Kelebek gözlük nedir, Kelebek gözlük ne demek

  • Burundan tutturularak kullanılan sapsız gözlük, kıskaç gözlük

Kelebek gözlük tanımı, anlamı:

Kelebek : Bu hayvanın neden olduğu hastalık. Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm. Biçim olarak bu böceklere benzeyen. Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad. Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan.

Gözlük : Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç. Atların çevreden ürkmemeleri için gözlerinin iki yanına takılan siper. Gözene.

Gözlü : Gözü olan. Deliği olan. Bölmesi veya gözleri olan. Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan.

Burun : Kibir, büyüklenme. Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü. Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü.

Sapsız : Sapı olmayan.

Kıskaç : Böceklerde besin maddelerini parçalamaya ve kendilerini savunmaya yarayan organ. Demircilerin kızgın demiri tuttukları maşa vb. araç. Açılıp kapanan eğreti merdiven. Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense vb. araç.

 

Diğer dillerde Kelebek gözlük anlamı nedir?

İngilizce'de Kelebek gözlük ne demek? : n. pince-nez

Fransızca'da Kelebek gözlük : binocle [le], pince-nez [le]

Almanca'da Kelebek gözlük : n. Kneifer

Rusça'da Kelebek gözlük : n. пенсне (N)