Hercai nedir, Hercai ne demek

Hercai; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç
  • Aşkta değişken, vefasız.

Hercai anlamı, kısaca tanımı:

Hercai menekşe : Bu bitkinin çiçeği. Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki (Viola tricolor).

Hercaice : Hercai gibi, hercaiye yakışan. (herca:i'ce) Hercaiye yakışır bir biçimde.

Hercailik : Hercai olma durumu. Hercaice davranış.

Kararlı : Kararında direnen, kararını değiştirmeyen. Kesin karar vermiş olan. Dengeli.

Yeltek : Hercai.

Gelgeç : Geçici. Hercai.

Değişken : Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil.

Vefasız : Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz, bivefa.

Hercaimenekşe : (botanik)

Diğer dillerde Hercai anlamı nedir?

İngilizce'de Hercai ne demek? : inconstant, fickle, capricious

Almanca'da Hercai : flatterhaft, launenhaft, unbeständig