Gidiş nedir "Gidiş" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Gidiş; gitme. || (oğul) gidişin ola gelişin olmiya: kargış sözü Uyuz hastalığı Bilimsel...

 
 
 

Gidiş geliş nedir ne demek

Gidiş geliş nedir Gidiş : Tutum, durum, davranış. Gitme biçimi, tempo. Gitme işi. Geliş : Gelme işi. Trafik : Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayala...

Eş gidiş çözümlemesi nedir ne demek

Eş gidiş çözümlemesi nedir Eş gidiş çözümlemesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesi...

Geliş gidiş etmek nedir ne demek

Geliş gidiş etmek nedir Teknik terim anlamı: Gelip gitmek. Etme : Etmek işi Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı. Etmek : Bir işi yapmak. "İy...

Hızlı gidiş nedir ne demek

Hızlı gidiş nedir Hızlı gidiş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözün acele söylenme tarzı. Gidi : Azarlama sözü. Ah...

Kesikli gidiş nedir ne demek

Kesikli gidiş nedir Kesikli gidiş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sözün kesik kesik söylenme tarzı. Kesi : Kesilmiş ...

Gidişat nedir Gidişat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Gidişat" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Davranış; hâl ve hareket. || gidişatı ey...

Gidişik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyuz hastalığı. Arpa yığınlarında bulunan, kaşıntı yapan kelebek tozları. Gidi : Azarlama sözü. Ahlaksız, p...

Gidişkenlik nedir ne demek

Gidişkenlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Isırgan otu. Gidi : Azarlama sözü. Ahlaksız, pezevenk Gidiş : Gitme işi. Tutum, durum, davranış. Gitme biçi...

Gidişme nedir Gidiş : Gitme biçimi, tempo. Tutum, durum, davranış. Gitme işi. Gidişmek : Kaşıntı duymak, kaşınmak, gicişmek. Gidişmek işi...

Birlikte gidişim nedir ne demek

Birlikte gidişim nedir Birlikte gidişim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birden çok değişkene ilişkin gözlem değerleri...

Birlikte gidişim çözümlemesi nedir ne demek

Birlikte gidişim çözümlemesi nedir Birlikte gidişim çözümlemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişmenin uygun düştüğü...

Bu gidişle nedir ne demek

Bu gidişle nedir Bu gidişle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bu gidişle" ile ilgili cümleler Gidiş : Gitme işi. Gitme biçimi, ...

Konuşmanın gidişi nedir ne demek

Konuşmanın gidişi nedir Konuşmanın gidişi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sözün çabuk veya ağır ağır söylenmesi hali. bk...

Dergidişi nedir ne demek

Dergidişi nedir Teknik terim anlamı: Yazma kenarlarına yapılan bir süs. (Yalvaç Isparta). Dergi : Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inc...

Gidiş alayı nedir ne demek

Gidiş alayı nedir Gidiş alayı; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Padişahların saray dışı gezilere çıkmaları dolayısıyle düzenenlenen tören. Gidiş...

Gidiş dönüş nedir ne demek

Gidiş dönüş nedir "Gidiş dönüş" ile ilgili cümle Gidiş : Tutum, durum, davranış. Gitme işi. Gitme biçimi, tempo. Dönüş : Dönme işi. Oyuncunun bir ayağı...

Gidiş müdürü nedir ne demek

Gidiş müdürü nedir Gidiş müdürü; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Padişahların saray dışı gezilerini düzenlemekle y...

Eş gidiş ilişkisi nedir ne demek

Eş gidiş ilişkisi nedir Eş gidiş ilişkisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım katsayılarını...

Ağır gidiş nedir ne demek

Ağır gidiş nedir Ağır gidiş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözü acelesiz söyleme tarzı. Ağır : Tartıda çok çeken...

Hızsız gidiş nedir ne demek

Hızsız gidiş nedir Hızsız gidiş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sözün acelesiz, tane tane söylenme tarzı. Gidi : Az...

Yılansı gidiş nedir ne demek

Yılansı gidiş nedir Yılansı gidiş; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alanda yapılan bir rastlantılı örneklemede konu...

Gidişgen nedir ne demek

Gidişgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyuz hastalığı. Isırgan otu. Arpa yığınlarında bulunan, kaşıntı yapan kelebek tozları: Aman el sürme arpada...

Gidişken otu nedir ne demek

Gidişken otu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Isırgan otu. Otu : Otur Gidi : Azarlama sözü. Ahlaksız, pezevenk. Gidiş : Gitme işi. Tutum, durum, davranış...

Gidişli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gidince. Gidi : Azarlama sözü. Ahlaksız, pezevenk Gidiş : Gitme işi. Tutum, durum, davranış. Gitme biçimi, ...

Gidişmek nedir ne demek

Gidişmek nedir Yerel Türkçe anlamı: Kaşınmak Yarışmak. Gidiş : Gitme biçimi, tempo. Tutum, durum, davranış. Gitme işi. Duymak : Nesnelere dokunmakla...

Birlikte gidişim çizgisi nedir ne demek

Birlikte gidişim çizgisi nedir Birlikte gidişim çizgisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birlikte gidişimin çizgesel anlatımı ...

Birlikte gidişim katsayısı nedir ne demek

Birlikte gidişim katsayısı nedir Birlikte gidişim katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değişkenlere ilişkin gözlemlerin g...

Kentlerarası gidişgeliş nedir ne demek

Kentlerarası gidişgeliş nedir Kentlerarası gidişgeliş; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kentlerarası yollar üzerindeki taşıt dolaşımı...

Sözün gidişi nedir ne demek

Sözün gidişi nedir Sözün gidişi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konuşma gidişinin anlamdaşı. Gidi : Azarlama sözü. A...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim