annotators, elucidator, expositive, declarator, narrater, narraters, exegetes, elucidators, expositor, expository, explanation, teller.

Explicator zıt anlamlı kelimeler, Explicator kelime anlamı

Obfuscate : Allak bullak etmek (zihnini). Perde çekmek. Karartmak. Gizlemek. Kafasını karıştırmak. Şaşırtmak. Sersemletmek. Örtmek.

Explicator ingilizce tanımı, definition of Explicator

Explicator kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who unfolds or explains. An explainer. An expounder.