Kelebek nedir Kelebek; bir bilimi terimidir. "Kelebek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yarasa. Oltanın misine sarılan ağaç yeri. Yayın bal...

 
 
 

Kelebek çiçeği nedir ne demek

Kelebek çiçeği nedir Kelebek çiçeği; bir bilimi terimidir. Kelebek : Biçim olarak bu böceklere benzeyen. Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleş...

Kelebek hastalığı nedir ne demek

Kelebek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Yaprağımsı emicikurtlardan ileri gelen asalaksal hastalıkların ortak adı. (Hastalık, solucanların yerleştiği yer...

Kelebek köpeği nedir ne demek

Kelebek köpeği nedir Kelebek köpeği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fransa’dan köken alan, Avrupa'da 700 yıl ...

Kelebek omur nedir ne demek

Kelebek omur nedir Kelebek omur; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sırt ipliğinden arta kalan zarın kalıntısı ...

Kelebek pul damgası nedir ne demek

Kelebek pul damgası nedir Kelebek pul damgası; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Uluslararası karşılaşmalarda güreşç...

Kelebek sümüklüsü nedir ne demek

Kelebek sümüklüsü nedir Teknik terim anlamı: Genellikle bataklık sularında yaşayan ve büyük karaciğer kelebeğinin arakonakçısı olarak önem taşıyan küçük saly...

Akciğer kelebek hastalığı nedir ne demek

Akciğer kelebek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Akciğer kelebeklerinden ileri gelen ve başlıca iki belirtisi, süreğen öksürükle kanlı balgam olan hastalık. Hast...

Boğaz kelebek hastalığı nedir ne demek

Boğaz kelebek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Büyük karaciğer kelebeğinin gırtlağa ya da arka ağız boşluğuna yerleşmesinden ileri gelen hastalık. Hastalı : Ha...

Kan kelebek hastalığı nedir ne demek

Kan kelebek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Kankelebekleri familyasına bağlı solucan türlerinin vücuda bulaşmasından ileri gelen hastalık. Hastalı : Hastalı...

Gammalı kelebek nedir ne demek

Gammalı kelebek nedir Teknik terim anlamı: Kanatlarında Yunanca gamma harfine benzer iki süs görülen ve yeşil tırtıl sırasında sebze asalağı olarak önem ta...

Kuyruklu kelebek nedir ne demek

Kuyruklu kelebek nedir Kuyruklu kelebek; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Insecta) sınıfının, pul ka...

Kelebekler nedir ne demek

Kelebekler nedir Kelebekler; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Orta Öğretim alanındaki anlamı: Kelebek : Geviş getiren hayvanların ka...

Çadır kelebekleri nedir ne demek

Çadır kelebekleri nedir Teknik terim anlamı: Ağ örücü tırtılları deri ve göz yangılarına yol açan, ayrıca bitki sağlığı yönünden de birçok önemli türü içine ...

Kan kelebekleri nedir ne demek

Kan kelebekleri nedir Kan kelebekleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yassı solucanlar grubunun, trematodlar sı...

Kuyruklu kelebekler nedir ne demek

Kuyruklu kelebekler nedir Teknik terim anlamı: Tırtıl çağında tarım ve orman bitkileriyle beslenerek gelişen birçok türü nedeniyle önem verdiğimiz, süslü keleb...

Lahana kelebekleri nedir ne demek

Lahana kelebekleri nedir Teknik terim anlamı: Tırtıl çağında tarım bitkilerine zarar veren, sarı ya da ak kanatlı kelebekler familyası. Keleb : İplik çilesi. ...

Altınkelebek nedir ne demek

Altınkelebek nedir Teknik terim anlamı: Karın sonuçları yaldızlı olup, dalayıcı tüycüklerle süslü tırtıl çağında türlü yangılar yapması ve oburca yaprak...

Kelebek ağacı nedir ne demek

Kelebek ağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafif müzik araçları yapımında kullanılan, lifleri düzgün bir ağaç. Ağacı : Ağabey, büyük erkek kardeş. Zak...

Kelebek camı nedir ne demek

Kelebek camı nedir Kelebek : Biçim olarak bu böceklere benzeyen. Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm. Pul kanatlılardan, vücudu,...

Kelebek gözlük nedir ne demek

Kelebek gözlük nedir Kelebek : Bu hayvanın neden olduğu hastalık. Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm. Biçim olarak bu böceklere b...

Kelebek kırığı nedir ne demek

Kelebek kırığı nedir Kelebek kırığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kelebek kanatlarına benzer tarzda ana kırı...

Kelebek olta mantarı nedir ne demek

Kelebek olta mantarı nedir Teknik terim anlamı: Olta misinasının sarıldığı ve batmayan materyalden yapılı yassı bir araç. Keleb : İplik çilesi. [bkz: kelep] Kel...

Kelebek otu nedir ne demek

Kelebek otu nedir Kelebek otu; bir bitki bilimi terimidir. Kelebek : Biçim olarak bu böceklere benzeyen. Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pull...

Kelebek somun nedir ne demek

Kelebek somun nedir Teknik terim anlamı: Çiftekerlerde kullanılan bir somun türü. Bunların, yarışlık çiftekerlerinde kullanılması yasaktır. Keleb : İplik...

Kelebek vatoz nedir ne demek

Kelebek vatoz nedir Teknik terim anlamı: Boyları 70 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, derinliği 20–300 m arasında değişen kumlu ve ...

Beyin kelebek hastalığı nedir ne demek

Beyin kelebek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Akciğer kelebeklerinin beyine yerleşmesinden ileri gelen ve saraya benzer belirtiler de gösteren hastalık. Hasta...

İğneli kelebek vatoz nedir ne demek

İğneli kelebek vatoz nedir Teknik terim anlamı: Kelebek vatozları (Gymnuridae) ailesinden, 400 cm uzunluğa ulaşabilen, gövdede grimsi-kahverengi ton üzerinde kü...

Karaciğer kelebek hastalığı nedir ne demek

Karaciğer kelebek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Karaciğere düşkün emici kurtların bu organda ortaya çıkardığı bozukluk. Hastalı : Hastalıklı Keleb : İplik çiles...

Gergin kanatlı kelebek nedir ne demek

Gergin kanatlı kelebek nedir Teknik terim anlamı: Ölçmen kelebekler familyasından olup, kahverengi tırtıllarıyle yaz aylarında meyve bahçelerine zarar veren pulka...

Kelebekdelgi nedir ne demek

Kelebekdelgi nedir Kelebekdelgi; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kesici ağzı dövülerek genişletilen, merkezleme uçlu ve önk...

Alaca kelebekler nedir ne demek

Alaca kelebekler nedir Teknik terim anlamı: Kanatları alaca, tırtılları dikenli, birinci çift bacakları körelmiş olup, otçul türleri de bulunan kelebekler f...

Gece kelebekleri nedir ne demek

Gece kelebekleri nedir Teknik terim anlamı: Genellikle karanlıkta uçuşan pulkanatlıların ortak adı. Keleb : İplik çilesi. [bkz: kelep] Kelebe : Kuyu dolabı....

Karaciğer kelebekleri nedir ne demek

Karaciğer kelebekleri nedir Karaciğer kelebekleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsan ve hayvanların karaciğer ve ...

Küçük kelebekler nedir ne demek

Küçük kelebekler nedir Teknik terim anlamı: Genel olarak pulkanatlılar takımının en zararlı türlerini, küçük yapıda kelebeklerle güveleri içine alan böcekle...

Akkelebek nedir ne demek

Akkelebek nedir Akkelebek; bir hayvan bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Hemen bütün meyve ağaçları için amansız bir tomurcuk düşmanı sayılan, ...

Tavuskelebekleri nedir ne demek

Tavuskelebekleri nedir Teknik terim anlamı: En büyük, en güzel kelebek türlerini içine alan ve tırtıl çağında yaprakla beslenen pulkanatlılar familyası. Tav...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim