Kelebek otu nedir, Kelebek otu ne demek

Kelebek otu; bir bitki bilimi terimidir.

  • Bir cins yaban yoncası

Kelebek otu tanımı, anlamı:

Kelebek : Biçim olarak bu böceklere benzeyen. Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad. Bu hayvanın neden olduğu hastalık. Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan. Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm.

Cins : Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Soy, kök, asıl. Garip, tuhaf. Tür, çeşit.

Yaban : Vahşi olan, evcil olmayan canlı. Aile ocağından uzak olan yer. Issız. İnsan yaşamayan ıssız yer. Kendi kendine yetişen bitki. Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse.

Yonca : Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium).

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Sadece. Ancak, yalnız. Beraber. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Bu sayı kadar olan. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.