Anlatma nedir, Anlatma ne demek

 • Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim

"Anlatma" ile ilgili cümle

 • "Biz gücümüz yettiğince ve gönlümüzün isteğince sizi anlatmaya çalıştık." - A. Kabaklı

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan, genellikle öğrencilerin soru sormalarına, tartışmalarına ve birlikte çalışmalarına olanak tanımayan bir ders verme biçimi.

İngilizce'de Anlatma ne demek? Anlatma ingilizcesi nedir?:

lecture

Fransızca'da Anlatma ne demek?:

anamnèse ou anamnestique

Anlatma kısaca anlamı, tanımı:

Anlatmak : Nakletmek. Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak. Bilgi vermek, izah etmek.

Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür : "ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir" anlamında kullanılan bir söz.

Dert anlatmak : Derdini dökmek.

Dolaylı anlatmak : Anıştırmak, ima etmek.

Ezbere anlatmak : Okunan bir şeyi olduğu gibi, bozmadan anlatmak.

Laf anlatmak : Sözünü dinletmek, karşıdakini ikna edinceye kadar konuşmak.

Meram anlatmak : İsteğini, derdini anlatmak.

Söz anlatmak : Laf anlatmak.

İfham : Bildirme, anlatma.

İlam : Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge. Bildirme, anlatma.

 

Tefhim : Anlatma, bildirme.

Anlatma yöntemi : Sınıf içi çalışmalarda öğretmenin daha çok etkin olmasını gerektiren, öğretim programında yer alan konuların anlatılıp açıklanmasını öğretmenden bekleyen ve yine öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu, düşünce ve görüşlerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören geleneksel bir öğretim yöntemi.

Anlatma ile ilgili Cümleler

 • Bana hikaye anlatmayın; zeytin dalıymış, güvercinmiş karnım tok be kardeş bunlara.
 • Amerika'da kaldığı süredeki deneyimlerini bize anlatmaya başladı. Biz dikkat kesildik.
 • Ben anlatmak istemeseydim sen hiçbir şeyi bilemez miydin ya da dersine önceden çalışıp beni sadece gözlemleyip benim doğruyu söyleyip söylemeyeceğimi mi merak ettin?
 • Meramımı anlatmak için yeterince iyi Fransızca konuşabilip konuşamadığımı bilmiyorum.
 • Mesajınızı anlatmak bir yerlinin tam olarak söyleyeceği gibi onu söylemeye çalışmaktan çok daha önemlidir.
 • Yüzümü öyle yapmamın gerçekten onları söylerkenki halimle şu an ki halim arasındaki farkı anlatmaktı
 • Patronun sana saldırsa ve defolup gitmeni söylese bile, sen demek istediğini anlatmalısın.
 • Size benden başka kimsenin bilmediği şeyleri anlatmayacağım çünkü size yardım etmek içimden gelmiyor.
 • Kalp krizi geçirmenin her zaman doğanın senin öldüğünü anlatma şekli olduğunu düşündüm.
 • Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı.
 

Diğer dillerde Anlatma anlamı nedir?

İngilizce'de Anlatma ne demek? : n. narration, recital, act of telling, relation, recitation; commentary, explanation

Fransızca'da Anlatma : description [la], récit [le], récitation [la]

Almanca'da Anlatma : n. Darlegung, Veranschaulichung

Rusça'da Anlatma : n. объяснение (N), разъяснение (N), описание (N), изложение (N), повествование (N), пересказ (M)