Capricious türkçesi Capricious nedir

Capricious ile ilgili cümleler

English: The formation and movement of hurricanes are capricious, even with our present-day technology.
Turkish: Günümüz teknolojisiyle bile kasırgaların oluşum ve hareketleri kaprislidir.

Capricious ingilizcede ne demek, Capricious nerede nasıl kullanılır?

Capricious nature : İtici tabiat. Güvenilmez karakter. Kararsız veya dönek karakter.

Capriciously : Değişken bir şekilde. Hoş bir şeklilde. Dönek bir halde. Kaprisli olarak. Kararsız değişken bir tarzda. Eğlenceli bir şekilde.

Capriciousness : Değişkenlik. Kaprislilik. Havailik.

Capric acid : Kaprik. Hayvansal yağlarla diğer yağlarda bulunan, teke kokusunda, on karbonlu doymuş bir yağ asidi, dekanoik asit. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kaprik asit. On karbon atomlu doymuş yağ asidi.

Capric : Bir keçiye veya tekeye ait. Kaprik.

Capricon the goat : Oğlak.

Capricorni : Bit takımyıldızın ve bir burcun adı; oğlak takımyıldızı ve oğlak burcu. Oğlak.

Capricorn : Oğlak dönencesi. Oğlak takımyıldızı (astronomi terimi). Oğlak. Oğlak burcu. Oğlak burcu (astronomi terimi). Oğlak takımyıldızı.

Capriccio : Şeytanlık. Serbest stilde çalınan neşeli müzikal kompozisyonu (müzik terimi). Kapris. Sıçrayış. Beğeni. Hile. Dümen. Muziplik. Geçici heves.

 

Caprices : Kapris. Geçici heves. Kapriçyo. Şımarıklık. Kapriçyo (müzik terimi). Değişken istek. Kaprislilik.

İngilizce Capricious Türkçe anlamı, Capricious eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Capricious ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Flightier : Sorumsuz. Hafif mizaçlı. Kararsız. Hafif. Hoppa. Uçarı. Budala. Aklı bir karış havada.

Flukiest : Şansa bağlı. Tesadüf. Kararsız. Şans.

Moodier : Huysuz. Karamsar. Dengesiz. Bunalım. Dakikası dakikasına uymaz. Karamsar kimse. Ters. Kıl. Aksi.

Flukier : Şansa bağlı. Şans. Tesadüf. Kararsız.

Coruscations : Parlaklık. Işıma. Parıltı. Pırılda.

Cammed : Hilebaz. Dolambaçlı. Kaypak. Aldatıcı. Dürüst olmayan.

Fey : İnce. Kaçık. Narin. Sevimli. Ölümün eşiğinde olan. Gaipten haber veren. Kafası karışık. Üşütük. Çatlak.

Choppy : Yön değiştiren (rüzgar). (deniz) çırpıntılı. Çırpıntılı. Dalgalı. Değişen. Durmadan yön değiştiren. (rüzgar) değişken. Tutarsız. İstikrarsız.

Ambivalent : Karışık hisleri olan. Zıt duygu taşıyan. Karışık duygular besleyen. Çelişik duygular taşıyan. Birbirine zıt hisleri olan. Kararsız. Çelişik duygu taşıyan. Duyguları çelişen. İkircikli.

 

Temperamental : Sinirli. Huysuz. Sögeni sögenine uymayan. Tabiatından kaynaklanan. Yaradılıştan gelen. Huy ile ilgili. Çabuk kızan. Yapıdan ileri gelen. Değişken doğalı.

Capricious synonyms : shot, humorsome, flightiest, alternant, discursive, deserter, erratics, versicoloured, shimmering, choppier, volatile, flyaway, desultorious, changeful, arbitrary, desultory, unstable, versicolor, opalescent, alterant, moodiest, coruscation, unpredictable, whimsies, factors, feyer, apostate, choppiest, amphoter, factor, changeable, chanqeable, versicolored.

Capricious zıt anlamlı kelimeler, Capricious kelime anlamı

Predictable : Tahmin edilebilir. Öngörülebilir. Önceden kestirilebilir. Önceden bildirilebilir.

Capricious antonyms : nonarbitrary.

Capricious ingilizce tanımı, definition of Capricious

Capricious kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Freakish. Governed or characterized by caprice. Whimsical. Changeable. Apt to change suddenly.